Syksyn 2019 yhteishaku

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe järjestettiin syksyllä 2019 ajalla 29.10.-1.11.

Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, opiskelijavalinta tehdään pelkästään AMK-valintakokeen pisteiden perusteella. Erillisiä soveltuvuuskokeita ei järjestetty syksyn 2019 yhteishaussa.

Kuviossa 1 on esitetty Syksyn 2019 yhteishaun valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain.

Huom. Syksyn AMK-valintakokeen osiokohtaiset alimmat hyväksytyt pistemäärät on muutettu 14.11.2019.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

  • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste.
  • Kieli- ja viestintätaidot (suomen kieli 30 minuuttia ja englannin kieli 30 minuuttia):
    • Osat: opetuskieli (suomen kieli) ja englannin kieli. Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Opetuskielen (suomen kieli) osan maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Englannin kielen osan maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

  • Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua.
  • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.
  • Eettiset taidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa eettisiä tilanteita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste.

Kuvio 1. Syksyn 2019 yhteishaun valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain.

Tässä on kuvio, jossa on esitetty valintakokeen osiot ja maksimipisteet koulutusaloittain syksyn 2019 yhteishaussa.

Tekniikan ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot, Matemaattiset taidot sekä Matemaattis-luonnontieteelliset taidot. Maksimipisteet 80 pistettä. 

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Luonnonvara-ala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Matemaattiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot, Matemaattiset taidot sekä Eettiset taidot. Maksimipisteet 80 pistettä. 

Humanistinen ala ja kasvatusala: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot sekä Eettiset taidot. Maksimipisteet 60 pistettä.

Syksyn 2019 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttäneiden ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat sekä valintakoetilaisuudet

Huom. Ruotsinkielisiä hakukohteita ei ollut mukana syksyn 2019 yhteishaussa.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Centria

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka 7

AMK-valintakoetilaisuudet

Centria

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Centria,
Vierimaantie,
Ylivieska
30.10.2019 aamupäivä 40
iltapäivä 40
31.10.2019 aamupäivä 40
iltapäivä 40

Hakukohteet ja aloituspaikat

Diak

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 50
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 25
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 55
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 40
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsinki 25
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulu 25
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pori 25
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsinki 20
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, monimuotototeutus, Helsinki 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Diak

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki 29.10.2019
iltapäivä 124
30.10.2019 aamupäivä 124
iltapäivä 124
31.10.2019 aamupäivä 124
iltapäivä 124
01.11.2019 aamupäivä 124
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori 30.10.2019 aamupäivä 79
iltapäivä 79
31.10.2019 aamupäivä 79
iltapäivä 79
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu 30.10.2019 aamupäivä 50
iltapäivä 50
31.10.2019 aamupäivä 50
iltapäivä 50

Hakukohteet ja aloituspaikat

Haaga-Helia

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 58
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 60
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 65
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 60
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 28
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 55
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 25
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Haaga-Helia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki 29.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
30.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
31.10.2019 aamupäivä 360
iltapäivä 360
01.11.2019 aamupäivä 320
iltapäivä 130
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 01.11.2019 aamupäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

HAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus 24
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuotototeutus 35
Insinööri (AMK), konetekniikan koulutus, päivätoteutus 13
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 13

AMK-valintakoetilaisuudet

HAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna 29.10.2019
iltapäivä 120
30.10.2019
iltapäivä 120
31.10.2019
iltapäivä 120
01.11.2019 aamupäivä 120
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11110 Riihimäki 29.10.2019
iltapäivä 60
30.10.2019
iltapäivä 60
31.10.2019
iltapäivä 60
01.11.2019 aamupäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

JAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 40
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15
Sairaanhoitaja (AMK), päivätototeutus 15
Kätilö (AMK), päivätoteutus 15

AMK-valintakoetilaisuudet

JAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä 29.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
30.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
31.10.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100
01.11.2019 aamupäivä 100
iltapäivä 100

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]XAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 10
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 70
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 30
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 30
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 35
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 38
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 30
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 27
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 25
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 25
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 25
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 25
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 25

AMK-valintakoetilaisuudet

XAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Kouvolan kampus
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola
29.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka
30.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Savonlinnan kampus
Savonniemenkatu 6
57100 Savonlinna
31.10.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
XAMK
Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli
1.11.2019 aamupäivä 155
iltapäivä 155

Hakukohteet ja aloituspaikat

KAMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 10

AMK-valintakoetilaisuudet

KAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
KAMK, Ketunpolku 4 , 87100 Kajaani 30.10.2019 aamupäivä 45
iltapäivä 45
31.10.2019 aamupäivä 45
iltapäivä 45

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Karelia[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Fysioterapeutti, päivätoteutus 25
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus 25
Sairaanhoitaja, päivätoteutus 25
Sosionomi, monimuotototeutus 50
Terveydenhoitaja, päivätoteutus 30

AMK-valintakoetilaisuudet

Karelia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu 29.10.2019 aamupäivä 125
iltapäivä 125
30.10.2019 aamupäivä 125
iltapäivä 125

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]LAMK[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot 32
Tradenomi (AMK) liiketalous, päivätoteutus 25
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, 20
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (verkko-opinnot) 16
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 21
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 18
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 24

AMK-valintakoetilaisuudet

LAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
LAMK, NiemiCampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 29.10.2019 aamupäivä 250
30.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
31.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
01.11.2019 aamupäivä 250

Hakukohteet ja aloituspaikat

Lapin AMK

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus (Kemi) 30
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus (Rovaniemi) 30
Sosionomi, monimuotototeutus (Kemi) 40
Restonomi, monimuotototeutus (Rovaniemi) 40

