Hakeminen

Pohdin ammattikorkeakouluopintoja. Kuka voi hakea ammattikorkeakouluun ja miten ammattikorkeakouluun haetaan?


Hakukelpoisuus yhteishaussa

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, mikäli olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), ja/tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon tai niitä vastaavat aikaisemmat opinnot (120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuus) tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinnon.

Voit myös tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen harkinnan varaisella valinnalla, mikäli ammattikorkeakoulu toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Jokainen ammattikorkeakoulu päättää itse niin kutsutun harkinnanvaraisuuden käyttämisestä. Tätä mahdollisuutta käyttävät kuitenkin vain harvat ammattikorkeakoulut. Voit tarkistaa Opintopolku.fi-palvelun hakutiedoista, onko ammattikorkeakoulussa käytössä harkinnanvaraista valintaa, ja tarvittaessa ottaa yhteyttä niihin ammattikorkeakouluihin, joista olet kiinnostunut, jos sinulla ei ole hakukelpoisuutta antavaa tutkintoa (katso lista yllä).

Hakemusliitteet, kevään 2024 toinen yhteishaku

Vaaditut todistukset, ennen hakuaikaa valmistuneet

Sinun tulee liittää Opintopolun hakemuksellesi kopio todistuksesta/tutkintotodistuksesta 3.4.2024 kello 15.00 mennessä, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990
 • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
 • Ahvenanmaalaisen ammatillisen perustutkinnon päättö-/tutkintotodistus
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto, European Baccalaureate (EB) -tutkinto tai Reiferprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto (vaihtoehtoisesti voit jakaa hakulomakkeelle linkin opintosuoritustietoihisi Oma Opintopolku-palvelusta saatavan linkin avulla)
 • Ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto
 • Ulkomailla suoritettu kandidaatin, maisterin, jatko-lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
Huom. Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä jollekin näistä kielistä.

Tämän lisäksi rakennusmestarikoulutukseen hakevien tulee liittää mahdolliset rakennusalan työtodistukset hakemukselle 3.4. kello 15.00 mennessä.

Keväällä 2024 hakuajan jälkeen valmistuvat hakijat

Sinun tulee liittää Opintopolun hakemuksellesi kopio todistuksesta 3.4.2024 kello 15.00 mennessä, jos olet suorittamassa jonkin seuraavista tutkinnoista;

 • IB/EB/DIA-tutkinto: ennakkoarvio arvosanoista (predicted grades)
 • Ulkomailla suoritettavan tutkinnon viimeisin opintosuoritusote tai oppilaitoksen toimittama todistus, josta käy ilmi tutkinto ja valmistumisaikataulu (lisäksi virallinen kielenkäännös, jos alkuperäinen kieli on muu kuin suomi/ruotsi/englanti)
Ahvenanmaalla suoritettava ammatillinen perustutkinto

 • Liitä hakemukselle 14.5.2024 klo 15.00 mennessä todistus, josta käy ilmi seuraavat tiedot: kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo.
Jos sinut hyväksytään hakemaasi koulutukseen, sinun tulee liittää lopullinen tutkintotodistus tai oppilaitoksen/tutkintotodistuksen myöntäjän valmistumisen varmentava dokumentti hakemukselle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Pakolaiset tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan tulee toimittaa kopio turvapaikkapäätöksestä tai oleskeluluvasta suojelun perusteella hakijapalveluihin 3.4.2024 kello 15.00 mennessä, jos hakukelpoisuuden antavan ulkomaisen tutkinnon todistus puuttuu. Ammattikorkeakoulu saattaa vaatia sinulta myös taustaselvityslomakkeen täyttämisen. Saat tällöin ohjeet ja määräajan lomakkeen toimittamiselle hakemasi ammattikorkeakoulun hakijapalveluista.

Hakemusliitteet, syksyn 2024 yhteishaku

Vaaditut todistukset, ennen hakuaikaa valmistuneet

Sinun tulee liittää Opintopolun hakemuksellesi kopio todistuksesta/tutkintotodistuksesta 18.9.2024 kello 15.00 mennessä, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990
 • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
 • Ahvenanmaalaisen ammatillisen perustutkinnon päättö-/tutkintotodistus
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto, ja/tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate (EB) -tutkinto tai Reiferprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto (vaihtoehtoisesti voit jakaa hakulomakkeelle linkin opintosuoritustietoihisi Oma Opintopolku-palvelusta saatavan linkin avulla)
 • Ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto
 • Ulkomailla suoritettu kandidaatin, maisterin, jatko-lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
Huom. Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä jollekin näistä kielistä.

