AMK-valintakoe, kevät 2020

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Muutokset koskevat niitä yhteishaun hakukohteita, jotka käyttävät AMK-valintakoetta.

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Lue lisätietoja ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen toteutumisesta. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.–25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata. Lue lisätietoja toisen vaiheen AMK-valintakokeen toteutumisesta.

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen tulokset on julkaistu

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen tulokset on julkaistu 15.6.2020.

PDF-tiedostosta näet hakemusnumerosi (hakemus OID), osiokohtaiset pisteesi sekä tiedon kutsusta toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen. Hakukohteen kokonaispistemäärä muodostuu niiden osioiden pisteistä, jotka kuuluvat hakukohteen kokeeseen. Kokonaispistemäärä vaihtelee koulutusaloittain.

Pääset tarkastelemaan omia pisteitäsi hakemusnumerollasi (hakemus OID). Hakemusnumeron (OID) voi tarkistaa sähköpostiviestistä, jonka hakija on hakemuksen lähettämisen jälkeen saanut automaattisena kuittauksena hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemusnumero kerrotaan joko sähköpostin otsikkokentässä tai heti viestin alussa. Tai OID numero löytyy OmaOpintopolusta hakemukselta, selaimen osoiteriviltä lopusta.

Valitse oikea tiedosto hakemusnumerosi (hakemus OID) perusteella:

Jos sinulla on kysyttävää tuloksista, ole tarvittaessa yhteydessä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin.

AMK-valintakokeen ensimmäinen vaihe 4.6.2020

AMK-valintakoe on sähköinen omalla tietokoneella itsenäisesti suoritettava koe. Koejärjestelmä tukee ainoastaan kokeen suorittamista Suomessa. Valintakokeen suorittaminen on teknisesti mahdollista myös ulkomailta, mutta mahdollisissa ongelmatilanteissa ulkomailta tulevaa verkkoliikennettä voidaan joutua rajoittamaan, mikä vaikuttaa siihen, että emme voi taata, että kokeen suorittaminen ulkomailta onnistuu.

Ensimmäisen vaiheen valintakoe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Kaikki kokeeseen ilmoittautuneet suorittavat kokeen samana päivänä. Koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana, eikä omaa koeaikaa voi vaihtaa.

Jos olet alun perin ilmoittautunut aamupäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 aamupäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 9-11. Jos olet alun perin ilmoittautunut iltapäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 iltapäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 14-16.

Oman kokeesi kirjautumisajan löydät 1.6.2020 sähköpostitse lähetettävästä valintakoekutsusta. Valintakokeen kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut.

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen (ks. hakukelpoisuus). Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnan tulokset ovat valmiina 27.5.2020 mennessä. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Tutustu huolellisesti etänä suoritettavan AMK-valintakokeen ohjeisiin ennen kokeeseen osallistumista.

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeeseen kirjautuminen

AMK-valintakokeeseen voi kirjautua vain henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta.

Saat kirjautumislinkin 1.6.2020 sähköpostilla Opintopolun hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Kirjautumislinkki on saatavilla myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi.

Oman kokeesi kirjautumisajan löydät sinulle sähköpostitse lähetetystä valintakoekutsusta. Aloita kokeeseen kirjautuminen ajoissa. Kokeesi alkaa 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi.

Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, joka tapahtuu Suomi.fi-palvelun kautta (lisätietoa Suomi.fi-palvelusta). Voit tunnistautua joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautuminen on mahdollista myös niille hakijoille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen.

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen laitteisto- ja verkkovaatimukset

AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan omalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä tietokone. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Sinulla tulee olla käytössäsi luotettava internet-yhteys. Huomioithan, että vastaat itse verkkoyhteyden toimivuudesta.

Selaimen lisäosat/laajennukset
Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen.

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella. Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio). Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio). Jos haet sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, sinun täytyy valita aluksi haluamasi kokeen suorituskieli: suomi tai ruotsi. Kokeen muusta suorituskielestä riippumatta suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi.

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.

Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (20 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.
 • Englannin kieli (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (10 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät

Etäkokeessa tulee saavuttaa alakohtaisesti määritelty alin hyväksytty kokonaispistemäärä, jotta on mahdollisuus tulla valituksi toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen.

Alakohtaiset alimmat hyväksytyt kokonaispistemäärät:

 • Tekniikan ala: 5,5 pistettä
 • Merenkulun ala: 4,5 pistettä
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: 4,5 pistettä
 • Luonnonvara-ala: 4,5 pistettä
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: 4,5 pistettä
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: 5,5 pistettä
 • Humanistinen ala ja kasvatusala: 4,5 pistettä.

