AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Tutustu AMK-valintakokeen pisteytysmuutoksiin.

Todistusvalinta

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta

Ylioppilastutkinnon pisteytys (taulukko 1)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.
 • Todistusvalinnassa pisteytetään enimmillään viisi ainetta.
  • Pisteytettävät aineet ovat:
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
   • Matematiikka
   • Vieras/toinen kotimainen kieli
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä
    • Toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa.
    • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit.
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.
 • Ylioppilastutkintotodistus voi todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä.
 • Syksyllä valmistuvat abiturientit eivät ole mukana saman syksyn todistusvalinnassa. 
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Aine Aine / taso L E M C B A
Äidinkieli 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
Matematiikka Lyhyt 40 35 27 19 13 6
Vieras / toinen kotimainen kieli Pitkä 46 41 34 26 18 10
Vieras/toinen kotimainen kieli Keskipitkä 38 34 26 18 12 5
Vieras/toinen kotimainen kieli Lyhyt 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli 2) Fysiikka 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Kemia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Biologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Maantiede 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Terveystieto 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Psykologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Filosofia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Historia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Vieras kieli (pitkä / keskipitkä / lyhyt) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
3 Pitkän/keskipitkän/lyhyen oppimäärän mukainen vieras kieli (huom. ei toinen kotimainen kieli).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (taulukot 2–4)

European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

Taulukko 2. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Voimassa kevään 2023 yhteishaun ajan

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
EB, vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
EB Pitkä matematiikka
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
EB Lyhyt matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
EB L2
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, EB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, EB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, EB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L2
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, ​C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur​

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5​

Taulukko 3. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Voimassa kevään 2023 yhteishaun ajan

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL ja Standard level SL)
Teoreettinen matematiikka (HL ja SL)
Soveltava matematiikka (HL)
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
IB Soveltava matematiikka (SL), Mathematical Studies
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
IB Muut B-kielet
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, IB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, IB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)

Taulukko 4. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-kieli
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 2) YO, RP/DIA Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
DIA Muut reaaliaineet 3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan. 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Ammattikorkeakoulu on saattanut määritellä kynnysehdot haettavalle koulutukselle.
 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

Taulukko 2. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Voimassa syksyn 2023 yhteishausta alkaen

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
EB, vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
EB Pitkä matematiikka
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
EB Lyhyt matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
EB L2, Other National Language
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
EB L3
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, EB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, EB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, EB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä /keskipitkä / lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L2, L3, L4, L5, Other National Language
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, ​C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur​

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5​

Taulukko 3. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Voimassa syksyn 2023 yhteishausta alkaen

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL ja Standard level SL)
Teoreettinen matematiikka (HL ja SL)
Soveltava matematiikka (HL)
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
IB Soveltava matematiikka (SL), Mathematical Studies
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), Kaikki B-kielet
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, IB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, IB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), Kaikki B-kielet
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)

Taulukko 4. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-kieli
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 2) YO, RP/DIA Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
DIA Muut reaaliaineet 3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan. 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Ammattikorkeakoulu on saattanut määritellä kynnysehdot haettavalle koulutukselle.
 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys (taulukot 5–6)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat (taulukko 5) ja tutkinnon painotettu keskiarvo (taulukko 6).
  • Ennen 1.1.2018 valmistuneiden perustutkintojen tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti, esimerkiksi 190 osp. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna.
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä.
 • 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana valmistuneet hakijat ilmoittavat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Hakija liittää myös todistuskopion hakemuksen liitteeksi.

  Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen

  Mikäli olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana, voit laskea tämän ohjeen avulla ammatillisen perustutkintosi painotetun keskiarvon. Mikäli olet valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen, todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.

  Esimerkkinä 180 osaamispisteen (osp) laajuisen perustutkinnon painotettu keskiarvo:

  Tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti. Kunkin numeerisesti arvioidun kokonaisuuden arvosana kerrotaan osaamispistemäärällä. Nämä lasketaan päättötodistuksen jokaisen arvioinnin kohdalta:
  • Sähkö-ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp, arvosana 3:
   • 45 x 3 = 135
  • Sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kappaletavara-automaatio, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Teollisuuden sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp, arvosana 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp, arvosana 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Liikennekasvatus, 2 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Oman alan työkurssi, 6 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Sisäjohtoasennuksen perusteet, 3 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  Jos opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joista on vain suoritusmerkintä (S/H), niitä ei muunneta arvosanoiksi eikä huomioida painotetun keskiarvon laskemisessa. Vapaasti valittavat opinnot huomioidaan keskiarvon laskennassa, jos ne on arvioitu numeerisesti.

  Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen:
  • 135 + 60+ 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Painotettu keskiarvo saadaan jakamalla tämä summa numeerisesti arvioitujen opintojen laajuudella (172 osp):
  • 400 / 172 osp = 2,33
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
 • Syksyn todistusvalinnassa ovat mukana vuonna 2023 valmistuvat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 11.10.2023 mennessä. Näitä suoritustietoja ovat seuraavat:
  • Osasuoritusten arvosanat
  • Perustutkinnon painotettu keskiarvo
  • Koko tutkintosuorituksen vahvistus
  • Jos vahvistustietoa ei ole KOSKI-palvelussa 11.10.2023, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
  • Jos opiskelijan näyttö on 11.10.2023 jälkeen, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
 • Jos hakija suorittaa ammatillisen perustutkinnon Ahvenanmaalla 2023, hakijan pitää viimeistään 10.10.2023 klo 15.00 mennessä ladata todistus Opintopolkuun (missä käy ilmi lopulliset osasuoritukset, painotettu keskiarvo, ja vahvistustieto valmistumisesta), jotta hän on mukana todistusvalinnassa. Jos todistusta ei toimiteta 10.10. mennessä, hakija voi tulla valituksi vain AMK-valintakokeen perusteella.
 • Ammattikorkeakoulut ottavat huomioon syksyn 2023 yhteishausta lähtien ammatillisen perustutkintojen arvosanakorotukset ja tutkinnon uuden keskiarvotiedon todistusvalinnassa. Todistusvalinnassa otetaan huomioon korotetut arvosana ja keskiarvotiedot, jotka ovat suoritettu 1.7.2023 alkaen ja, jotka saadaan suoraan KOSKI-tietovarannosta opiskelijavalintarekisteriin ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen toteuttamista varten. 
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalli

Taulukko 5. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä).

Yhteiset tutkinnon osat Pisteet
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Arvosana-asteikko Todistuksen arvosanat
Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 -
Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) 1.8.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. Arvosana muodostetaan Opintopolussa yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden painotetun keskiarvon perusteella.

Taulukko 6. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä).

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0

Tasasijasäännöt

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo

 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arvosanaan.

 4. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen osioiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kynnysehtona arvosana 4, joka jokaisen hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen koulutukseen, riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Todistusvalinnan pistelaskuri

Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Näyttötutkinnon suorittaneet

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista perustutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi tulla valituksi valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta.

Kaksoistutkinnon suorittaneet

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Ylioppilastutkinnon todistusvalinnassa pisteet lasketaan ylioppilastutkinnon perusteella ja ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa pisteet lasketaan ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pisteitä ei voi yhdistää. Huomioithan tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Kaksi eri toisen asteen tutkintoa suorittaneet

Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään erikseen kummankin mukaan. Pisteet lasketaan todistusvalintaa varten Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamistasi tutkinnoista. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa, todistusvalinta tehdään vain paremmat yhteispisteet tuottavan ammatillisen perustutkinnon perusteella.

Todistusvalinnan hakukohteet ammattikorkeakouluittain syksyn 2023 yhteishaussa

Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkintotodistuksella (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Pdf-tiedostossa on esiteltynä myös hakukohteiden mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot.

