AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Esimerkkitehtävät

Voit tutustua AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin Vallu-valintakoepalvelun koejärjestelmänäkymässä. Pääset katsomaan alla olevien linkkien kautta, miltä kunkin osion esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä. Koejärjestelmänäkymässä pääset myös kokeilemaan koejärjestelmän laskimen käyttöä. Laskin on AMK-valintakokeessa käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa ja sen käyttöä voit kokeilla vain kyseisen osion esimerkkitehtävien yhteydessä.

AMK-valintakoe suoritetaan omalla tietokoneella, joten suosittelemme, että tutustut esimerkkitehtäviin tietokoneella. Varmistathan, että käyttämäsi tietokone ja selain ovat laitteistovaatimusten mukaiset. Tutustu laitteisto- ja verkkovaatimuksiin.

Huomioithan, että esimerkkitehtävät eivät kata kaikkia AMK-valintakokeessa arvioitavia sisältöjä. Esimerkkitehtävien vastausaika ja tehtävien määrä koejärjestelmänäkymässä eroaa todellisesta koetilanteesta. Tutustu tarkemmin AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys -osioon.

Ohjeita ruudunlukuohjelmaa käyttävälle

Koejärjestelmänäkymän esimerkkitehtävät voivat sisältää esimerkiksi kuvia tai matemaattisia merkintöjä, minkä vuoksi kaikki esimerkkitehtävät eivät ole saavutettavia ruudunlukuohjelmalla. Jos haluat tutustua esimerkkitehtäviin ruudunlukuohjelmalla, suosittelemme tutustumaan opetuskielen (suomi tai ruotsi), englannin kielen, eettisten taitojen tai matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtäviin. Matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtävien yhteydessä oleva laskin ei ole saavutettava ruudunlukuohjelmalla. Voit käyttää esimerkiksi oman koneesi käyttöjärjestelmän funktiolaskinta.

AMK-valintakokeen tehtävät voivat sisältää esimerkiksi kuvia tai matemaattisia merkintöjä. Jos käytät ruudunlukuohjelmaa ja tarvitset AMK-valintakokeeseen saavutettavan koesisällön, sinun on mahdollista hakea saavutettavaa koesisältöä yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen perusteella. Ruudunlukuohjelmaa käyttävän hakijan saavutettava koe ei sisällä kuvia ja sen matemaattiset merkinnät perustuvat Luetus-kirjoissa ja -ohjelmassa käytettyihin merkintätapoihin.

Päätöksentekotaidot

Katso miltä päätöksentekotaitojen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Esimerkkitehtävä 1

Oikea vastaus: Vaihtoehto c

Esimerkkitehtävä 2

Oikea vastaus: Cecilia, Alma, Bertta, Doris, Esa

Esimerkkitehtävä 3

Oikea vastaus: 26

Esimerkkitehtävä 4

Oikea vastaus: Leila

Esimerkkitehtävä 5

Oikea vastaus: 25 minuuttia 

Esimerkkitehtävä 6

Oikea vastaus: Jotkut lasiset esineet ovat lautasia.

Esimerkkitehtävä 7

Oikea vastaus: Aloite on tarpeellinen, koska potkulautaonnettomuudet kuormittavat päivystystä, kun niillä ajetaan humalassa.

Opetuskieli (suomi)

Katso miltä opetuskielen (suomi) esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Kysymyksen "Mitä johdanto lupaa koko julkaisun lukijalle?" oikea vastaus on:
  • antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelijoiden työssäkäyntikokemuksista ja niiden yhteydestä opiskeluun
Kysymyksen "Mihin artikkelissa viitataan työelämän metataidoilla?" oikea vastaus on:
  • erilaisissa työtehtävissä opittaviin yleisiin työelämätaitoihin

Opetuskieli (ruotsi)

Katso miltä opetuskielen (ruotsi) esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Rätt svar på frågan "Vad sägs i texten om myndigheternas förhållningssätt till hen?" är:
  • Myndigheter som FPA kommer att införa hen successivt.
Rätt svar på frågan "Vad vill man med texten?" är:
  • Ge en översiktlig bild av bruket av pronomenet hen.

Englannin kieli

Katso miltä englannin kielen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Part A

Example question A1

Corrrect answer: prediction

Example question A2

Corrrect answer: ignore

Part B

Example question B1

Corrrect answer: than 

Example question B2

Corrrect answer: whether

Example question B3

Corrrect answer: who

Example question B4

Corrrect answer: are based

Example question B5

Corrrect answer: that

Matemaattiset taidot

Katso miltä matemaattisten taitojen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Esimerkkitehtävä 1

Oikea vastaus: Ei mikään näistä

Esimerkkitehtävä 2

Oikea vastaus: 4x - 24

Esimerkkitehtävä 3

Oikea vastaus: 0,6 tuntia

Esimerkkitehtävä 4

Oikea vastaus: Ei mikään näistä 

Esimerkkitehtävä 5

Oikea vastaus:  Samalla rahalla A-vyöhykkeellä voi pysäköidä 25 % lyhyemmän ajan kuin B-vyöhykkeellä. 

Esimerkkitehtävä 6

Oikea vastaus: 10 prosenttiyksikön 

Esimerkkitehtävä 7

Oikea vastaus: 45 %

Esimerkkitehtävä 8

Oikea vastaus: 6 km

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Katso miltä matemaattis-luonnontieteellisten taitojen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Esimerkkitehtävä 1

Oikea vastaus: 5 litraa

Esimerkkitehtävä 2

Oikea vastaus: 3 000 vuotta

Esimerkkitehtävä 3

Oikea vastaus:


Esimerkkitehtävä 4

Oikea vastaus:Esimerkkitehtävä 5

Oikea vastaus: 1 kJ/(kg°C)

Esimerkkitehtävä 6

Oikea vastaus: 4z

Esimerkkitehtävä 7

Oikea vastaus:Esimerkkitehtävä 8

Oikea vastaus: 47 cm

Eettiset taidot

Katso miltä eettisten taitojen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Esimerkkitehtävä 1

Oikea vastaus: Jarkko ei halua kertoa muille ryhmäläisille, mitä sairautta hän sairastaa.

Esimerkkitehtävä 2

Oikea vastaus: Matti haluaa saada opintonsa valmiiksi keinolla millä tahansa.

Esimerkkitehtävä 3

Oikea vastaus: Et halua valehdella Petrille.

Esimerkkitehtävä 4

Oikea vastaus: Et halua kertoa työkavereille Johannan yksityisasioita.

Esimerkkitehtävä 5

Oikea vastaus: Johanna pitää kiinni yksityisyydestään.

Esimerkkitehtävä 6

Oikea vastaus: oikeudenmukaisuus

Esimerkkitehtävä 7

Oikea vastaus: itsemääräämisoikeus 

Tunneälytaidot

Katso miltä tunneälytaitojen esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä

Esimerkkitehtävä 1

Oikea vastaus: ilo

Esimerkkitehtävä 2

Oikea vastaus: tyytyväiseltä

Saavutettavuusseloste

Valikko