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.
Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 
Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 
Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot. 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. 
Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Eettiset taidot.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli. Koulutuksen alin hyväksytty kokonaispistemäärä on 3,5 pistettä.

Esimerkki 1:

Olet hakenut rakennusmestarin (tekniikan ala), sairaanhoitajan (sosiaali- ja terveysala) ja tradenomin (liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (6):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Tekniikan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn sekä sosiaali- ja terveysalan osio:

4. matemaattiset taidot (suoritetaan vain kerran)

JA

Tekniikan alan osio: 5. matemaattis-luonnontieteelliset taidot

JA

Terveysalan osio: 6. eettiset taidot

Esimerkki 2:

Olet hakenut sosionomin (sosiaali-ja terveysala), jalkaterapeutin (sosiaali-ja terveysala) ja fysioterapeutin (sosiaali-ja terveysala) tutkintoon.

Valintakokeessa suoritat seuraavat osiot (5):

Kaikille yhteiset osiot: 1. päätöksentekotaidot, 2. opetuskieli, 3. englannin kieli

JA

Sosiaali- ja terveysalan osiot: 4. matemaattiset taidot, 5. eettiset taidot (suoritetaan vain kerran)

Kevään 2020 toisessa yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat

Huom.! Muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 - 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 7 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 5 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 15 10 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 15 7 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 26 23 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 12 9 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, yhteistyössä Arcadan kanssa, Helsinki 15 12 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 12 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 24 22 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 18 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 22 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 30 27 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 13 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 18 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 15 14 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 15 10 39,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 88 62 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 51 26 48,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 50,5 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 22 12 40 %
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 14 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 47,5 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 40 20 47,5 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 31 16 49 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 22 11 69 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 22 5 69 %
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 39 20 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus, Kauniainen 25 20 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Turku 25 20 100 %
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 12 10 48 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 11 9 48 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 37 30 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 15 12 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 17 14 49 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 17 14 49 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 10 8 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 16 25 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 6 25 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 20 12 67 %
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 15 10 19 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 10 7 25 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 10 7 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 6 4 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 39 31 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 20 16 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 13 10 43 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 20 16 57 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 8 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 8 6 27 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 19 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 10 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 6 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 2 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 7 3 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 12 5 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 21 17 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 20 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 32 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 10 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 8 - 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 8 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 7 6 20 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 8 6 20 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 4 3 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 13 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 10 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 12 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 25 20 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 25 20 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 31 26 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 48 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 24 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 34 56 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 19 32 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 32 52 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 24 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 20 40 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 24 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 32 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 15 24 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 22 36 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 36 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 28 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 12 20 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 44 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 6 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 4 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 18 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 5 4 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 10 8 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 20 16 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 15 12 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 19 15 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 7 6 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 11 9 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 21 17 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 18 14 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 22 17 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 20 16 50 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 24 19 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 12 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 28 20 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 42 29 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 21 15 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 18 12 70 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 21 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 45 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 10 45 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 2 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 15 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 42 34 70 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 10 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 23 18 50 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 9 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 45 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 5 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 68 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 8 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 48 38 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 31 25 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 14 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 12 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 - 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 - 100 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 5 - 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 12 - 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 14 - 20 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 7 - 20 %
Kuntoutuksenohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 22 - 100 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 8 - 20 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma 30 - 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 - 20 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 20 - 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 - 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 15 - 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 10 - 21 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 10 - 20 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 24 20 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 21 18 40 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 30 24 (hakukohdekohtainen) 100 %
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 24 20 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 34 27 40 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 16 12 40 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 16 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 12 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 10 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 20 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 11 9 44 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 46 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 13 44 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 13 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 87 70 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 48 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 48 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 39 31 46 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 46 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 54 43 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 14 11 50 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 34 27 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 9 7 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 34 27 45 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 33 30 %
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 8 7 30 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 9 8 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 45 38 30 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 20 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 26 22 30 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 15 30 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 12 10 30 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 30 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 6 5 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 6 5 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 8 7 30 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 6 5 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 5 4 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (hakukohdekohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 80 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 40 20 100 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 28 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 48 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 22 44 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 20 40 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 16 32 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, monimuotototeutus 20 10 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 12 24 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 6 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 12 10 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 9 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 15 12 100 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 20 16 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia

Ansökningsmål Nybörjarplatser för urvalsmetoden YH-urvalsprovet Kvot för förstagångssökande (köspecifik) Andel som antas till ansökningsmålet på basis av YH-urvalsprovet (%)
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 8 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 20 14 49 %
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 22 15 49 %
Socionom (YH), flerform, Vasa 15 - 49 %
Socionom (YH), flerform, Åbo 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 7 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 6 4 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 10 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 7 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 7 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 18 13 30 %