Huom. Todistusvalinnan hakukohdekohtaisten tietojen muutokset mahdollisia.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 8 / 7 4 / 3 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Helsingin-kampus 14 / 4 14 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 10 / 4 10 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 9 / 3 9 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 9 / 3 9 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 7 / 3 7 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 10 / 4 10 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 7 / 3 7 / 3 40 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 111/9 85/7 63 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50/6 40/4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 22/14 11/7 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44/2 25/1 51 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 5/5 2/2 33 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 3/4 1/2 22 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, monimuotototeutus, Helsinki -/5 -/2 19 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu, (HAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Forssa -/14 -/11 35 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10/10 8/8 80 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 10/10 8/8 80 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 6/6 4/4 30 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 6/6 4/4 24 %
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 10/10 6/6 50 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 6/4 2/2 51 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 6/4 2/2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7/3 6/2 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11/4 9/3 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 7/3 6/2 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 5/5 2/3 30 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 8/12 3/6 50 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9/4 7/3 51 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 / 24 19 / 19 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus - / - - / - -
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 / 6 9 / 5 60 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 70 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus - / - - / - -
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 7 / 7 6 / 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 6 / 6 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 6 / 6 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 10 / 10 - / - 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, päivätoteutus 9 / 9 7 / 7 60 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 7/7 4/4 70 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8/4 5/2 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 12/12 7/7 60 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6/7 4/5 52 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 11/10 5/5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 4/6 3/5 31 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 31 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6/2 5/1 29 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 31 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot 21/5 16/4 51 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot 13/3 10/2 51 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 17/4 13/3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 14/4 11/3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 21/5 16/4 51 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 15/3 12/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 26/5 20/4 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13/3 10/2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 17/4 13/3 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13/3 10/2 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu, päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 5 / 7 4 / 6 40 %
Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 3 / 9 2 / 11 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 14 / 13 11 / 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 15 / 15 12 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 15 / 15 12 / 12 60 %
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 17 / 16 14 / 13 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 14 / 14 11 / 11 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuoto-opinnot 6 / 6 5 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, päiväopinnot 2 / 5 1 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto-opinnot 6 / 6 5 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, päiväopinnot 2 / 5 1 / 4 60 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 11/7 9/6 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 9/6 7/5 51 %
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus 11/7 9/6 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11/7 9/6 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 13/8 10/7 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 14/10 10/7 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 8/6 6/4 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 8/6 6/4 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 10/6 7/4 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 5/3 3/2 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5/3 3/2 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 8/6 6/4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 7/5 5/3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 7/5 5/3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8/6 6/4 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 10/6 7/4 40 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 5/3 3/2 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 13/5 9/4 51 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 27 / 3 22 / 2 51 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, monitoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 11 / 1 10 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 / 1 10 / 0 51 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 / 1 9 / 0 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 8 13 / 6 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 / 14 22 / 12 60 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 / 1 11 / 0 51 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 17 / 2 14 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 28 / 3 23 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 / 5 35 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 18 / 2 16 / 1 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 21 / 2 18 / 1 51 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 2 14 / 1 51 %

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 / 5 8 / 4 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 24 / 24 19 / 19 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 19 / 8 15 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Oulainen 13 / 5 10 / 4 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 23 / 10 18 / 8 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 8 / 3 6 / 2 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkopainotteinen monimuotototeutus 21 / 21 17 / 17 60 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 9 / 6 9 / 6 50 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 40 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 3 / 3 2 / 2 40 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 40 %
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 4 / 4 3 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 10 / 7 8 / 6 55 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 2 / 6 1 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 7 / 5 5 / 3 40 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 35 / 7 28 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 / 7 14 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 4 / 20 3 / 16 60 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 72 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 14 / 9 11 / 7 60 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 9 / 9 7 / 7 55 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 4 30 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 8 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 3 - / - 60 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 28 / 14 24 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 / 10 17 / 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 / 5 9 / 3 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 / 6 11 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 8 / 3 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 3 - / - 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Salo 10 / 5 9 / 3 60 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 5 / 5 50 %

Todistusvalinnan hakukohteet ammattikorkeakouluittain kevään 2023 toisessa yhteishaussa

Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkintotodistuksella (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Pdf-tiedostossa on esiteltynä myös hakukohteiden mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot.

Huom. Todistusvalinnan hakukohdekohtaisten tietojen muutokset mahdollisia.

