Todistusvalinta

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta

Ylioppilastutkinnon pisteytys (taulukko 1)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.
 • Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta.
  • Pisteytettävät aineet ovat:
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
   • Matematiikka
   • Vieras/toinen kotimainen kieli
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa)
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.
  • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli olet kirjoittanut useamman vieraan kielen, joista olet saanut parhaimmat arvosanat, voidaan vieras kieli -osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saat pisteet.
 • Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä.
 • Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä.
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Aine Aine / taso L E M C B A
Äidinkieli 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
Matematiikka Lyhyt 40 35 27 19 13 6
Vieras / toinen kotimainen kieli Pitkä 46 41 34 26 18 10
Vieras/toinen kotimainen kieli Keskipitkä 38 34 26 18 12 5
Vieras/toinen kotimainen kieli Lyhyt 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli 2) Fysiikka 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Kemia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Biologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Maantiede 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Terveystieto 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Psykologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Filosofia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Historia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Vieras kieli (pitkä / keskipitkä / lyhyt) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
3 Pitkän oppimäärän mukainen vieras kieli tai lyhyen oppimäärän mukainen vieras kieli (huom. ei toinen kotimainen kieli).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (taulukot 2–4)

European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

Taulukko 2. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
EB, vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneet hakijat 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
EB Pitkä matematiikka
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
EB Lyhyt matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
EB L2
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, EB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, EB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, EB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L2
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, ​C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur​

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5​

Taulukko 3. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL ja Standard level SL)
Teoreettinen matematiikka (HL ja SL)
Soveltava matematiikka (HL)
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
IB Soveltava matematiikka (SL), Mathematical Studies
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
IB Muut B-kielet
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, IB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, IB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)

Taulukko 4. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-kieli
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 2) YO, RP/DIA Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
DIA Muut reaaliaineet 3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan. 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Ammattikorkeakoulu on saattanut määritellä kynnysehdot haettavalle koulutukselle.
 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys (taulukot 5–6)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat (taulukko 5) ja tutkinnon painotettu keskiarvo (taulukko 6).
  • Ennen 1.1.2018 valmistuneiden perustutkintojen tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti, esimerkiksi 190 osp. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna.
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä.
 • 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana valmistuneet hakijat ilmoittavat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Hakija liittää myös todistuskopion hakemuksen liitteeksi.

  Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen

  Mikäli olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana, voit laskea tämän ohjeen avulla ammatillisen perustutkintosi painotetun keskiarvon. Mikäli olet valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen, todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.

  Esimerkkinä 180 osaamispisteen (osp) laajuisen perustutkinnon painotettu keskiarvo:

  Tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti. Kunkin numeerisesti arvioidun kokonaisuuden arvosana kerrotaan osaamispistemäärällä. Nämä lasketaan päättötodistuksen jokaisen arvioinnin kohdalta:
  • Sähkö-ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp, arvosana 3:
   • 45 x 3 = 135
  • Sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kappaletavara-automaatio, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Teollisuuden sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp, arvosana 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp, arvosana 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Liikennekasvatus, 2 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Oman alan työkurssi, 6 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Sisäjohtoasennuksen perusteet, 3 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  Jos opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joista on vain suoritusmerkintä (S/H), niitä ei muunneta arvosanoiksi eikä huomioida painotetun keskiarvon laskemisessa. Vapaasti valittavat opinnot huomioidaan keskiarvon laskennassa, jos ne on arvioitu numeerisesti.

  Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen:
  • 135 + 60+ 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Painotettu keskiarvo saadaan jakamalla tämä summa numeerisesti arvioitujen opintojen laajuudella (172 osp):
  • 400 / 172 osp = 2,33
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
 • Todistusvalinnassa ovat mukana vuonna 2021 valmistuvat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 18.5.2021 mennessä. Näitä suoritustietoja ovat seuraavat:
  • Osasuoritusten arvosanat
  • Perustutkinnon painotettu keskiarvo
  • Koko tutkintosuorituksen vahvistus
  • Jos vahvistustietoa ei ole KOSKI-palvelussa 18.5.2021, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
  • Jos opiskelijan näyttö on 18.5.2021 jälkeen, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
 • Jos hakija suorittaa ammatillisen perustutkinnon Ahvenanmaalla 2021, hakijan pitää viimeistään 18.5.2021 klo 15.00 mennessä ladata todistus Opintopolkuun (missä käy ilmi lopulliset osasuoritukset, painotettu keskiarvo, ja vahvistustieto valmistumisesta), jotta hän on mukana todistusvalinnassa. Jos todistusta ei toimiteta 18.5. mennessä, hakija voi tulla valituksi vain AMK-valintakokeen perusteella.
 • Ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei tällä hetkellä voida huomioida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa.
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalli

Taulukko 5. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä).

