Todistusvalinta

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinta keväästä 2020 alkaen

 • Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.
 • Keväällä 2020 otetaan käyttöön yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) sekä kansainvälisille EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnoille. Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle koulutukselle todistusvalinnassa vähimmäispisterajan ja/tai kynnysehtoja.
 • Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.
 • Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön.
 • Todistusvalinnan yhteydessä erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään vain rakennusarkkitehti (AMK) ja merikapteeni (AMK) koulutuksiin haettaessa. Rakennusmestari (AMK) koulutuksessa todistusvalinnan lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus.
 • Hakuvaiheessa hakulomakkeen täytön yhteydessä kerrotaan, mitkä tutkintotodistukset tulee ladata hakulomakkeen liitteeksi.
 • Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.
 • Kevään 2020 toisen yhteishaun suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintojen todistusvalinnan yhteydessä kerätään tutkimusaineisto (osatutkimus I). Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen pisteytysmallien toimivuutta sekä hakijoiden todistusvalintamenestystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Pyydämme sinua perehtymään kyseisen tutkimuksen tietosuojaselosteeseen.

Ylioppilastutkinnon pisteytys (taulukko 1)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.
 • Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta.
  • Pisteytettävät aineet ovat:
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
   • Matematiikka
   • Vieras/toinen kotimainen kieli
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa)
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.
  • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli olet kirjoittanut useamman vieraan kielen, joista olet saanut parhaimmat arvosanat, voidaan vieras kieli -osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saat pisteet.
 • Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä.
 • Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä.
 • Ylioppilastutkinnolla tehtävässä todistusvalinnassa ovat mukana ne hakijat, joiden lukion päättötodistus on valmis ja ylioppilastutkinnon tulokset on toimitettu ylioppilastutkintolautakunnasta korkeakoulujen käyttöön 12.5.2020 mennessä. Mikäli hakijan ylioppilastutkinnon arvosanat nousevat, hänen tulee olla yhteydessä korkeakoulun hakijapalveluihin.
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

Aine Aine / taso L E M C B A
Äidinkieli 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
Matematiikka Lyhyt 40 35 27 19 13 6
Vieras/toinen kotimainen kieli Pitkä 46 41 34 26 18 10
Vieras/toinen kotimainen kieli Keskipitkä 38 34 26 18 12 5
Vieras/toinen kotimainen kieli Lyhyt 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli 2) Fysiikka 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Kemia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Biologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Maantiede 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Terveystieto 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Psykologia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Filosofia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Historia 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä.
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
3 Pitkän oppimäärän mukainen kieli tai lyhyen oppimäärän mukainen kieli (huom. ei toinen kotimainen kieli).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (taulukot 2–4)

European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

Taulukko 2. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
EB 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
EB Pitkä matematiikka
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
EB Lyhyt matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
EB L2
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, EB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, EB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, EB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L2
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, ​C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur​

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5​

Taulukko 3. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL ja Standard level SL)
Teoreettinen matematiikka (HL ja SL)
Soveltava matematiikka (HL)
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
IB Soveltava matematiikka (SL), Mathematical Studies
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
IB Muut B-kielet
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 1) YO, IB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, IB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Muut reaaliaineet 2) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-kieli (englanti)
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
1 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan.
2 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)

Taulukko 4. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli.

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

Aine Tutkinto Taso/aine Arvosana
YO L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematiikka
Vieras/toinen kotimainen kieli YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-kieli
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
Ainereaali tai vieras kieli 2) YO, RP/DIA Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
DIA Muut reaaliaineet 3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan. 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli huomioitavien aineiden tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

 3. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevaa hakijaa tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen aineiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Ammattikorkeakoulu on saattanut määritellä kynnysehdot haettavalle koulutukselle.
 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi kynnysehtona pitkän matematiikan C / lyhyen matematiikan E tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto, riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä, voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen hakukohteeseen.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys (taulukot 5–6)

 • Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat (taulukko 5) ja tutkinnon painotettu keskiarvo (taulukko 6).
  • Ennen 1.1.2018 valmistuneiden perustutkintojen tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti, esimerkiksi 190 osp. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna.
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä.
 • 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana valmistuneet hakijat ilmoittavat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Hakija liittää myös todistuskopion hakemuksen liitteeksi.

  Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen

  Mikäli olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana, voit laskea tämän ohjeen avulla ammatillisen perustutkintosi painotetun keskiarvon. Mikäli olet valmistunut vuonna 2017 tai sen jälkeen, todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.

