AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Tutustu AMK-valintakokeen pisteytysmuutoksiin.

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Sivusto on julkaistu 6.5.2019 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 22.9.2019 alkaen.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 06.05.2019. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Sivustolla noudatetaan eurooppalaisen EN 301 549 -standardin teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, jotka perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). Sivusto noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa. Sivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?

  • Sivuston kartta-toiminto ei ole saavutettava. Ammattikorkeakoulut ja tutkinnot, joita voi kussakin ammattikorkeakoulussa opiskella, on esitetty taulukossa Koulutukset -sivulla.
  • Sivuston kalenteritoiminto ei ole saavutettava. Hakijoille ja opinto-ohjaajille tarkoitetut tapahtumat on esitetty taulukossa Opinto-ohjaajalle -sivulla.
  • Sivuston pilottimateriaali opinto-ohjaajille ei ole pilotointivaiheen vuoksi kaikilta osin saavutettava.

Saavutettavuuspalaute

Mikäli havaitset sivustolla saavutettavuuteen liittyviä puutteita, voit raportoida tästä alla olevan lomakkeen kautta.

    Tarkista syöttämäsi tiedot ja paina "Lähetä"-nappia.

    Jos pyyntöönne ei saada korjausta tai vastausta, voitte ottaa yhteyttä saavutettavuuslainsäädännön toimeenpanoa valvovaan viranomaiseen Aluehallintovirastoon (AVI). Sivuston käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten 22.9.2019 alkaen.

    Valikko