Tämän lisäksi rakennusmestarikoulutukseen hakevien tulee liittää mahdolliset rakennusalan työtodistukset hakemukselle 18.9. kello 15.00 mennessä.

Syksyllä 2024 hakuajan jälkeen valmistuvat hakijat

Sinun tulee liittää Opintopolun hakemuksellesi kopio todistuksesta 18.9.2024 kello 15.00 mennessä, jos olet suorittamassa jonkin seuraavista tutkinnoista;

 • IB/EB-tutkinto: ennakkoarvio arvosanoista (predicted grades), DIA-tutkinto: todistus lopullisista arvosanoista
 • Ulkomailla suoritettavan tutkinnon viimeisin opintosuoritusote tai oppilaitoksen toimittama todistus, josta käy ilmi tutkinto ja valmistumisaikataulu (lisäksi virallinen kielenkäännös, jos alkuperäinen kieli on muu kuin suomi/ruotsi/englanti)
Ahvenanmaalla suoritettava ammatillinen perustutkinto

 • Liitä hakemukselle 8.10.2024 klo 15.00 mennessä todistus, josta käy ilmi seuraavat tiedot: kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo.
Jos sinut hyväksytään hakemaasi koulutukseen, sinun tulee liittää lopullinen tutkintotodistus tai oppilaitoksen/tutkintotodistuksen myöntäjän valmistumisen varmentava dokumentti hakemukselle 31.12.2024 klo 15.00 mennessä.

Pakolaiset tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan tulee toimittaa kopio turvapaikkapäätöksestä tai oleskeluluvasta suojelun perusteella hakijapalveluihin 18.9.2024 kello 15.00 mennessä, jos hakukelpoisuuden antavan ulkomaisen tutkinnon todistus puuttuu. Ammattikorkeakoulu saattaa vaatia sinulta myös taustaselvityslomakkeen täyttämisen. Saat tällöin ohjeet ja määräajan lomakkeen toimittamiselle hakemasi ammattikorkeakoulun hakijapalveluista.

Kuinka haen ammattikorkeakouluun yhteishaussa

Hakeutuminen

Ammattikorkeakouluihin haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta. Ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) johtaviin suomen- ja ruotsinkielisiin opintoihin haetaan tavallisimmin korkeakoulujen yhteishaussa.

Löydät tilastotietoa ammattikorkeakouluihin hakeneista ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoista Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Yhteishaku

Yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa (keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syyskuussa). Hakukohteet eli haussa olevat koulutukset vaihtelevat eri hakuaikoina. Syksyn yhteishaussa koulutuksia on yleensä tarjolla vähemmän kuin keväällä. Sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin haetaan samassa korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika on rajattu vain muutamaan viikkoon (2–3 viikkoa).

Opintopolku.fi: Näin haet yhteishaussa korkeakouluun

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa Suomessa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Lisää tietoa ensikertalaiskiintiöstä Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakulomakkeen täyttö

Ammattikorkeakouluun haet täyttämällä yhteishaun hakulomakkeen Opintopolku.fi-palvelussa hakuaikana.

Opintopolku.fi: Ohjeet hakulomakkeen täyttöön

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Mikäli suunnittelet hakevasi sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, sinun tulee hakuvaiheessa arvioida omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella. Ota terveydentilaasi ja toimintakykyysi liittyvät rajoitteet puheeksi opinto-ohjaajasi kanssa, kun teet jatko-opintosuunnitelmaasi. Ota asia myös puheeksi oman hoitotahosi kanssa, sillä he ovat apunasi arvioidessasi omaa soveltuvuuttasi eri alojen opintoihin.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. 

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisen koulutusohjelman opiskelijaksi. 

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Perehdy alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin ennen hakemista. Löydät alakohtaiset vaatimukset alla olevista valikoista:

Sosiaali- ja terveysala

Tässä määritellyt terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykset koskevat sosiaali- ja terveysalalle koulutukseen valittavia.