  Esimerkkinä 180 osaamispisteen (osp) laajuisen perustutkinnon painotettu keskiarvo:

  Tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti. Kunkin numeerisesti arvioidun kokonaisuuden arvosana kerrotaan osaamispistemäärällä. Nämä lasketaan päättötodistuksen jokaisen arvioinnin kohdalta:
  • Sähkö-ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp, arvosana 3:
   • 45 x 3 = 135
  • Sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kappaletavara-automaatio, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Teollisuuden sähkö-ja automaatioasennukset, 30 osp, arvosana 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Viestintä-ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp, arvosana 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp, arvosana 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 9 osp, arvosana 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Liikennekasvatus, 2 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Oman alan työkurssi, 6 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  • Sisäjohtoasennuksen perusteet, 3 osp, arviointi hyväksytty:
   • Ei oteta mukaan keskiarvoon, sillä kokonaisuutta ei ole arvioitu numeerisesti.
  Jos opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joista on vain suoritusmerkintä (S/H), niitä ei muunneta arvosanoiksi eikä huomioida painotetun keskiarvon laskemisessa. Vapaasti valittavat opinnot huomioidaan keskiarvon laskennassa, jos ne on arvioitu numeerisesti.

  Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen:
  • 135 + 60+ 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Painotettu keskiarvo saadaan jakamalla tämä summa numeerisesti arvioitujen opintojen laajuudella (172 osp):
  • 400 / 172 osp = 2,33
 • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
 • Todistusvalinnassa ovat mukana keväällä 2020 valmistuvat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 15.5.2020 mennessä. Näitä suoritustietoja ovat seuraavat:
  • Osasuoritusten arvosanat
  • Perustutkinnon painotettu keskiarvo
  • Koko tutkintosuorituksen vahvistus. (Vahvistuspäivämääräksi asetettu viimeistään 1.6.2020.)
  • Jos vahvistustietoa ei ole KOSKI-palvelussa 15.5.2020, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
  • Jos opiskelijan näyttö on 15.5. jälkeen, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
 • Jos hakija suorittaa ammatillisen perustutkinnon Ahvenanmaalla keväällä 2020, hakijan pitää viimeistään 15.5.2020 klo 15.00 mennessä ladata todistus Opintopolkuun (missä käy ilmi lopulliset osasuoritukset, painotettu keskiarvo, ja vahvistustieto valmistumisesta), jotta hän on mukana todistusvalinnassa. Jos todistusta ei toimiteta 15.5. mennessä, hakija voi tulla valituksi vain AMK-valintakokeen perusteella.
 • Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalli

Taulukko 5. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä).

Yhteiset tutkinnon osat Pisteet
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Arvosana-asteikko Todistuksen arvosanat
Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 -
Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) 1.8.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.  Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

Taulukko 6. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä).

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0

Tasasijasäännöt

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys

 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo

 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet, tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arvosanaan.

 4. Ylitäyttö/alitäyttö/arvonta
  Mikäli edellisillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat. Ammattikorkeakoulu on määritellyt valintaperusteissaan, miten toimii ylitäytön/alitäytön/arvonnan osalta.

Vähimmäispisteet

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa vähimmäispisteet, jotka tarkoittavat pistemäärää, joka sinun tulee vähintään saada pisteytettyjen osioiden yhteen lasketuista pisteistä voidaksesi tulla valituksi.
 • Katso mahdolliset vähimmäispisteet todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Kynnysehdot

 • Hakukohteelle on saatettu asettaa kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi.
  • Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kynnysehtona arvosana 4, joka jokaisen hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnalla kyseiseen koulutukseen, riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä.
 • Katso mahdolliset kynnysehdot todistusvalinnan hakukohteiden taulukosta.

Todistusvalinnan pistelaskuri

Voit käyttää todistusvalinnan pistelaskuria apuvälineenä todistusvalinnan pisteiden laskemiseen.

Näyttötutkinnon suorittaneet

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista perustutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta.

Kaksoistutkinnon suorittaneet

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan todistusvalintaa varten molemmista tutkinnoista. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Kaksi eri toisen asteen tutkintoa suorittaneet

Jos olet suorittanut kaksi eri ammatillista perustutkintoa tai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon, todistusvalinta tehdään erikseen kummankin mukaan. Pisteet lasketaan todistusvalintaa varten ilmoittamistasi tutkinnoista. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan hakukohteet ammattikorkeakouluittain kevään 2020 toisessa yhteishaussa

Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkintotodistuksella (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Pdf-tiedostossa on esiteltynä myös todistuksella valittavien osuus hakukohteessa sekä ensikertalaisten kiintiöt.

