Kartan

På kartan nedan hittar du alla yrkeshögskolor i Finland.

Genom att klicka på markören ser du orterna var yrkeshögskolornas campus finns samtde examina som du kan avlägga vid den ifrågavarande yrkeshögskolan. Du kan söka efter en yrkeshögskola med sökfunktionen.

Kartta (SV)

Yrkeshögskolorna och de förkortningar som används i kartan

 • Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Haaga-Helia)
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
 • Högskolan på Åland
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)
 • Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia)
 • Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK)
 • Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK)
 • Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
 • Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)
 • Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimaan AMK)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
 • Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia)
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
 • Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK)
 • Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK)
 • Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)
 • Yrkeshögskolan Novia (Novia)
Valikko