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valmistaudu valintakokeeseen seuraavasti:

 • Sinulla tulee olla käytössäsi laitteistovaatimukset täyttävä tietokone ja toimiva internet-yhteys. Varmista, että sinulla käytössäsi selaimen ajantasainen versio
 • Testaa internet-yhteytesi hyvissä ajoin ennen AMK-valintakoetta. Testaa internet-yhteytesi myös aamulla ennen kokeen alkua. Huomioithan, että vastaat itse verkkoyhteyden toimivuudesta.
 • Varmista, että Oma Opintopolku-palvelussa antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa. Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota.
 • Varmista, että olet saanut kutsun valintakokeeseen sähköpostitse kolme päivää ennen valintakoetta. Varmista, että sinulla on henkilökohtainen kirjautumislinkki ja henkilökohtainen kirjautumisaikasi.
 • Kokeeseen kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun vahvan tunnistamisen kautta (lisätietoa Suomi.fi-palvelusta). Varaa tunnistautumiseen tarvitsemasi tiedot mukaan koetilanteeseen.
 • Mikäli käytät kannettavaa tietokonetta, huolehdi tietokoneen virransaannista.
 • Varaa itsellesi kynä ja paperia koetilanteeseen muistiinpanojen tekemistä varten.

Toimintaohjeet ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeessa

 • Aamulla ennen kokeen alkua testaa internet-yhteytesi, varmista tietokoneesi virransaanti ja ota muistiinpanovälineet esille. Ota esille myös tunnistautumiseen tarvittavat tiedot.
 • Kirjaudu koejärjestelmään sinulle osoitettuna ajankohtana henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi. Kokeesi alkaa 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi. Seuraa koejärjestelmän ohjeita.
 • Jos olet hakenut sekä suomen- että ruotsinkielisiin hakukohteisiin, valitset itse kokeen alussa suorituskielen. Riippumatta valitsemastasi suorituskielestä, suoritat opetuskielen osion sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Huomioithan, että valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. Voit suorittaa valintakokeen osiot haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin. Seuraa koeajan kulumista koejärjestelmän oikeassa yläkulmasta näkyvästä kellosta.
 • Koejärjestelmä tallentaa vastauksesi heti valintojesi jälkeen.
 • Kokeesi päättyy, kun olet suorittanut kaikki osiot, koeaikasi loppuu tai päätät itse lopettaa kokeesi.
 • Kun olet valmis, kirjaudu ulos koejärjestelmästä ja sulje selain.

Miten toimin, jos myöhästyn minulle osoitetusta kirjautumisajasta?

Kokeeseen voi kirjautua myös myöhästyneenä, mutta tunnistautumisprosessiin saattaa kulua tavanomaista pidempi aika. Odota rauhassa vuoroasi. Älä sulje selainta, äläkä aloita kirjautumista uudestaan. Huom.! Koeaikasi alkaa joka tapauksessa kulua 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi.

Miten toimin, jos verkkoyhteyteni katkeaa kesken kokeen?

Älä sulje selainta. Korjaa verkkoyhteys. Päivitä sivu (Refresh). Jatka kokeen tekemistä.

Jos sivun päivittäminen ei auta, kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen Suomi.fi -palvelussa.

Jos selain on sulkeutunut, sinun tulee kirjautua kokeeseen uudelleen henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi ja tunnistautua kokeeseen uudestaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Yhteyskatkon jälkeen palaat siihen kohtaan koetta, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet.

Huom.! Molemmissa tapauksissa koeaikasi kuluu koko ajan.

Miten toimin, jos vahingossa kirjaudun ulos koejärjestelmästä kesken valintakokeen?

Kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen Suomi.fi-palvelussa.

Katkon jälkeen palaat siihen kohtaan, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet. Huom.! Koeaikasi kuluu koko ajan.

Miten toimin, jos Suomi.fi-palvelu ei toimi?

Jos et pääse Suomi.fi-tunnistautumispalveluun, palaa kirjautumissivulle tai aloita kirjautuminen henkilökohtaisella linkillä uudestaan. Kirjautumissivulla valitse ”Siirry tunnistautumaan” -painikkeen sijaan ”En pysty tunnistautumaan” -linkki. Tämän linkin kautta voit tunnistautua kokeeseen henkilötunnuksella.

Mitä tapahtuu, jos yritän kirjautua ennen minulle osoitettua henkilökohtaista kirjautumisaikaa?