Todistusvalinnan hakukohdekohtaisten tietojen muutokset mahdollisia. 

Centria

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 2 / 1 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 10 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 7 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 8 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 8 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 20 / 19 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 7 / 6 - / - - / -

Diak

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, Helsinki 4 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 8 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 6 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 8 / 8 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 10 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätotetus, Helsinki 6 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototetus, Pieksämäki 7 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pieksämäki 5 / 5 - / - - / -

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija, päivätoteutus 23 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 119 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 20 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 33 / 21 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 42 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 27 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 41 / - - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 30 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi, päivätoteutus 19 / 2 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 16 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 12 / 7 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus 39 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus 29 / 3 - / - - / -
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), liikunta ja vapaa-aika 36 / 5 - / - - / -

Humak

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tulkki (AMK), puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, päivätoteutus, Kuopio 8 / 5 - / - - / -
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki 7 / 5 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 23 / 15 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä, Helsinki 12 / 3 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Nurmijärvi 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 11 / 7 - / - - / -
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Turku 11 / 7 - / - - / -

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Hevosalan liiketoiminnan koulutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 30 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 45 / 20 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 6 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 25 / 5 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 12 / 2 - / - - / -
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 8 / 2 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hämeenlinna 16 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Forssa 11 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Valkeakoski 9 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 10 / 6 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 9 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 11 / 11 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 37 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 17 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 16 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, päivätoteutus 15 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 11 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 11 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 6 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 10 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 9 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 - / - - / -

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus , Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 5 / 5 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 7 / 7 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 60 / 80 - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 4 (1-5)
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 9 / 9 60 / 80 - / -
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 10 /10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 16 / 16 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt)/ -
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 12 / 12 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 10 / 10 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 20 / 8 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 8 / 7 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 6 / 6 60 / 80 - / -
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli 6 / 6 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, päivätoteutus, Kouvola 14 / 14 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus, Kotka 16 / 16 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli 8 / 8 60 / 80 Matematiikasta vähintään A (pitkä) tai C (lyhyt) / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 15 / 15 60 / 80 - / -
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 12 / 12 60 / 80 - / -

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 6 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Sairaanhoitaja (AMK), Techno Nurse, monimuotototeutus 8 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 - / - - / Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 2 (1-3) tai 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala tai Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 16 / 8 50 / 60 - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 / 4 50 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 6 / 6 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 6 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Kuusamo, Raahe 9 / 9 - / - - / -
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 15 / 5 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 10 / 8 - / - - / -

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 7 / 5 90 / 81 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 / 10 90 / 81 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 7 / 5 90 / 81 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 10 90 / 81 - / -
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 8 / 7 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 9 / 8 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Insinööri (AMK), Talotekniikka, päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 / 12 90 / 30 - / -
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 24 / 16 90 / 75 - / -

LAB

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 11 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 26 / 5 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 9 / 2 93 / - - / Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 10 p ja painotettu ka vähintään 35 p
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 29 / 7 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 27 / 6 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään C ja lyhyestä matematiikasta vähintään M tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 5 - / - Englannista ja äidinkielestä vähintään C ja lyhyestä matematiikasta vähintään M tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 - / - Äidinkielestä ja kahdesta muusta aineesta vähintään C / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 70 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta 18 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti 18 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 / 4 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 23 / 5 - / - Lyhyt matematiikka vähintään C tai pitkä matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 20 p ja painotettu ka vähintään 50 p

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tornio 4 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 17 - / - - / -
Tradenomi (AMK) liiketalous, verkkototeutus, Tornio 9 / 13 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio 5 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Tornio 6 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 9 / 8 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 13 / 12 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi 7 / 3 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi 18 / 12 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 14 / 9 - / - - / -
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 8 - / - - / -
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 6 / 4 - / - - / -
Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi 2 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 5 / 4 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 5 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi 8 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi 11 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 9 / 13 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Kemi 8 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 22 / 14 - / - - / -

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 9 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 15 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Hyvinkää 5 / 2 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 6 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, verkkototeutus, Lohja 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 11 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, Leppävaara 6 / 3 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 13 / 5 - / - - / -
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Hyvinkää 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Lohja 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Porvoo 6 / 3 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, Otaniemi 5 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus, Tikkurila 13 / 5 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, Lohja 5 / 2 - / - - / -
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, verkkototeutus, Hyvinkää 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, Otaniemi 14 / 4 - / - - / -
Estenomi (AMK), Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 / 4 - / - - / -