Yhteiset tutkinnon osat Pisteet
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Arvosana-asteikko Todistuksen arvosanat
Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 -
Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) 1.8.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.  Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

Taulukko 6. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä).

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0

Tasasijasäännöt

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo

 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arvosanaan.

 4. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen osioiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kynnysehtona arvosana 4, joka jokaisen hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen koulutukseen, riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Todistusvalinnan pistelaskuri

Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Näyttötutkinnon suorittaneet

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista perustutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta.

Kaksoistutkinnon suorittaneet

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Ylioppilastutkinnon todistusvalinnassa pisteet lasketaan ylioppilastutkinnon perusteella ja ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa pisteet lasketaan ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pisteitä ei voi yhdistää. Huomioithan tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Kaksi eri toisen asteen tutkintoa suorittaneet

Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään erikseen kummankin mukaan. Pisteet lasketaan todistusvalintaa varten ilmoittamistasi tutkinnoista. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan hakukohteet ammattikorkeakouluittain kevään 2021 toisessa yhteishaussa

Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkintotodistuksella (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Pdf-tiedostossa on esiteltynä myös todistuksella valittavien osuus hakukohteessa sekä ensikertalaisten kiintiöt.

Todistusvalinnan hakukohdekohtaisten tietojen muutokset mahdollisia. 

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 2 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 9 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 9 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 10 / 9 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 13 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 7 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 7 / 6 - / - - / -

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 10 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 7 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 8 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pieksämäki 5 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 8 / 8 - / - - / -

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 36 / 5 - / - - / -
Medianomi (AMK), journalismi 3 / 2 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 43 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 17 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 34 / 8 - / - - / -
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 5 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 23 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 36 / 23 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 12 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 119 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 41 / 0 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 22 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 20 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 44 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 51 / 5 - / - - / -

Humak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Helsingin TKI-keskus (Ilkka) 55 / 23 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieskan opetusryhmä 8 / 4 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Jyväskylän yksikkö 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Kuopion yksikkö 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Pääkaupunkiseudun yksikkö, Nurmijärvi 15 / 6 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätoteutus, Turun yksikkö 15 / 6 - / - - / -

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 25 / 25 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 - / - - / -
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 50 / 20 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 8 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 18 / 3 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 16 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 18 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 13 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Forssa - / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 10 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 22 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 14 / 14 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 13 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 11 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 3 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 5 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 / 8 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 39 / 17 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 14 / 6 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 14 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 31 / 20 - / - - / -
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 - / - - / -

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 3 / 3 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 16 / 16 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (asteikko 1-3) tai 4 (asteikko 1-5)
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 9 / 9 60 / 80 - / -
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 10 /10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kouvola 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 16 / 16 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 20 / 8 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 14 / 14 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 15 / 15 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), logistiikka, verkkototeutus, Kotka 5/ 4 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 6 / 6 60 / 80 - / -

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 10 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus 16 / 8 50 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Raahe 7 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 6 / 6 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Raahe 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Raahe 7 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 11 / 7 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 / 4 - / - - / -

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 9 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 15 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 6 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 15 / 12 80 / 60 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 / 10 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 11 / 12 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 12 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka rakennustekniikka, monimuotototeutus 8 / 8 80 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka talotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 80 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 32 / 16 90 / 85 - / alinpisteraja: yhteiset tutkinnon osat 30 p ja painotettu ka. 55 p