Pääset kirjautumaan kokeeseen vasta sinulle osoitettuna henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Jos yrität kirjautumista liian aikaisin, päädyt odotussivulle, joka päivittyy automaattisesti, kun on vuorosi kirjautua.

Miten toimin, jos en ole saanut kutsua valintakokeeseen kolme päivää ennen valintakoetta? Mistä löydän tässä tapauksessa henkilökohtaisen kirjautumislinkkini ja henkilökohtaisen kirjautumisajan?

Varmista hyvissä ajoin ennen valintakoetta, että Oma Opintopolku-palvelussa antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa. Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota.

Löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi kolme päivää ennen valintakoetta. Linkkiä napsauttamalla näet oman tulevan kokeesi henkilökohtaisen kirjautumisajan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä etänä järjestettävästä ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeesta

Ensimmäinen vaihe: Etänä järjestettävä AMK-valintakoe

Huom. Kysymykset päivitetty 14.5.2020. Muutokset mahdollisia.

Koeaika ja -paikka

Milloin koe järjestetään?

Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Kaikki kokeeseen ilmoittautuneet suorittavat kokeen samana päivänä. Jos olet alun perin ilmoittautunut aamupäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 aamupäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 9-11. Jos olet alun perin ilmoittautunut iltapäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 iltapäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 14-16.

Toisen vaiheen koe järjestetään 23.–25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata.

Voinko tehdä kokeen muuna ajankohtana?

Valitettavasti et voi.

Voinko osallistua AMK-valintakokeeseen?

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Kokeen sisältö ja valmistautuminen

Miten voin valmistautua AMK-valintakokeeseen?

Tutustu valmistautumisohjeisiin. Tutustu myös laitteisto- ja verkkovaatimuksiin.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa?

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita, että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Teenkö AMK-valintakokeen useamman kerran, jos haen vaikka opiskelemaan liiketaloutta ja tekniikkaa?

Et. Suoritat samalla kerralla vain yhden AMK-valintakokeen, jolla olet mukana kaikkien hakukohteidesi haussa. Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteidesi perusteella. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen alan ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Kuinka kauan AMK-valintakoe kestää?

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu.

Kokeeseen kirjautuminen ja kokeen suorittaminen

Mistä saan henkilökohtaisen kirjautumislinkin kokeeseen?

Saat henkilökohtaisen kirjautumislinkin 1.6.2020 sähköpostilla Opintopolun hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Kirjautumislinkki on saatavilla myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi.

Miten toimin, jos en ole saanut kutsua valintakokeeseen kolme päivää ennen valintakoetta? Mistä löydän tässä tapauksessa henkilökohtaisen kirjautumislinkkini ja henkilökohtaisen kirjautumisajan?

Varmista hyvissä ajoin ennen valintakoetta, että Oma Opintopolku-palvelussa antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa. Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota.

Löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi kolme päivää ennen valintakoetta. Linkkiä napsauttamalla näet oman tulevan kokeesi henkilökohtaisen kirjautumisajan.

Painoin henkilökohtaista kirjautumislinkkiäni Opintopolun lomakkeella. En näe henkilökohtaista kirjautumisaikaani? Miten toimin?

Sulje selain. Kirjaudu uudelleen Opintopolun hakemuslomakkeelle ja paina henkilökohtaista kirjautumislinkkiäsi uudestaan.

Miten AMK-valintakokeeseen kirjaudutaan?

Kokeeseen kirjaudutaan henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa.

Mitä henkilökohtainen kirjautumisaika tarkoittaa?

Kokeen kirjautumisajat on porrastettu. Henkilökohtainen kirjautumisaika tarkoittaa aikaa, jolloin sinun tulee kirjautua koejärjestelmään. Kokeesi alkaa 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi.

Moneltako oma kokeeni alkaa?

Sinulle lähetetyssä sähköpostissa kerrotaan henkilökohtainen kirjautumisaikasi. Löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi kolme päivää ennen valintakoetta. Linkkiä napsauttamalla näet oman tulevan kokeesi henkilökohtaisen kirjautumisajan.

Mitä tapahtuu, jos yritän kirjautua ennen minulle osoitettua henkilökohtaista kirjautumisaikaa?

Pääset kirjautumaan kokeeseen vasta sinulle osoitettuna henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Jos yrität kirjautumista liian aikaisin, päädyt odotussivulle, joka päivittyy automaattisesti, kun on vuorosi kirjautua.

Miten toimin, jos myöhästyn minulle osoitetusta kirjautumisajasta?

Kokeeseen voi kirjautua myös myöhästyneenä, mutta tunnistautumisprosessiin saattaa kulua tavanomaista pidempi aika. Odota rauhassa vuoroasi. Älä sulje selainta, äläkä aloita kirjautumista uudestaan. HUOM! Koeaikasi alkaa joka tapauksessa kulua 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi.