Metropolia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 / 3 - / - - / -
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 10 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 53 / 11 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 35 / 35 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 18 / - - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 54 / 54 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 18 / 5 - / - - / -
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 / 4 - / - - / -
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 - / - - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 16 / 4 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus 6 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 36 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 24 / 9 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 36 / 14 - / - - / -
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 25 / 6 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 / 2 - / - - / -
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 11 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 53 / 30 90 / 100 - / -

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 4 120 / 105 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 / 5 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 5 120 / 100 - / -
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 13 / 5 120 / 100 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 13 / 5 120 / 100 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 78 / 100 - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätototeutus 50 / 22 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 13 / 5 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), Tiimiyrittäjyys, Terwa-akatemia 17 / 7 100 / 75 - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 13 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 4 / 2 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 50 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 33 / 14 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 17 / 8 33 / 60 - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 32 / 22 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 3 / 3 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 27 / 27 33 / 60 - / -
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 6 33 / 60 - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 16 / 7 33 / 60 - / -
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 60 / 45 - / -

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 8 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 12 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 24 / 24 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 28 / 28 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma 17 / 11 - / - - / -
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 20 / 12 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 24 / 24 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 24 / 18 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 30 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous/kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma 24 / 14 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 22 / 18 - / - - / -

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 19 / 5 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 19 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 17 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 9 / 9 - / - - / -
Restonomi (AMK),matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 18 / 18 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 / 5 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 10 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 9 / 9 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 13 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 26 / 25 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 21 / 21 - / - - / -
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 20 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus 12 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 13 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 50 / 20 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 6 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 / 11 - / - - / -
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 5 / 7 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 7 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 - / - - / -

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 12 / 2 - / 75 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / -
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 3 80 / 70 - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 / 2 80 / 70 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 16 / 2 80 / 70 - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki 10 / 2 80 / 70 - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 74 / 17 80 / 70 - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 / 4 80 / 70 - / -
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 / 2 80 / 70 - / -
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 19 / 27 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 12 / 3 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 5 / 8 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 28 / 28 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 5 / 5 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 5 / 8 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus 7 / 7 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 / 26 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 4 - / - Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 / 13 80 / 70 Matematiikka hyväksytysti kirjoitettu / Luonnontieteellinen osaaminen arvosana 2 (1-3) tai arvosana 3 (1-5)

TurkuAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 52 / 26 - / - - / -
Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, päivätoteutus 10 / 5 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 60 / 30 - / - - / -
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 32 / 16 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 - / - - / -
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 17 - / - - / -
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 - / - - / -
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 20 / 10 - / - - / -
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 16 / 8 - / - - / -
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 - / - - / -
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 12 / 6 - / - - / -
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 / 7 - / - - / -
Kätilö (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 22 / 11 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 16 / 8 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 - / - - / -
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 - / - - / -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto 16 / 8 - / - - / -
Tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto 10 / 5 - / - - / -
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuoto 12 / 6 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 8 / 4 - / - - / -
Sosionomi (AMK), monimuoto 7 / 3 - / - - / -

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 - / - - / -
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 10 - / - - / -
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 29 / 7 - / - - / -
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 17 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivätoteutus 20 / 8 - / - - / -
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 24 / 6 - / - - / -
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 11 / 7 - / - - / -
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 / 9 - / - - / -
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 14 / 4 - / - - / -

Arcada

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Ergoterapeut (YH), dagstudier 10 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 - / - - / -
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 12 / 3 - / - - / -
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 12 / 3 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 / 2 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 7 / 2 - / - Minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 / 5 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier 13 / 5 - / - - / -
Socionom (YH), flerform 8 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 - / - - / Vitsordet 3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Novia

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Vähimmäispisteet yo/ammatillinen Kynnysehdot yo/ammatillinen
Agrolog (YH)/ Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 / 14 - / - - / -
Barnmorska (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Bioanalytiker (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Vasa 6 / 2 - / - - / -
Hälsovårdare (YH), dagstudier, Åbo 5 / 2 - / - - / -
Röntgenskötare (YH), dagstudier 4 / 2 - / - - / -
Sjukskötare (YH), dagstudier, Vasa 20 / 8 - / - - / -
Sjukskötare (YH), dagstudier, Åbo 14 / 6 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier, Vasa 14 / 6 - / - - / -
Socionom (YH), dagstudier, Åbo 16 / 7 - / - - / -
Socionom (YH), flerform, Vasa 12 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), flerform, Åbo 10 / 3 - / - - / -
Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 6 / 2 - / - - / -
Byggmästare (YH), dagstudier 4 / 7 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Raseborg 8 / 6 - / - - / -
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, Vasa 16 / 12 - / - - / -
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 / 28 - / - - / -
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - / - - / -
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 / 20 - / - - / -
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 14 / 10 - / - - / -
Sjökapten (YH), dagstudier 6 / 4 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Vasa 16 / 12 - / - - / -
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, Åbo 24 / 18 - / - - / -