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 27 / 6 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Insinööri (AMK), yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 42 p
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 26 / 5 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 15 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 93 / - -/ Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja ka vähintään 35 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 29 / 7 59 / - Äidinkielestä vähintään C/ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 18 / 5 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaamunen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 29 / 7 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 18 / 5 59 / - Äidinkielestä vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 15 p, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 15 p ja ka vähintään 65 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään B ja lyhyestä matematiikasta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 5 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään B ja lyhyestä matematiikasta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 13 p ja ka vähintään 60 p

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 2 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 17 / 8 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 6 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kemi 13 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 6 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 7 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 9 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 17 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 8 / 7 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 14 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 8 / 6 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Rovaniemi 25 / 15 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 17 / 16 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 12 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi 16 / 16 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 11 / 17 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 10 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 13 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 20 / 15 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 15 / 12 - / - - / -

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 11 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 5 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuoto, Hyvinkää 5 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 6 / 4 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 8 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus Leppävaara 6 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 12 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 6 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 5 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 5 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 5 / 4 - / - - / -
Estenomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 14 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 7 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tikkurila 22 / 15 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 7 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 11 / 7 - / - - / -

Metropolia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 8 / 2 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 11 / 3 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 10 / 2 - / - - / -
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 2 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 52 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 35 / 35 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 53 / 53 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 6 / 4 - / - - / -
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 / 4 - / - - / -
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 10 / 1 - / - - / -
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 16 / 4 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 6 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 36 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus 3 / 6 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 18 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 36 / 13 - / - - / -
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 24 / 4 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 8 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 14 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 56 / 32 90 / 100 - / -

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 50 / 45 - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 17 / 7 120 / 110 - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 13 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 57 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 21 / 9 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 14 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 39 / 39 33 / 60 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 5 120 / 100 - / -
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 19 / 8 33 / 60 - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 17 / 7 33 / 60 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 / 6 120 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 15 / 6 120 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 78 / 100 - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 50 / 22 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), Terwa-akatemia, päivätototeutus 17 / 7 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 / 15 - / - - / -

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 / 14 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 / 6 - / - - / -

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 10 / 8 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 8 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 19 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 19 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 7 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 22 / 21 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 14 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 20 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 14 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 14 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 8 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 14 / 14 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 4 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 21 / 9 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 50 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 9 / 2 90 / 100 - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 / 4 90 / 100 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 2 90 / 100 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 / 3 90 / 100 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 12 / 2 90 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 94 / 23 80 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 33 / 6 90 / 100 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 / 3 90 / 100 - / -
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 80 / 80 - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 15 / 28 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 37 / 17 80 / 70 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 11 / 4 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 31 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 16 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 44 / 32 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 14 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 19 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (asteikko 1-3) tai arvosana 3 (asteikko 1-5)

TurkuAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 / 16 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 / 32 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Turku) 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot (Salo) 9 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 11 / 5 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 20 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Salo) 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Salo) 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus (Salo) 10 / 5 - / - - / -

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 9 / 6 40 / 48 - / -
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 9 / 6 20 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 14 / 10 44 / 18 - / -
Insinööri (AMK), Sähkötekniikka, päivätoteutus 20 / 13 50 / 90 - / -
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 29 / 7 77 / 99 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Energia-ympäristötekniikka, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 5 74 / 102 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 21 / 9 108 / 105 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 90 / 104 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 10 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 10 73 / 79 - / -

Arcada päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Ergoterapeut (YH), dagstudier 8 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 12 / 3 - / - - / -
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 24 / 6 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 22 / 2 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 14 / 4 - / - Lång matematik B/Kort matematik M / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier 11 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), flerform 8 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 - / - - / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Novia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 17 / 7 - / - - / -
Barnmorska (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 6 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 6 / 2 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 18 / 7 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 14 / 4 - / - - / -
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 16 / 7 - / - - / -
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 18 / 5 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 11 / 4 - / - - / -
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 7 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), Åbo, flerform 10 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 8 / 2 - / - - / -
Byggmästare (YH), dagstudier 7 / 4 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 13 / 8 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 20 / 8 - / - - / -
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 25 / 24 - / - - / -
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - / - - / -
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 20 / 15 - / - - / -
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 19 / 7 - / - - / -
Sjökapten (YH), dagstudier 7 / 3 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad, dagstudier 10 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 20 / 8 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 30 / 12 - / - - / -