Centria päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 7 / 6 4 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 15 / 14 11 / 10 60 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 5 / 4 3 / 2 60 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 2 / 2 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 6 3 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 / 6 4 / 4 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 3 / 3 1 / 1 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 / 3 1 / 1 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 / 6 3 / 3 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 3 / 2 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 6 3 / 3 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola - / 12 - / 6 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 9 / 8 6 / 6 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 9 / 8 6 / 6 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 9 / 8 5 / 4 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 4 / 4 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 2 / 1 50 %

Diak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 17 / 5 17 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 7 / 3 7 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 7 / 3 7 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 12 / 4 12 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu 10 / 4 10 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 12 / 4 12/ 4 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 7 / 3 7 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Pieksämäki) 17 / 5 17 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Joensuu) 7 / 3 7 / 3 40 %

Haaga-Helia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 45 / 15 20 / 10 50 %
Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus, Helsinki 3 / 2 2 / 1 11 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 189 / 21 143 / 16 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 42 / 5 30 / 3 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 10 / 5 10 / 5 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 5 / 5 2 / 3 33 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 2 / 3 1 / 2 25 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50 / 6 40 / 4 51 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 6 / 8 2 / 2 23 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 44 / 28 18 / 12 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 18 / 11 7 / 5 53 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 / 2 25 / 1 51 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 36 / 5 17 / 3 51 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 10 / 5 5 / 5 50 %

Humak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus 17 / 7 15 / 6 60 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus 13 / 5 12 / 4 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 21 / 9 19 / 8 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus, Korpilahti 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 25 / 11 16 / 7 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 15 / 6 10 / 4 60 %

HAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 55 / 15 39 / 11 78 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 8 18 / 6 73 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 10 22 / 7 76 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 38 / 7 27 / 5 75 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 18 / 3 13 / 2 70 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 16 / 4 11 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 22 / 18 18 / 14 67 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 4 / 4 2 / 2 20 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 13 / 13 10 / 10 74 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 4 / 3 22 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 13 / 4 10 / 3 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 14 / 14 11 / 11 70 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 11 / 11 9 / 9 73 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 13 / 13 8 / 8 74 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 2 / 2 20 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 5 8 / 4 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 21 / 12 17 / 10 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus FRS 13 / 8 10 / 6 52 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 13 / 8 10 / 6 52 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 17 / 8 52 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 13 / 8 10 / 6 53 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 12 / 6 10 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 / 20 16 / 16 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 6 / 6 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 12 / 12 10 / 10 53 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 6 / 6 33 %

JAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 16 32 / 13 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 11 6 / 9 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 7 / 3 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 6 / 4 5 / 3 51 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 6 / 4 5 / 3 51 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 / 18 25 / 16 51 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 70 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 6 / 4 2 / 2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 6 / 2 51 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 6 11 / 5 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 / 8 14 / 6 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 9 / 3 51 %

XAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 25 / 25 80 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 25 / 10 20 / 8 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 18 / 18 14 / 14 60 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 12 / 6 9 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 60 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 16 13 / 13 80 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 15 / 9 12 / 7 80 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 20 / 8 16 / 6 70 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 5 / 5 40 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kotka 8 / 8 6 / 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 5 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 5 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 6 / 6 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 12 / 12 9 / 9 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 9 / 9 7 / 7 60 %

KAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 7 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 6 4 / 4 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 5 / 5 70 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 / 4 6 / 3 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 / 4 6 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 11 / 7 8 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 11 / 7 6 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 4 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 4 / 4 60 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus, Kajaani 12 / 12 6 / 6 60 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, Hki/Vantaa 10 / 10 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 5 / 5 3 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe 15 / 15 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 5 / 5 3 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistokehitys ja kyberturvallisuus, päivätoteutus, Raahe 7 / 6 4 / 3 60 %

Karelia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka 10 / 10 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka 11 / 11 9 / 9 49 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: rakennustekniikka 10 / 10 8 / 8 44 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka 10 / 10 8 / 8 44 %
Metsätalousinsinööri (AMK) 15 / 10 12 / 8 45 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 8 / 7 6 / 6 30 %
Fysioterapeutti (AMK) 6 / 5 6 / 4 44 %
Sairaanhoitaja (AMK) 4 / 3 3 / 2 28 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 4 2 / 3 28 %
Sosionomi (AMK) 6 / 2 5 / 1 32 %
Terveydenhoitaja (AMK) 4 / 3 3 / 2 28 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 / 5 5 / 4 44 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous 32 / 16 25 / 14 60 %