AMK-valintakoetilaisuudet

Lapin AMK

Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi 29.10.2019
iltapäivä 70
30.10.2019 aamupäivä 70
iltapäivä 70
31.10.2019 aamupäivä 70
iltapäivä 70
Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja
Lapin AMK, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi 29.10.2019
iltapäivä 60
30.10.2019 aamupäivä 60
iltapäivä 60
31.10.2019 aamupäivä 60
iltapäivä 60

Hakukohteet ja aloituspaikat

Laurea

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 15
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, monimuotototeutus 20
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Leppävaara, päivätoteutus 18
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Lohja, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, Tikkurila, verkkototeutus 48
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, Leppävaara, päivätoteutus 18
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, Tikkurila, monimuotototeutus 24
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, Leppävaara, monimuotototeutus 24
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, Leppävaara, päivätoteutus 18
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 18
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Lohja, monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 28
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Porvoo, monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, Tikkurila, päivätoteutus 18
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, Otaniemi, monimuotototeutus 20
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, Tikkurila, päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Hyvinkää, päivätoteutus 21
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Otaniemi, verkkototeutus 24
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Porvoo, monimuotototeutus 20
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, Tikkurila, monimuotototeutus 28
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, Tikkurila, monimuotototeutus 5

AMK-valintakoetilaisuudet

Laurea

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Leppävaara, Vanha maantie 9, 02650 Espoo 29.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
30.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
31.10.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
01.11.2019 aamupäivä 298
iltapäivä 298
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Vantaa 29.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
30.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
31.10.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
01.11.2019 aamupäivä 211
iltapäivä 211
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Laurea, Hyvinkää, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää 29.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
30.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
31.10.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180
01.11.2019 aamupäivä 180
iltapäivä 180

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Metropolia Ammattikorkeakoulu[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 24
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 22
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 22
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 19
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 18
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 96
Kätilö (AMK), päivätoteutus 22
Optometristi (AMK), päivätoteutus 19
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuoto 23
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 72
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 19
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 44
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 24
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 22
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 28
Tradenomi (AMK), monimuotototeutus 35

AMK-valintakoetilaisuudet

[:fi]Metropolia Ammattikorkeakoulu[:]

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 29.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
30.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
31.10.2019 aamupäivä 420
iltapäivä 420
01.11.2019 aamupäivä 420
Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Metropolia, Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa 29.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
30.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
31.10.2019 aamupäivä 250
iltapäivä 250
01.11.2019 aamupäivä 250

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]OAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 12
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 12
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 18
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 20
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 20
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 15

AMK-valintakoetilaisuudet

Oamk

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Oamk, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250 Oulu 29.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
30.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
31.10.2019 aamupäivä 303
iltapäivä 303
01.11.2019 aamupäivä 302

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Saimia[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Ensihoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus 23
Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Sosionomikoulutus, päivätoteutus 23
Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 23
Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus 23

AMK-valintakoetilaisuudet

Saimia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Saimia, Skinnarilan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 29.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120
30.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120
31.10.2019 aamupäivä 120
iltapäivä 120

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]SAMK[:]

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 48

AMK-valintakoetilaisuudet

SAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori 30.10.2019 aamupäivä 120
1.11.2019 aamupäivä 120

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]Savonia[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Kätilö, päivätoteutus 26
Terveydenhoitaja, päivätoteutus 20

AMK-valintakoetilaisuudet

Savonia

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio 29.10.2019 aamupäivä 150
30.10.2019 aamupäivä 150

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]SeAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 25
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 15
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus, Jyväskylä 20
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 15
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 50
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 20
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 30

AMK-valintakoetilaisuudet

SeAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
SeAMK, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 29.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
30.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
31.10.2019 aamupäivä 176
iltapäivä 176
1.11.2019 aamupäivä 176

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]TAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 36
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  80
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 30
Sosionomi (AMK), muuntokoulutus 5
Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus 5
Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus 3
Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus 3
Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus 3
Kätilö (AMK), muuntokoulutus 3
Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus 3
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 15
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 20
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 11

AMK-valintakoetilaisuudet

TAMK

Suorituspaikka Koepäivä Koeajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
30.10.2019 aamupäivä 650
iltapäivä 400
31.10.2019 aamupäivä 650

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]TurkuAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 45
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Turku) 25
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 8
Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Turku) 18
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus (Salo) 10
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Turku) 18
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Turku) 6

AMK-valintakoetilaisuudet

Turku AMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 29.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
30.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
31.10.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390
01.11.2019 aamupäivä 390
iltapäivä 390

Hakukohteet ja aloituspaikat

[:fi]VAMK[:] muokkaa

Hakukohde syksy 2019 Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa
Sairaanhoitaja, päivätoteutus 21
Sairaanhoitaja, monimuotototeutus 12

AMK-valintakoetilaisuudet

VAMK

Paikka Päivä Ajankohta Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä
VAMK, Wolffintie 27-31, 65200 Vaasa (Alere) 29.10.2019 aamupäivä 50
30.10.2019 aamupäivä 50
31.10.2019 aamupäivä 50

AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään tulosten julkaisuajankohtaan mennessä. AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus valinnasta sähköpostiin ja tieto näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa 29.11.2019 mennessä. Saatat tulla vielä varasijalta valituksi 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Mikäli sinulla on kysyttävää syksyn 2019 tuloksiin liittyen, olethan yhteyksissä ammattikorkeakoulujen hakijapalveihin.

Syksyn 2019 AMK-valintakokeen tehtäviä ja oikeita vastauksia ei julkaista.

Todistusvalinta

Syksyn 2019 todistusvalinnassa ei vielä käytetty vuoden 2020 todistusvalinnan pisteytysmalleja.

Valikko