Miten toimin, jos Suomi.fi-palvelu ei toimi?

Jos et pääse Suomi.fi-tunnistautumispalveluun, palaa kirjautumissivulle tai aloita kirjautuminen henkilökohtaisella linkillä uudestaan. Kirjautumissivulla valitse ”Siirry tunnistautumaan” -painikkeen sijaan ”En pysty tunnistautumaan” -linkki. Tämän linkin kautta voit tunnistautua kokeeseen henkilötunnuksella.

En pysty tunnistautumaan Suomi.fi-palvelussa vahvasti, miten toimin?

Kirjaudu kokeeseen henkilökohtaisella linkilläsi. Valitse ”Siirry tunnistautumaan” -painikkeen sijaan ”En pysty tunnistautumaan” -linkki. Voit tunnistautua kokeeseen henkilötunnuksella.

Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, miten toimin?

Kirjaudu kokeeseen henkilökohtaisella linkilläsi. Ohjaudut sivulle, jossa tunnistautuminen on mahdollista ilman henkilötunnusta.

Kokeen aikana & kokeen jälkeen

Mistä tiedän paljonko koeaikaa on jäljellä?

Voit seurata koeajan kulumista oikeassa yläreunassa näkyvästä kellosta.

Aika loppui kesken. Mitä tapahtui vastauksilleni?

Valitsemasi vastaukset ovat tallentuneet automaattisesti.

Mistä tiedän, että vastaukseni on tallentunut?

Kun valitset vastausvaihtoehdon, ”tallennettu” ilmoitus näkyy hetken aikaa vastausvaihtoehdon yläpuolella. Mikäli käytät nuolinäppäintä kokeessa etenemiseen, varmistu, ettei valitsemasi vastausvaihtoehto muutu.

Miten toimin, jos verkkoyhteyteni katkeaa kesken kokeen?

Älä sulje selainta. Korjaa verkkoyhteys. Päivitä sivu (Refresh). Jatka kokeen tekemistä.

Jos sivun päivittäminen ei auta, kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen Suomi.fi-palvelussa.

Jos selain on sulkeutunut, sinun tulee kirjautua kokeeseen uudelleen henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi ja tunnistautua kokeeseen uudestaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Yhteyskatkon jälkeen palaat siihen kohtaan koetta, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet.

Huom.! Molemmissa tapauksissa koeaikasi kuluu koko ajan.

Koejärjestelmä ilmoittaa: ”Sivun latauksessa tapahtui virhe. Avaa sivu uudelleen.” Miten toimin?

Toimi, kuten yllä olevassa ohjeessa on kuvattu (päivitä sivu ja kirjaudu tarvittaessa uudelleen). Jos ongelma toistuu, vaihda selainta. Varmistu, että sinulla on ajantasainen versio selaimesta käytössäsi.

Miten toimin, jos vahingossa kirjaudun ulos koejärjestelmästä kesken valintakokeen?

Kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen Suomi.fi-palvelussa. Katkon jälkeen palaat siihen kohtaan, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet. Huom.! Koeaikasi kuluu koko ajan.

Saanko vahvistussähköpostin, kun palautan AMK-valintakokeen?

Koevastauksen vastaanottamisesta ei lähetetä erillistä vahvistusviestiä.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen 4.6. toteutuminen

Ammattikorkeakoulujen 4.6. järjestettyyn ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeeseen osallistui yli 62 000 hakijaa. Koe onnistui teknisesti hyvin.

Vastaamatta jättäminen

Hakija ei saanut miinuspisteitä kokeen tehtävistä, mikäli hän jätti vastaamatta kysymyksiin. Vastaamatta jättämiseksi tulkitaan, jos hakija ei valinnut mitään vastausvaihtoehdoista tai hakija valitsi vastausvaihtoehdoista ”Jätän vastaamatta kysymykseen” -kohdan.

Matemaattiset taidot -osion tehtävä

Iltapäivän kokeessa matemaattiset taidot -osion tehtävässä 15 havaittiin virhe. Tehtävässä 15 oli kaksi oikeaa vastausta yhden sijasta. Virhe huomioitiin antamalla kaikille jommankumman oikean vastausvaihtoehdon valinneille hakijoille oikean vastauksen pisteet.

Vastausten tallentuminen

Jos hakijan aika on loppunut kesken tai hakija on vahingossa kirjautunut ulos koejärjestelmästä, ovat koejärjestelmässä viimeiseksi valitut vastaukset tallentuneet automaattisesti.

