AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Sivusto on julkaistu 6.5.2019 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 22.9.2019 alkaen.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 06.05.2019. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Sivustolla noudatetaan eurooppalaisen EN 301 549 -standardin teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, jotka perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). Sivusto noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa. Sivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?

  • Sivuston kartta-toiminto ei ole saavutettava. Ammattikorkeakoulut ja tutkinnot, joita voi kussakin ammattikorkeakoulussa opiskella, on esitetty taulukossa Koulutukset -sivulla.
  • Sivuston kalenteritoiminto ei ole saavutettava. Hakijoille ja opinto-ohjaajille tarkoitetut tapahtumat on esitetty taulukossa Opinto-ohjaajalle -sivulla.
  • Sivuston pilottimateriaali opinto-ohjaajille ei ole pilotointivaiheen vuoksi kaikilta osin saavutettava.

Saavutettavuuspalaute

Mikäli havaitset sivustolla saavutettavuuteen liittyviä puutteita, voit raportoida tästä alla olevan lomakkeen kautta.

    Tarkista syöttämäsi tiedot ja paina "Lähetä"-nappia.

    Jos pyyntöönne ei saada korjausta tai vastausta, voitte ottaa yhteyttä saavutettavuuslainsäädännön toimeenpanoa valvovaan viranomaiseen Aluehallintovirastoon (AVI). Sivuston käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten 22.9.2019 alkaen.

    Valikko