LAB päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 / 4 11 / 3 51 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 14 / 4 11 / 3 51 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 13 / 3 51 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 29 / 7 14 / 3 51 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 8 / 2 51 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 8 / 2 51 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 8 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 26 / 5 20 / 4 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 26 / 5 20 / 4 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 31 / 7 24 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 31 / 7 24 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 21 / 5 16 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 21 / 5 16 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 9 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 / 6 9 / 4 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / - 13 / 3 51 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %

Lapin AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 11 / 10 9 / 8 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 6 / 6 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 12 / 12 10 / 10 60 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 7 / 7 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 6 / 6 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 / 8 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 8 / 8 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 12 / 12 10 / 10 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 / 11 10 / 9 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 10 / 9 8 / 7 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 11 / 10 9 / 8 60 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 8 / 7 6 / 6 50 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 7 / 7 5 / 5 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 15 / 15 12 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 / 10 16 / 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 / 10 16 / 8 60 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 17 / 17 14 / 14 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 / 8 7 / 6 70 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 15 / 15 12 / 12 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 14 / 14 11 / 11 70 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 11 / 10 9 / 8 60 %

Laurea päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, Leppävaara 10 / 6 8 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 10 / 6 8 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 23 / 15 18 / 12 51 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 13 / 8 10 / 7 51 %
Restonomi (AMK), Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 7 9 / 6 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 9 / 6 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 9 / 6 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 10 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 8 / 6 6 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Otaniemi 7 / 5 5 / 3 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 14 / 10 10 / 7 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 10 / 6 7 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8 / 6 6 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 7 / 5 5 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5 / 3 3 / 2 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 10 / 6 7 / 4 40 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 10 / 6 7 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8 / 6 6 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 7 / 5 5 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 10 / 6 7 / 4 40 %
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 11 / 5 8 / 3 40 %

Metropolia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 17 / 1 15 / 0 51 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 / 1 9 / 0 51 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 / 20 32 / 16 60 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 22 / 22 60 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 15 / 15 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 29 / 15 60 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 18 / 2 15 / 1 51 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 14 / 1 12 / 0 51 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 34 / 3 28 / 2 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 18 / 18 15 / 15 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 56 / 28 45 / 23 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 22 / 9 18 / 7 51 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 11 / 5 9 / 4 51 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 11 / 5 9 / 4 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 / 26 42 / 21 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 19 / 10 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 24 / 2 20 / 1 65 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 / 1 11 / 0 51 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 8 / 0 51 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 17 / 4 15 / 3 67 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 3 / 12 2 / 10 51 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 9 / 37 8 / 30 51 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 3 / 12 2 / 10 51 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 17 / 2 15 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 28 / 3 23 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 / 5 33 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, päivätoteutus 21 / 2 18 / 1 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, päivätoteutus 18 / 2 15 / 1 51 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 2 14 / 1 51 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 53 / 30 42 / 24 55 %

OAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 / 36 29 / 29 60 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 / 6 10 / 5 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 8 / 3 60 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, monimuotototeutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, päivätoteutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 42 / 18 34 / 14 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 29 / 13 23 / 10 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 17 / 7 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 25 / 17 20 / 14 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 6 / 6 5 / 5 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 9 / 8 60 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 60 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 19 / 8 15 / 6 60 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 / 6 12 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 13 / 5 10 / 4 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 18 / 8 60 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 7 / 3 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 5 / 2 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 / 5 10 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 55 / 23 44 / 18 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 21 / 21 17 / 17 60 %

SAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 / 4 6 / 4 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 14 / 7 14 / 7 60 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 14 / 7 14 / 7 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 18 / 9 18 / 9 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 12 / 6 12 / 6 60 %
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 18 / 9 18 / 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 8 / 5 8 / 5 52 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 18 / 12 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 40 / 20 40 / 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 18 / 9 18 / 9 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 14 / 7 14 / 7 60 %

Savonia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi 10 / 10 8 / 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 13 / 12 10 / 10 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 10 / 8 8 / 6 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Kuopio 8 / 7 6 / 6 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 / 5 12 / 4 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 13 / 5 10 / 4 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 9 / 6 7 / 5 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 45 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kuopio 20 / 20 16 / 16 48 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus, Kuopio 19 / 18 15 / 14 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kuopio 20 / 20 16 / 16 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 67 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kuopio 15 / 15 12 / 12 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kuopio 8 / 7 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 5 / 5 4 / 4 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %

SeAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 15 / 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 55 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 21 / 21 18 / 18 70 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 11 / 7 9 / 6 70 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 21 / 21 18 / 18 70 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 70 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 13 / 12 11 / 10 70 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 70 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 11 / 10 9 / 9 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 / 13 17 / 11 55 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 11 / 11 10 / 9 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 5 / 3 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 49 / 21 42 / 18 70 %

TAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 6 9 / 5 61 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 63 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 59 / 19 47 / 15 61 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 16 8 / 13 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 37 / 13 30 / 10 61 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 / 3 14 / 2 63 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 16 / 4 13 / 3 60 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 10 / 28 78 %
Insinööri (AMK), Biotuoteteknikka, päivätoteutus 10 / 4 8 / 3 61 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 31 18 / 25 62 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 / 4 11 / 3 56 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 / 8 8 / 6 64 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 50 / 25 40 / 20 75 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 / 8 6 / 6 64 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 67 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 5 12 / 4 67 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 6 / 6 5 / 5 34 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 15 / 28 12 / 22 61 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 31 / 20 25 / 16 68 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 56 / 24 71 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 12 / 12 60 %

TurkuAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 0 5 / 0 60 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 18 / 8 60 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 / 14 24 / 12 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 / 16 27 / 14 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 18 / 9 16 / 7 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 17 29 / 14 60 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 / 5 9 / 4 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 / 32 54 / 28 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 / 9 15 / 8 60 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 / 8 12 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 8 / 4 7 / 3 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 26 / 13 22 / 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 / 6 11 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 7 / 3 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 7 / 3 60 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 2 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 / 24 41 / 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 / 12 21 / 10 60 %

VAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Terveydenhoitaja AMK, päivätoteutus 10 / 2 8 / 2 60 %
Sosionomi AMK, päivätoteutus 21 / 9 17 / 7 60 %
Tradenomi AMK, liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 38 / 10 60 %
Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 / 12 10 / 10 60 %
Tradenomi AMK, liiketalous, oikeushallinto, verkko-toteutus 13 / 12 7 / 6 50 %
Tradenomi AMK, liiketalous, kansainvälinen kauppa, verkko-toteutus 13 / 12 7 / 6 50 %
Insinööri AMK, energiatekniikka, päivätoteutus 9 / 6 7 / 5 60 %
Insinööri AMK, konetekniikka, päivätoteutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 / 13 16 / 10 60 %
Insinööri AMK, tietotekniikka, päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Insinööri AMK, ympäristöteknologia, päivätoteutus 9 / 6 7 / 5 60 %
Insinööri AMK, energia-ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 5 / 5 3 / 2 50 %
Insinööri AMK, konetekniikka, monimuototeutus 5 / 5 3 / 2 50 %

Arcada päivitetty kevään 2023 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 5 / 2 60 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 / 2 5 / 1 50 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 22 / 2 18 / 1 60 %
Socionom (YH), dagstudier 11 / 4 9 / 3 50 %
Socionom (YH), flerform 8 / 4 5 / 2 60 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 5 / 2 60 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 / 4 9 / 3 50 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 22 / 2 50 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 / 5 16 /4 50 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 / 2 8 / 1 50 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 12 / 3 10 / 2 50 %

Novia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 17 / 7 12 / 5 70 %
Barnmorska (YH), dagstudier 3 / 3 - 51 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 4 / 4 - 51 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 4 / 4 - 51 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 5 / 5 4 / 4 51 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 5 / 5 4 / 4 51 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 14 / 14 10 / 10 51 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 12 / 11 8 / 8 51 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 9 / 9 - 51 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 10 / 10 - 51 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 7 / 6 - 51 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 5 / 5 - 51 %
Byggmästare (YH), dagstudier 5 / 5 - 70 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 15 / 6 11 / 4 70 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 20 / 8 14 / 6 70 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 25 / 25 17 / 17 70 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 7 / 7 5 / 5 70 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - 70 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 20 / 15 14 / 11 70 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 19 / 7 13 / 5 70 %
Sjökapten (YH), dagstudier 8 / 6 6 / 4 70 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 20 / 8 14 / 6 70 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 30 / 12 21 / 8 70 %
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 13 / 5 - 70 %