Esimerkkejä todistusvalinnasta

Esimerkkejä todistusvalinnasta

1) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli M = 34 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa pisteytetään:
Keskipitkä ruotsi M = 26 pistettä

Ainereaali tai vieras kieli -kohdassa pisteytetään:
Terveystieto C = 15 pistettä
Englanti E = 27 pistettä

Yhteensä 129 pistettä / 198 pistettä

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa huomioidaan hakijalle parhaat pisteet tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista. Ylläolevassa esimerkissä ruotsin arvosana M huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa, sillä englannin arvosanan E huomioiminen ainereaali tai vieras kieli -kohdassa tuottaa hakijalle kokonaisuudessaan paremmat pisteet.

2) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä
Yhteiskuntaoppi M = 21 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä

Yhteensä 145 pistettä / 198 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle paremmat pisteet. Pitkästä englannista hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

3) Olet kirjoittanut äidinkielen, lyhyen matematiikan sekä useamman vieraan kielen, joista saat parhaimmat pisteet myös ainereaali/vieras kieli -osiossa.

Vieras kieli -osiossa huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa kieltä. Tällöin et enää voi saada pisteitä mahdollisesti kirjoittamistasi ainereaaleista.

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä
Lyhyt saksa E = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä

Yhteensä 151 pistettä / 198 pistettä.

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle parhaimmat pisteet. Pitkästä englannista ja lyhyestä saksasta hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

4) Olet kirjoittanut viisi ainetta: suomen äidinkielenä, matematiikan, keskipitkän ruotsin, pitkän englannin ja biologian. Olet saanut keskipitkästä ruotsista M:n ja pitkästä englannista C:n.

Tilanteessa, jossa saisit samat pisteet vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa (26 p.), ruotsi huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa ja englanti ainereaali tai vieras kieli -kohdassa. Näin ollen huomioidaan hakijalle edullisin tilanne eli viiden aineen tuottamat pisteet.

5) Olet kirjoittanut ylioppilaaksi ennen vuotta 2006.

Ylioppilastutkinnon ainereaali on ollut mahdollista kirjoittaa vuodesta 2006 alkaen. Tätä edeltävää reaaliaineiden arviointia ei voida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa pisteyttää tasavertaisesti, joten todistusvalinnassa hakija ei voi saada pisteitä kirjoittamistaan reaaliaineista. Voit olla mukana todistusvalinnassa, mutta et voi saada pisteitä reaaliaineista. Ainereaali/vieras kieli -osiossa voit saada pisteitä vieraista kielistä.

6) Olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (arviointi asteikolla 1-3) ja saat näin ollen todistusvalinnassa pisteitä seuraavasti:

Tutkinnon painotettu keskiarvo 2,81 = 79 pistettä

Yhteiset tutkinnot osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen keskiarvo: 2 = 13 pistettä
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen keskiarvo: 3 = 20 pistettä
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: 3 = 20 pistettä

Yhteensä 132 pistettä / 150 pistettä

7) Olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon ennen 1.8.2015.

Voit tulla valituksi AMK-valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävien valintojen kautta. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen.

8) Olet suorittanut kaksoistutkinnon.

Olet mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä todistusvalinnasta

Yleisiä kysymyksiä todistusvalinnasta

Mitä aloja todistusvalinnan käyttöönotto koskee?

Todistusvalinta on käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.

Millä todistuksilla voi hakea todistusvalinnassa?

Todistusvalinnassa voivat hakea ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut) ja kansainvälisen EB- tai IB-tutkinnon sekä Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat.

Milloin todistusvalinnan uudistus tulee voimaan?

Uudistus tulee voimaan kevään 2020 yhteishaussa.

Minkä todistuksen perusteella opiskelijat valitaan todistusvalinnassa?

Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen valmistuneet tutkinnot) arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville määritellään erilliset aloituspaikkamäärät.

Minulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, mitä teen?

Jos sinulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mitä teen, jos en tule valituksi todistusvalinnassa?

Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mistä löydän todistusvalintaan liittyvän pisteytyksen?

Pisteytysmallit löytyvät tältä verkkosivustolta ja Opintopolku.fi -palvelusta.

Mitä tarkoittaa tasasijasääntö todistusvalinnassa?