AMK-valintakokeen toinen vaihe 23.–25.6.2020

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena. Toisen vaiheen AMK-valintakoe suoritetaan ammattikorkeakoulujen tiloissa, valvotuissa olosuhteissa. Kokeet toteutetaan viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen.

Toisen vaiheen AMK-valintakoe on sähköinen, omalla tietokoneella itsenäisesti suoritettava koe. Kokeessa testataan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia, eikä siihen ole ennakkomateriaalia.

Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen korkeimman mahdollisen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon pisteesi riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella.

Tutustu alla esitettyihin toisen vaiheen AMK-valintakokeen yleisiin ohjeisiin. Kun saat kutsun toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen, muistathan lukea huolellisesti myös kutsun lähettäneen ammattikorkeakoulun ohjeet.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeen aika ja paikka

Toisen vaiheen AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen kampuksilla ympäri Suomea. Koepäiväsi on joko tiistai 23.6.2020, keskiviikko 24.6.2020 tai torstai 25.6.2020. Jokaisena päivänä on kaksi koetilaisuutta. Aamupäivän koe alkaa klo 9.00 ja iltapäivän koe alkaa klo 14.00.

Alun perin yhteishaussa Opintopolun lomakkeella valitsemasi valintakoeaika- ja paikka muuttuvat. Toisen vaiheen koepaikkaa ja -aikaa et voi itse valita, etkä myöskään vaihtaa.

Hakijat kutsutaan toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen ammattikorkeakoulujen etukäteen hakukohdekohtaisesti määrittelemien lukumäärien mukaisesti.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen kutsuttavat saavat kaksi sähköpostiviestiä, joista ensimmäinen sisältää ammattikorkeakoulujen lähettämän kutsun AMK-valintakokeeseen ja toinen tunnisteen.

1. Ammattikorkeakoulujen lähettämät kutsut 16.6. mennessä

Ammattikorkeakoulut lähettävät kutsut omille hakijoilleen sähköpostitse 16.6. mennessä. Kutsu sisältää koepaikan, koeajan sekä tiedon siitä, milloin sinun tulee saapua paikalle. Kutsussa ilmoitettua koepaikkaa ja -aikaa et voi vaihtaa. Lisäksi kutsussa kerrotaan ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet.

2. Tunniste AMK-valintakokeeseen 18.6.

Saat 18.6. sähköpostiviestin ja tekstiviestin Opintopolussa ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella. Viesti sisältää tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta sekä yksilöllisen tunnisteen (QR-koodi), jonka tarvitset mukaan valintakokeeseen. Varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta 18.6. alkaen.

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet

Saavu valintakoetilaisuuteen ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Jos myöhästyt valintakokeesta, et pääse enää sisälle valintakoetilaan, etkä voi suorittaa valintakoetta. Jos saavut väärään aikaan tai väärään paikkaan, et pääse suorittamaan valintakoetta.

Kukin ammattikorkeakoulu ohjeistaa AMK-valintakokeeseen osallistuvia hakijoita kokeen aikaisista käytännöistä. Tutustu ammattikorkeakoulukohtaisiin ohjeisiin:

Toisen vaiheen AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita, että eri koulutusalojen omia osioita. 

Kokeen suorituskieli määräytyy hakukohteiden opetuskielen perusteella. Jos haet vain suomenkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot suomeksi (pois lukien englannin kielen osio). Jos haet vain ruotsinkielisiin hakukohteisiin, teet kokeen kaikki osiot ruotsiksi (pois lukien englannin kielen osio).

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin.

Kuviossa 1 on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (20 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.
 • Englannin kieli (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.
Esimerkki: Lausekkeen syöttäminen • Eettiset taidot (10 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät

Sinun tulee saavuttaa toisen vaiheen AMK-valintakokeessa alakohtaisesti määritelty alin hyväksytty pistemäärä, jotta sinun on mahdollisuus tulla valituksi.

Alakohtaiset alimmat hyväksytyt pistemäärät:

 • Tekniikan ala: 5,5 pistettä
 • Merenkulun ala: 4,5 pistettä
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: 4,5 pistettä
 • Luonnonvara-ala: 4,5 pistettä
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: 4,5 pistettä
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: 5,5 pistettä
 • Humanistinen ja kasvatusala: 4,5 pistettä

Kuvio 1. AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa.
Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. 
Merenkulun ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Matemaattiset taidot. 
Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot. 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. 
Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Opetuskieli, Englannin kieli sekä Eettiset taidot.