Esimerkkejä todistusvalinnasta

Esimerkkejä todistusvalinnasta

1) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli M = 34 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa pisteytetään:
Keskipitkä ruotsi M = 26 pistettä

Ainereaali tai vieras kieli -kohdassa pisteytetään:
Terveystieto C = 15 pistettä
Englanti E = 27 pistettä

Yhteensä 129 pistettä / 198 pistettä

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa huomioidaan hakijalle parhaat pisteet tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista. Ylläolevassa esimerkissä ruotsin arvosana M huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa, sillä englannin arvosanan E huomioiminen ainereaali tai vieras kieli -kohdassa tuottaa hakijalle kokonaisuudessaan paremmat pisteet.

2) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä
Yhteiskuntaoppi M = 21 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä

Yhteensä 145 pistettä / 198 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle paremmat pisteet. Pitkästä englannista hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

3) Olet kirjoittanut äidinkielen, lyhyen matematiikan sekä useamman vieraan kielen, joista saat parhaimmat pisteet myös ainereaali/vieras kieli -osiossa.

Vieras kieli -osiossa huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa kieltä. Tällöin et enää voi saada pisteitä mahdollisesti kirjoittamistasi ainereaaleista.

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä
Lyhyt saksa E = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä

Yhteensä 151 pistettä / 198 pistettä.

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle parhaimmat pisteet. Pitkästä englannista ja lyhyestä saksasta hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

4) Olet kirjoittanut viisi ainetta: suomen äidinkielenä, matematiikan, keskipitkän ruotsin, pitkän englannin ja biologian. Olet saanut keskipitkästä ruotsista M:n ja pitkästä englannista C:n.

Tilanteessa, jossa saisit samat pisteet vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa (26 p.), ruotsi huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa ja englanti ainereaali tai vieras kieli -kohdassa. Näin ollen huomioidaan hakijalle edullisin tilanne eli viiden aineen tuottamat pisteet.

5) Olet kirjoittanut ylioppilaaksi ennen vuotta 2006.

Ylioppilastutkinnon ainereaali on ollut mahdollista kirjoittaa vuodesta 2006 alkaen. Tätä edeltävää reaaliaineiden arviointia ei voida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa pisteyttää tasavertaisesti, joten todistusvalinnassa hakija ei voi saada pisteitä kirjoittamistaan reaaliaineista. Voit olla mukana todistusvalinnassa, mutta et voi saada pisteitä reaaliaineista. Ainereaali/vieras kieli -osiossa voit saada pisteitä vieraista kielistä.

6) Olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (arviointi asteikolla 1-3) ja saat näin ollen todistusvalinnassa pisteitä seuraavasti:

Tutkinnon painotettu keskiarvo 2,81 = 79 pistettä

Yhteiset tutkinnot osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen keskiarvo: 2 = 13 pistettä
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen keskiarvo: 3 = 20 pistettä
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: 3 = 20 pistettä

Yhteensä 132 pistettä / 150 pistettä

7) Olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon ennen 1.8.2015.

Voit tulla valituksi AMK-valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävien valintojen kautta. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen.

8) Olet suorittanut kaksoistutkinnon.

Olet mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä todistusvalinnasta

Yleisiä kysymyksiä todistusvalinnasta

Mitä aloja todistusvalinnan käyttöönotto koskee?

Todistusvalinta on käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.

Millä todistuksilla voi hakea todistusvalinnassa?

Todistusvalinnassa voivat hakea ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut) ja kansainvälisen EB- tai IB-tutkinnon sekä Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat.

Milloin todistusvalinnan uudistus tulee voimaan?

Uudistus tulee voimaan kevään 2020 yhteishaussa.

Minkä todistuksen perusteella opiskelijat valitaan todistusvalinnassa?

Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen valmistuneet tutkinnot) arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville määritellään erilliset aloituspaikkamäärät.

Minulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, mitä teen?

Jos sinulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mitä teen, jos en tule valituksi todistusvalinnassa?

Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mistä löydän todistusvalintaan liittyvän pisteytyksen?

Pisteytysmallit löytyvät tältä verkkosivustolta ja Opintopolku.fi -palvelusta.

Mitä tarkoittaa tasasijasääntö todistusvalinnassa?