Mikäli yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys sovittujen tasasijasääntöjen mukaan.

Mitä tarkoittavat vähimmäispisteet?

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada yhteenlasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.

Mitä tarkoittavat kynnysehdot?

Kynnysehto tarkoittaa esimerkiksi tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi, jos ylioppilastutkintotodistuksen osalta ammattikorkeakoulu olisi asettanut jollekin koulutusalalle kynnysehdon pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä, niin se tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä. Pisteytysmalleissa ei ole linjattu valtakunnallisia kynnysehtoja, vaan ne päättää jokainen ammattikorkeakoulu itse.

Ovatko ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat samassa todistusvalintakiintiössä?

Eivät ole. Ammattikorkeakoulut määrittelevät kummastakin koulutuksesta valmistuneille omat todistusvalinnan aloituspaikat.

Miksi ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalleissa on eri maksimipistemäärät?

Ks. edellinen vastaus. Maksimipistemäärät eroavat, koska ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä ja tutkinnoilla on eri pisteytysmallit. Tämän vuoksi pisteytysmallit eivät ole verrannollisia keskenään.

Onko ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallien voimassaoloajasta tehty päätöstä?

Kevään 2020 yhteishaussa käyttöönotettavat ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallit ovat toistaiseksi voimassaolevia. Mikäli niihin on tarvetta jatkossa tehdä muutoksia, muutosten käyttöönotto tehdään suunnitellusti niin, että toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa muutokset huomioon toisen asteen opintojen aikana.

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon perusteella?

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa lasketaan hakijalle yhteispisteet pisteytysmallissa määriteltyjen viiden aineen perusteella (enimmäispistemäärä 198 pistettä).

Pisteytettävät aineet:
 • Äidinkieli
 • Vieras/toinen kotimainen kieli
 • Matematiikka
 • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit)
Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ylioppilastutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnoille on laadittu pisteytysmallit, joiden perusteella ylioppilastutkinnon pisteet hakutilanteessa lasketaan.

Miten kaksoistutkinnot huomioidaan todistusvalinnassa?

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Jos olen kirjoittanut neljä ainetta, voinko tulla valituksi?

Kyllä. Pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, mutta mikäli hakijan pisteet riittävät, hän voi tulla valituksi myös neljän aineen pisteiden perusteella.

Onko mahdollista saada useammasta vieraasta kielestä pisteet? Esimerkiksi jos ei ole kirjoittanut lainkaan reaaliaineita, niin voidaanko taulukon alin vieraat kielet -osio käyttää kahdesti?

Kyllä.

Olen suorittanut pelkän lukion oppimäärän. Olenko hakukelpoinen ammattikorkeakouluopintoihin vielä keväällä 2020 ja sen jälkeen? Eli voinko tulla valituksi ammattikorkeakouluun, vaikka en ole suorittanut ylioppilastutkintoa?

Lukion oppimäärän suorittaneena olet nykylainsäädännön mukaan hakukelpoinen myös keväällä 2020, ja voit tulla valituksi valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta. Todistusvalinnan kautta et kuitenkaan ilman ylioppilastutkintoa voi tulla valituksi.  

Toinen kotimainen kieli ei ole neljännessä kohdassa ainereaalin ja vieraan kielen kanssa. Tarkoittaako tämä sitä, että toista kotimaista kieltä ei huomioida kyseisessä kohdassa?

Kyllä. Toinen kotimainen kieli voidaan huomioida vain toinen kotimainen/vieras kieli -kohdassa.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ammatillisen perustutkinnon perusteella?

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä (enimmäispistemäärä 150 pistettä). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinnassa ei ole tehty rajausta soveltuvista tutkinnoista. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Pisteytysmallissa hakija saa pisteitä seuraavasti:

Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
(1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan Hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.)

Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä)

Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

Miten ennen 1.8.2015 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet valitaan?

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen 1.8.2015, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Olen suorittanut merkonomin tutkinnon. Voinko hakea opiskelemaan insinööriksi ammattikorkeakouluun tällä tutkinnolla?

Kyllä. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Miten pisteytetään näyttötutkintona suoritettu toisen asteen tutkinto, jossa ei ole ollut yhteisiä opintoja?

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Hän voi myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen hän voi hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.
Valikko