Humakin kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen AMK-valintakokeen osiot ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli. Koulutuksen alin hyväksytty kokonaispistemäärä on 3,5 pistettä.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla. Matkapuhelinten tulee olla suljettuna koko valintakokeen ajan. Jätä kotiin kaikki muut langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntävät laitteet, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttävät:
– älykellot
– aktiivisuusrannekkeet
– hiiret
– näppäimistöt

AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Ota valintakokeeseen mukaan:

 • tunniste
 • voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kannettava tietokone ja virtajohto
 • halutessasi langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda valintakoetilaan)
 • kynä

Tunniste

AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle sähköpostitse ja tekstiviestillä hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella 18.6. Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta 18.6. alkaen.

Henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyytesi tarkistetaan valintakokeen yhteydessä. Henkilöllisyyden voi todistaa voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Ilman henkilöllisyystodistusta et voi osallistua valintakokeeseen.

Huomioithan, että henkilöllisyys tarkistetaan ennen kokeen alkamista. Koe voidaan teknisesti aloittaa vain tunnistetuilta hakijoilta. Hakijan kasvoilla mahdollisesti oleva hengityssuojain on poistettava, mikäli tunnistaminen sitä vaatii.

Hyväksyttäviä todistuksia ovat seuraavat:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti)
 • suomalainen ajokortti
 • kuvallinen KELA-kortti
 • kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan kannettavalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Selaimen lisäosat/laajennukset
Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista.

Katso tarkemmat ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen.

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Muita langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä älykelloja, aktiivisuusrannekkeita, hiiriä tai näppäimistöjä ei saa tuoda koetilaan. Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla AMK-valintakokeessa mukana.

Langallinen hiiri tietokoneeseen

Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren. Valintakoetilaan ei saa tuoda Bluetooth-yhteyttä käyttävää langatonta hiirtä.

Oma kynä

Ota valintakokeeseen halutessasi mukaan oma kynä. Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten.

Toisen vaiheen valintakoepäivän eteneminen

 • Saavu valintakokeeseen sinulle kutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Ota mukaan tunniste ja muut tarvittavat välineet (ks. kohta Toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen valmistautuminen) ja jätä muut, kuin valintakoetilaan sallitut tavarat niille ilmoitettuun paikkaan.
 • Näytä tunniste ja henkilöllisyystodistus valvojalle ennen valintakokeen alkamista.
 • Kirjaudu valintakoetilassa ohjeiden mukaisesti langattomaan koeverkkoon ja kytke tietokoneesi sähköverkkoon.
 • Mikäli verkkoon kirjautumisessa on ongelmia, nosta kätesi ylös ja ilmoita ongelmasta valintakoetilan valvojalle. Ongelma pyritään ratkaisemaan ennen valintakokeen alkua.
 • Ennen valintakokeen aloitusta saat valintakoetilassa ohjeet valintakokeen suorittamiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
 • Mikäli tarvitset valvojan apua valintakokeen aikana, nosta kätesi ylös ja odota kunnes valvoja tulee luoksesi.
 • Kun olet tehnyt valintakokeen ja poistuminen on sallittua, voit poistua tilasta. Ota mukaan kaikki tavarasi.
 • Valintakoetilanteen aikana koetilassa vallitsee hiljaisuus.

Yksilölliset järjestelyt

Mikäli sinulle on myönnetty ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeeseen lisäaika tai oikeus käyttää ruudunlukuohjelmaa, ne ovat ilman uutta hakemusta käytettävissäsi myös toisen vaiheen valintakokeessa.

Muiden yksilöllisten järjestelyiden osalta tarkista toimintaohjeet ja aikataulu sen ammattikorkeakoulun sivuilta, johon sinut kutsutaan toisen vaiheen kokeeseen. Ammattikorkeakoulut lähettävät kutsut omille hakijoilleen 16.6. mennessä. Olethan yhteydessä kutsun lähettäneeseen ammattikorkeakouluun välittömästi kutsun saatuasi, mikäli tarvitset muita yksilöllisiä järjestelyjä, kuten avustajaa tai terveydentilan seurantaan tarvitsemaasi langatonta laitetta.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida toisen vaiheen AMK-valintakokeessa: 

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä toisen vaiheen AMK-valintakokeesta

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

AMK-valintakokeen sisältö määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Löydät lisätietoa AMK-valintakokeen sisältö ja pisteytys -osiosta.

Mitä jos minulla ei ole omaa tietokonetta?

Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä kannettava tietokone. Sinun kannattaa kysyä tietokonetta lainaksi omalta lähipiiriltäsi. Jotkut yritykset myös vuokraavat tietokoneita.

Voiko AMK-valintakokeeseen valmistautua jotenkin erityisesti? Mitä tulisi huomioida?

