AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Vallu-valintakoepalvelu

Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa ja International UAS Examissa käytössä oleva koejärjestelmä. Koejärjestelmää on käytetty AMK-valintakokeessa vuodesta 2019 alkaen, ja se sai Vallu-nimen vuonna 2023.

Vallu-valintakoepalveluun kuuluu myös Valintakoepisteet-palvelu, jossa hakija näkee AMK-valintakokeesta saamansa osiokohtaiset pisteet.

Vallu-valintakoepalvelu on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.

Esimerkkitehtävät Vallu-valintakoepalvelussa

Voit harjoitella Vallu-valintakoepalvelun käyttöä AMK-valintakokeen esimerkkitehtävien avulla. Pääset katsomaan esimerkkitehtävät-sivulla, miltä kunkin osion esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä.

Vallu-valintakoepalvelun saavutettavuusseloste

Tutustu alla Vallu-valintakoepalvelun saavutettavuusselosteeseen.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vallu-valintakoepalvelua. Palvelun saavutettavuutta on arvioitu sekä kolmannen osapuolen toimesta että sisäisesti vuonna 2023.

Palvelun saavutettavuuden tila

Vallu-valintakoepalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Saavutettavuuskorjauksia tehdään vuoden 2024 aikana.

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Palvelun saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse saavutettavuus@metropolia.fi. Sisällytä viestiin palvelun nimi ”Vallu-valintakoepalvelu”.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Tekstivastineet saattavat olla osin puutteellisia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Valintakokeissa saattaa olla kuvia, joilla ei ole alt-tekstiä.

Tehtäviin saattaa sisältyä elementtejä, jotka eivät sellaisenaan ole saavutettavia ja siten sovellu ruudunlukijakäyttöön.

Valintakokeen tehtävistä tehdään tarvittaessa saavutettavat versiot, joissa on esimerkiksi kuvattomat tehtävät tai kokeen liiteaineisto saavutettavana Word- tai PDF-tiedostona. Näin toimitaan, jos kokeeseen osallistuu hakija, joka on yksilöllisenä järjestelynä saanut luvan käyttää ruudunlukijaa.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kaikkea valintakokeiden sisältöä ei välttämättä voida esittää mukauttaen eri tavoilla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa olla tilanteita, joissa informaatio, tiedon rakenne ja suhteet eivät välity täysin saavutettavasti. Tällainen tilanne voi tulla esiin esimerkiksi otsikointien, luetteloiden, taulukoiden ja PDF-liiteaineistojen kohdalla.

Esimerkiksi:
 • Ladattavien tiedostojen formaatista tai koosta ei ilmoiteta käyttäjälle.
 • Tehtäväsivuilla ei ole käytetty "
  " -HTML5-
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • 3.1 Informaatio ja suhteet

Sivuston sisällön ja taustan erottuvuudessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa esiintyä tilanteita, joissa väriä on saatettu käyttää ainoana visuaalisena keinona välittämään informaatiota.

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa esiintyä tilanteita, joissa kontrasti ei ole riittävä.

Laskimen esim. valkoisia ja vaaleankeltaisia painikkeita voi olla vaikea erottaa toisistaan.

Alasvetovalikkokysymyksissä valitun vastauksen taustaväri voi selaimesta riippuen olla liian heikko kontrastiltaan verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Lisäksi avoin valikko ei välttämättä aina erotu selkeästi tehtävän tekstistä.

Tehtäviin saattaa sisältyä elementtejä, jotka eivät sellaisenaan ole saavutettavia ja siten sovellu ruudunlukijakäyttöön. Valintakokeen tehtävistä tehdään tarvittaessa saavutettavat versiot, jossa on esimerkiksi kuvattomat tehtävät. Näin toimitaan, jos kokeeseen osallistuu hakija, joka on yksilöllisenä järjestelynä saanut luvan käyttää ruudunlukijaa.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • 4.1 Värien käyttö
 • 4.3 Kontrasti (minimi)
 • 4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Sivuston näppäimistökäytettävyydessä on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Laskinta ei saa avattua tai suljettua pelkästään näppäimistöä käyttäen. Laskutoimitukset saa osin syötettyä näppäimistöltä. Laskimessa navigointi toimii vain sarkaimella, ei nuolinäppäimistöllä.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • Näppäimistö

Sivuston navigoitavuudessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Sivuston hyppylinkki ei tule näkyville, kun se saa kohdistuksen.

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa olla puutteellisia otsikkorakenteita.

Tehtävien sivunäkymillä ei ole omia sivuotsikoita. Sivuotsikko pysyy samana jokaisessa näkymässä. Muiden sivujen otsikoiden johdonmukaisuudessa voi olla puutteita tai kaikkia otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti.

Valintakokeiden sisältöön sisältyvien linkkitekstien selkeydessä saattaa olla puutteita.

Valintakokeiden sisältöön sisältyvien otsikoiden ja lomakkeiden nimilappujen selkeydessä saattaa olla puutteita.

Näppäimistön kohdistustyyli ei ole aina välttämättä tarpeeksi selkeä.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • Ohita lohkot
 • Sivuotsikot
 • Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Otsikot ja nimilaput
 • Näkyvä kohdistus

Sivuston yhteensopivuudessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Sivusto voi sisältää virheellistä HTML/XHTML-koodia, mikä voi haitata ruudunlukuohjelmien tiedon jäsentämistä.

Mikäli tehtävä sisältää matemaattisia kaavoja, niitä ei lueta ruudunlukuohjelmalle.

Näkevälle käyttäjälle tulee valinnoista ja toiminnoista (esimerkiksi monivalintatehtävien vastausvaihtoehtojen valinnasta) ilmoitus, että tieto on tallennettu. NVDA-ruudunlukijakäyttäjälle ei tule palautetta asiasta.

Ruudunlukijakäyttäjät eivät välttämättä saa tietoa kaikista laskimen painikkeista ja niiden merkityksestä. Painikkeilta (esim. tuloskenttä) puuttuu aria-label -attribuutteja. Lisäksi syötteen vaikutus tai tulos ei välity ruudunlukijalle automaattisesti.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • 1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 1.3 Tilasta kertovat viestit
Valikko