AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Tutustu AMK-valintakokeen pisteytysmuutoksiin.

Soveltuvuuskokeet ja työkokemus

Huom. Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2023 toista yhteishakua. Syksyn 2023 yhteishaun ohjeet päivittyvät.

Soveltuvuuskokeet

Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa.

Rakennusarkkitehti (AMK) koulutus

Kaikkiin neljään rakennusarkkitehtuurin koulutusta antavaan ammattikorkeakouluun hakevien pitää osallistua soveltuvuuskokeeseen 3.5.2023. Soveltuvuuskoe järjestetään etäkokeena. Tulet saamaan lisätietoa osallistumisesta soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse huhtikuun loppuun mennessä siitä ammattikorkeakoulusta, joka on hakemuksesi ylin kyseistä koulutusta järjestävä ammattikorkeakoulu.

Lisää tietoja löytyy rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtuurin hakusivuilta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu). Hakijoiden tulee seurata päivitettäviä ohjeita.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

  1. Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
  2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
  3. AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe 120p = 200p

Merikapteeni (AMK) koulutus

Merenkulkualalle järjestetään erillinen soveltavuuskoe 4.5.2023 merikapteenikoulutuksiin. Kaikki hakukelpoiset Merikapteenin suuntautumisvaihtoehdon hakijat osallistuvat soveltavuuskokeeseen korkeimman merikapteenihakutoiveen ammattikorkeakoulussa, ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot soveltavuuskokeeseen osallistumista varten.

Soveltavuuskokeeseen tulee osallistua riippumatta valintatavasta (todistusvalinta / AMK-valintakoe). Soveltavuuskoe arvioidaan asteikolla 10 min / 35 max (suhteelliset pisterajat mainittu alla valintatapojen kohdalla). Soveltavuuskokeessa hakijalla on saavutettava hyväksytty tulos, jotta hakija voidaan valita opiskelijaksi. Soveltavuuskoe on ehto opiskelijaksi ottamiseen.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

  1. Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (30 /105p) = 303p
  2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (24/83p) = 233p
  3. AMK-valintakoe (100p) + soveltuvuuskoe (29/100 p) = 200p

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

  1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p
  2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p
  3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä.

Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Pisteitä saadakseen sinun tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, sinun on toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Työtodistukset tarkastetaan ennen valintoja. Työtodistukset tulee liittää hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Valikko