Välkommen till yrkeshögskolornas gemensamma webbplats!

Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, för studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. Här hittar du information om studerandeantagning till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen vid de finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolorna. Du kan också bekanta dig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Information om yrkeshögskolornas utbud av examina på engelska och om högre yrkeshögskoleexamina hittar du på yrkeshögskolornas egna sidor och på tjänsten Studieinfo.fi.

Gemensam ansökan hösten 2020

På webbplatsen hittar du ansökningsmålsspecifik information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalsprovet hösten 2020.

YH-urvalsprovet ordnas 26–29.10.

Bekanta dig med anvisningarna för YH-urvalsprovet

Säkerheten i YH-urvalsprovet

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Länken till identifieraren har skickats per sms och e-post 21.10.2020.

Läs mera om förverkligandet av YH-urvalsprovet 26–29.10

Utveckling av studerandeantagningen

Studerandeantagningen till yrkeshögskolorna förnyas inför år 2020. Information om beslut gällande reformen av studerandeantagningen kommer i första hand att publiceras på den här webbplatsen.

Aktuellt

Sociala medier

Valikko