Varmista saamastasi kutsusta valintakokeen aika ja paikka sekä tarkemmat ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi vaadittavat ominaisuudet täyttävä tietokone. Saavu valintakoetilaisuuteen kutsussasi saamien ohjeiden mukaisesti. Ota mukaasi tunniste, voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, tietokone, jonka akku on ladattu, tietokoneen virtajohto sekä kynä. Voit ottaa mukaasi myös langallisen hiiren. Lue huolellisesti AMK-valintakokeen valmistautumisohjeet.

Millaista osaamista AMK-valintakoe testaa? 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko AMK-valintakokeessa matematiikan osuus? 

AMK-valintakoe sisältää matematiikan osion kaikilla hakijoilla lukuun ottamatta humanistisen ja kasvatusalan koulutuksen hakukohteisiin hakeneita hakijoita.

Tarvitsenko AMK-valintakokeessa laskinta?

Toisen vaiheen AMK-valintakokeessa laskinta käytetään ainoastaan tekniikan alaan kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin. Toisen vaiheen AMK-valintakokeessa oman laskimen käyttö on kielletty. Muissa valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.

Miten hakijat kutsutaan toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen?

Toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään sähköpostitse: 1) ammattikorkeakoulujen lähettämä kutsu ja 2) tunniste. Tunniste lähetetään toiseen vaiheeseen kutsuttaville myös tekstiviestillä. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta 18.6. alkaen. Katso tarkemmat tiedot Toisen vaiheen AMK-valintakokeen aika ja paikka -osiosta.

Miksi en ole saanut kutsua AMK-valintakokeeseen?

Toisen vaiheen AMK-valintakoekutsun saavat vain ne hakijat, joiden ensimmäisen vaiheen AMK-valintakokeen pisteet ovat riittäneet kutsuun toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen.

Mitä jos myöhästyn AMK-valintakokeesta tai menen väärään paikkaan?

Jos olet myöhässä tai väärässä paikassa, et voi tehdä valintakoetta. Saavu valintakoetilaisuuteen ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Mistä löydän ohjeet AMK-valintakokeeseen saapumisesta?

Kukin ammattikorkeakoulu ohjeistaa toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen osallistuvia hakijoita kokeen aikaisista käytännöistä. Tutustu ammattikorkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Kuka korjaa AMK-valintakokeen?

Valintakoejärjestelmä laskee kokonaispisteesi AMK-valintakokeesta automaattisesti.

Voiko AMK-valintakokeen aikana käydä wc:ssä?

Kokeen aikana voi käydä valvotusti wc:ssä.

Voinko ottaa korvatulpat mukaani AMK-valintakokeeseen?

Voit ottaa mukaan pienet korvatulpat. Sinun ei tarvitse tehdä näistä erityisjärjestelypyyntöä. Huomioithan, että korvatulppien käyttö on hakijan omalla vastuulla, sillä jokin valvojan ohjeista voi tällöin mennä ohi.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeen 23.-25.6. toteutuminen

Torstaina 25.6. päättyneisiin AMK-valintakokeisiin osallistui yli 18 000 hakijaa. Kokeisiin kutsutuista yli 21 000 hakijasta osallistui 85,5 prosenttia. Tulos on hyvä, sillä yleensä ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin on osallistunut noin 70 prosenttia hakijoista.

AMK-valintakokeen osiot

AMK-valintakokeiden aikana on havaittu, että enintään reilulla tuhannella hakijalla on puuttunut yksittäinen koeosio kokeesta. Näissä tapauksissa tilanne tullaan korjaamaan hakijan eduksi niin, että lopullisessa opiskelijavalinnassa käytetään 1. vaiheen valintakokeen tulosta kyseisen osion osalta. Kyseessä ei ole ollut tekninen ongelma koejärjestelmässä tai Opintopolku.fi-palvelussa.

Puuttuvan koeosion takia osalla hakijoista, jotka olivat hakeneet suomen- ja ruotsinkielisiin hakukohteisiin, ei ole ollut kokeen suorituskielen valintamahdollisuutta alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti. Toisen vaiheen AMK-valintakoe suoritettiin sen hakukohteen opetuskielellä, johon hakija tuli kutsutuksi toisen vaiheen AMK-valintakokeeseen.

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Kevään 2020 toinen yhteishaku
Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 15.7.2020 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 3.8.2020 klo 15.00 mennessä. AMK-valintakokeen pisteet ovat voimassa kyseisen haun ajan.

Kevään 2020 ensimmäisen ja toisen vaiheen AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Tasasijasäännöt

Mikäli AMK-valintakokeen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Mikäli hakutoivejärjestys kriteerillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Valikko