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia (Ammattikorkeakoululaki 33§).

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
 • toimintakykyä haittaava vakava aistivamma
 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi.

Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.

Tiedoksi hakijalle:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§.) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Oma rokotustilanne kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.

Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote.

Tutkinto-ohjelma kohtaiset tarkennukset:

SORA-taulukko sote

Tutkinto-ohjelma Tarkennukset
Bioanalyytikko

Näkövaatimukset: Bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hyvää erottelukykyä (näöntarkkuus), normaalia lukutarkkuutta ja normaalia silmien sisäänpäinkääntökykyä (konvergenssin lähipiste), sekä normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä.

Väriaisti: Ishihara-taulustolla, Panel D-15 tai H.R.R. –testi

Stereonäkö: TNO-, Randot- tai Titmus-testillä vähintään 60 kulmasekuntia.

Näöntarkkuus laseitta ja/tai laseilla kauas, minimi 1,0.

Näkökyky lähelle, tekstimalli 40 cm, pystyy lukemaan näöntarkkuusriviä 0,8.

Konvergenssin lähipistekoe, kolme toistoa, normaali alle 10 cm, toistoissa maksimissaan 12 cm.

Testaajan arvio hakijan näkökyvyn soveltuvuudesta laboratoriotyöhön.

Hammasteknikko

Näkökyky: Värisokeus (hammasteknikon värisokeus estää potilaan hampaiden värinmäärittämisen)

Astma tai allergia muoveille kuten akryylit ja valokovetteiset muovit (paikkamuovi, monomeerineste, PMMA, Bis-GMA jne.), metalleille (CoCr) ja työskentelyn aikana syntyvälle pölylle

Röntgenhoitaja

Kehossa olevat vierasesineet, jotka eivät ole magneettiyhteensopivia saattavat estää harjoittelun ja magneettikuvantamislaitteilla työskentelyn. Tämä yhteensopivuus tulee hakijan selvittää hakuvaiheessa hoitavan lääkärinsä kanssa.

Suuhygienisti

Allergia:
hoidossa käytettäville aineille: täytemuoveille kuten akryylit ja valokovetteiset muovit (paikkamuovi, monomeerineste, PMMA, Bis-GMA jne.)
ja työvälineille: kasvosuojat ja suojakäsineet.

Liikunta-ala

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset liikunta-alan opiskelijalle

Liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.  Rajoitteet fyysisessä toimintakyvyssä saattavat vaikuttaa opiskeluaikana annettaviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Ammattikorkeakoulu voi pyytää etukäteen rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilanteissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa oppimistilanteissa tai harjoitteluissa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan.

Liikunta-alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu henkilölle, jolla on ollut päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • ala ei ole sopiva henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset.  (Ammattikorkeakoululaki 33 §).
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, että hakijan terveydentila tai toimintakyky voi vaarantaa alaikäisten turvallisuutta tai asiakasturvallisuutta. (Ammattikorkeakoululaki 26§, 27§ ja 33§).

Ammattikorkeakoulu voi perua ehdollisesti myönnetyn opiskelupaikan,
 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja tai on jättänyt antamatta olennaisia tietoja
 • jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
Ammattikorkeakoulu voi myöhemmin peruuttaa opiskeluoikeuden (Ammattikorkeakoululaki 932/2014),
 • jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen
 • jos hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa.
 • Jos opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa mainittujen vakavien rikosten perusteella

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset humanistisen ja kasvatusalan opiskelijalle

Humanistisella ja kasvatusalalla tulkki- ja yhteisöpedagogiopintoihin sisältyy työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, että hakijan terveydentila tai toimintakyky voi vaarantaa alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta. (Ammattikorkeakoululaki 26§, 27§ ja 33§.)

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista
Vain tulkkikoulutus:

 • Viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista.
 • Diakin ja Humakin tulkki (AMK) koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulovamma. Edellä mainitusta poiketen Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikköön voidaan kuitenkin valita viittomakielisiä henkilöitä siinä tapauksessa, että valitun äidinkieli/kommunikaatiokieli on suomalainen viittomakieli.
Ammattikorkeakoulu voi pyytää opintojen aikana rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilanteissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opiskelupaikan tai opiskeluoikeuden peruutus

Ammattikorkeakoulu voi perua ehdollisesti myönnetyn opiskelupaikan, jos:

 • todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa;
 • hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja tai on jättänyt antamatta olennaisia tietoja; tai
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).
Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa myöhemmin opiskeluoikeuden, jos:

 • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi; tai
 • opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ja jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014.)