Mikäli yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys sovittujen tasasijasääntöjen mukaan.

Mitä tarkoittavat vähimmäispisteet?

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada yhteenlasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.

Mitä tarkoittavat kynnysehdot?

Kynnysehto tarkoittaa esimerkiksi tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi, jos ylioppilastutkintotodistuksen osalta ammattikorkeakoulu olisi asettanut jollekin koulutusalalle kynnysehdon pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä, niin se tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä. Pisteytysmalleissa ei ole linjattu valtakunnallisia kynnysehtoja, vaan ne päättää jokainen ammattikorkeakoulu itse.

Ovatko ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat samassa todistusvalintakiintiössä?

Eivät ole. Ammattikorkeakoulut määrittelevät kummastakin koulutuksesta valmistuneille omat todistusvalinnan aloituspaikat.

Miksi ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalleissa on eri maksimipistemäärät?

Ks. edellinen vastaus. Maksimipistemäärät eroavat, koska ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä ja tutkinnoilla on eri pisteytysmallit. Tämän vuoksi pisteytysmallit eivät ole verrannollisia keskenään.

Onko ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallien voimassaoloajasta tehty päätöstä?

Kevään 2020 yhteishaussa käyttöönotettavat ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallit ovat toistaiseksi voimassaolevia. Mikäli niihin on tarvetta jatkossa tehdä muutoksia, muutosten käyttöönotto tehdään suunnitellusti niin, että toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa muutokset huomioon toisen asteen opintojen aikana.

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon perusteella?

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa lasketaan hakijalle yhteispisteet pisteytysmallissa määriteltyjen viiden aineen perusteella (enimmäispistemäärä 198 pistettä).

Pisteytettävät aineet:
 • Äidinkieli
 • Vieras/toinen kotimainen kieli
 • Matematiikka
 • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit)
Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ylioppilastutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnoille on laadittu pisteytysmallit, joiden perusteella ylioppilastutkinnon pisteet hakutilanteessa lasketaan.

Miten kaksoistutkinnot huomioidaan todistusvalinnassa?

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Jos olen kirjoittanut neljä ainetta, voinko tulla valituksi?

Kyllä. Pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, mutta mikäli hakijan pisteet riittävät, hän voi tulla valituksi myös neljän aineen pisteiden perusteella.

Onko mahdollista saada useammasta vieraasta kielestä pisteet? Esimerkiksi jos ei ole kirjoittanut lainkaan reaaliaineita, niin voidaanko taulukon alin vieraat kielet -osio käyttää kahdesti?

Kyllä.

Olen suorittanut pelkän lukion oppimäärän. Olenko hakukelpoinen ammattikorkeakouluopintoihin vielä keväällä 2020 ja sen jälkeen? Eli voinko tulla valituksi ammattikorkeakouluun, vaikka en ole suorittanut ylioppilastutkintoa?

Lukion oppimäärän suorittaneena olet nykylainsäädännön mukaan hakukelpoinen myös keväällä 2020, ja voit tulla valituksi valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta. Todistusvalinnan kautta et kuitenkaan ilman ylioppilastutkintoa voi tulla valituksi.  

Toinen kotimainen kieli ei ole neljännessä kohdassa ainereaalin ja vieraan kielen kanssa. Tarkoittaako tämä sitä, että toista kotimaista kieltä ei huomioida kyseisessä kohdassa?

Kyllä. Toinen kotimainen kieli voidaan huomioida vain toinen kotimainen/vieras kieli -kohdassa.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ammatillisen perustutkinnon perusteella?

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä (enimmäispistemäärä 150 pistettä). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinnassa ei ole tehty rajausta soveltuvista tutkinnoista. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Pisteytysmallissa hakija saa pisteitä seuraavasti:

Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
(1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan Hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.)

Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä)

Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

Miten ennen 1.8.2015 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet valitaan?

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen 1.8.2015, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Olen suorittanut merkonomin tutkinnon. Voinko hakea opiskelemaan insinööriksi ammattikorkeakouluun tällä tutkinnolla?

Kyllä. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Miten pisteytetään näyttötutkintona suoritettu toisen asteen tutkinto, jossa ei ole ollut yhteisiä opintoja?

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Hän voi myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen hän voi hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.
Valikko