Terveyden ja toimintakyvyn edellytykset merenkulun alan opiskelijalle

Lääkärintodistus

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ammattikorkeakoulun antaman ohjeistuksen mukaan. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:  

 • henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset
 • henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
 • henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta mainitussa määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana. Lisää tietoa laivaväen lääkärintarkastuksesta.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Merenkulkualan koulutusta koskee Ammattikorkeakoululain (932/2014) 33 §, jonka mukaan opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tapauksissa, joissa opintoihin sisältyy asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia ja opiskelija on osoittautunut opintoihin soveltumattomaksi:  

 • vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja siten osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Mitä jos minulla on jokin terveyteen tai toimintakykyyn liittyvä rajoite?

Miten asia etenee hakuvaiheessa?

Opintopolku -palvelussa hakulomaketta täytettäessäsi sinulta kysytään seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?
Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen.  Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Sinut voidaan hyväksyä koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.

Saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään toimittamaan terveydentilaselvityslomake ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto sekä tarvittaessa selvitys peruuntuneesta opiskeluoikeudesta.

Sinun tulee toimittaa pyydetyt dokumentit liitteineen siihen ammattikorkeakouluun, johon olet tullut ehdollisesti valituksi. Mikäli toimittamasi selvitys ei ole riittävä, voi asian käsittelijä olla yhteydessä sinuun ja pyytää lisäselvitystä. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Se ammattikorkeakoulu, johon tulet ehdollisesti hyväksytyksi, tekee päätöksen terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, 

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Valintatavat

Tutustu valintatapoihin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ammattikorkeakoulusta

Opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät ohjeita Opintopolku.fi-palvelusta: Näin otat paikan vastaan korkeakoulusta.

Yhden paikan säännös

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia, riippumatta siitä, onko kyse yhteishausta tai erillishausta. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Sinulla voi kuitenkin olla useampi opiskelupaikka, jos olet ottanut ne vastaan eri lukukausina.

Yhden korkeakoulupaikan säännös Opintopolku.fi-palvelussa.

Oikaisuvaatimukset

Voit hakea oikaisua varsinaisen opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen. Oikaisuvaatimukset on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta siihen ammattikorkeakouluun, johon olet hakenut ja jonka hakukohteen opiskelijavalinnassa on mielestäsi tapahtunut virhe. Oikaisuvaatimuksen ohjeet saat kyseisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluista.

Syksyn yhteishaku 2019

Yhteishaun ja valintojen aikataulu

Kevään 2024 toinen yhteishaku

Syksyn 2024 yhteishaku

Englanninkielisiin koulutuksiin hakeminen

Vuodessa on kolme yhteishakua: Kevään ensimmäinen yhteishaku, Kevään toinen yhteishaku ja Syksyn yhteishaku. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on haettavana ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Ensimmäisen yhteishaun hakuaika on tammikuussa ja siinä voit hakea kuuteen eri koulutukseen. Myös syksyn yhteishaussa on mukana englanninkielisiä koulutuksia. Yhteishaun lisäksi ammattikorkeakoulut voivat järjestää englanninkielisiin koulutuksiin haun erillishakuna.

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisistä koulutuksista löydät lisätietoja UASinfo-sivustolta. Tietoa löydät myös ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta ja Studyinfo.fi-palvelusta. Englanninkielisissä koulutuksissa opiskelet kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ammattikorkeakoulututkinnon englanniksi. Koulutukset sisältävät samat pätevyydet ja sisällöt kuin vastaavat suomenkieliset tutkinnot, vain opetuskieli eroaa.

Muut haut

Ammattikorkeakouluopintoihin on yhteishaun lisäksi muitakin hakuja.

Poliisiammattikorkeakouluun ja Högskolan på Ålandiin ei haeta yhteishaussa, vaan niillä on omat hakunsa. Katso hakuohjeet Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulun sivuilta.

Voit tutustua siirtohakuihin ja erillishakuihin Opintopolku.fi-palvelussa:

Valikko