Esimerkkejä todistusvalinnasta

Esimerkkejä todistusvalinnasta

1) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli M = 34 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa pisteytetään:
Keskipitkä ruotsi M = 26 pistettä

Ainereaali tai vieras kieli -kohdassa pisteytetään:
Terveystieto C = 15 pistettä
Englanti E = 27 pistettä

Yhteensä 129 pistettä / 198 pistettä

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa huomioidaan hakijalle parhaat pisteet tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista. Ylläolevassa esimerkissä ruotsin arvosana M huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa, sillä englannin arvosanan E huomioiminen ainereaali tai vieras kieli -kohdassa tuottaa hakijalle kokonaisuudessaan paremmat pisteet.

2) Olet kirjoittanut viisi ainetta seuraavasti ja saat ylioppilastutkinnostasi seuraavat pisteet todistusvalintaa varten:

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä
Yhteiskuntaoppi M = 21 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä

Yhteensä 145 pistettä / 198 pistettä

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle paremmat pisteet. Pitkästä englannista hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

3) Olet kirjoittanut äidinkielen, lyhyen matematiikan sekä useamman vieraan kielen, joista saat parhaimmat pisteet myös ainereaali/vieras kieli -osiossa.

Vieras kieli -osiossa huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa kieltä. Tällöin et enää voi saada pisteitä mahdollisesti kirjoittamistasi ainereaaleista.

Äidinkieli E = 41 pistettä
Lyhyt matematiikka M = 27 pistettä
Pitkä englanti C = 15 pistettä
Lyhyt saksa E = 27 pistettä
Pitkä ranska E = 41 pistettä

Yhteensä 151 pistettä / 198 pistettä.

Vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa on huomioitu pitkä ranska, sillä se tuottaa hakijalle parhaimmat pisteet. Pitkästä englannista ja lyhyestä saksasta hakija saa pisteet ainereaali tai vieras kieli -kohdassa.

4) Olet kirjoittanut viisi ainetta: suomen äidinkielenä, matematiikan, keskipitkän ruotsin, pitkän englannin ja biologian. Olet saanut keskipitkästä ruotsista M:n ja pitkästä englannista C:n.

Tilanteessa, jossa saisit samat pisteet vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa (26 p.), ruotsi huomioidaan vieras/toinen kotimainen kieli -kohdassa ja englanti ainereaali tai vieras kieli -kohdassa. Näin ollen huomioidaan hakijalle edullisin tilanne eli viiden aineen tuottamat pisteet.

5) Olet kirjoittanut ylioppilaaksi ennen vuotta 2006.

Ylioppilastutkinnon ainereaali on ollut mahdollista kirjoittaa vuodesta 2006 alkaen. Tätä edeltävää reaaliaineiden arviointia ei voida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa pisteyttää tasavertaisesti, joten todistusvalinnassa hakija ei voi saada pisteitä kirjoittamistaan reaaliaineista. Voit olla mukana todistusvalinnassa, mutta et voi saada pisteitä reaaliaineista. Ainereaali/vieras kieli -osiossa voit saada pisteitä vieraista kielistä.

6) Olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon (arviointi asteikolla 1-3) ja saat näin ollen todistusvalinnassa pisteitä seuraavasti:

Tutkinnon painotettu keskiarvo 2,81 = 79 pistettä

Yhteiset tutkinnot osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen keskiarvo: 2 = 13 pistettä
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen keskiarvo: 3 = 20 pistettä
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: 3 = 20 pistettä

Yhteensä 132 pistettä / 150 pistettä

7) Olet valmistunut ammatilliseen perustutkintoon ennen 1.8.2015.

Voit tulla valituksi AMK-valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävien valintojen kautta. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen.

8) Olet suorittanut kaksoistutkinnon.

Olet mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä todistusvalinnasta

Yleisiä kysymyksiä todistusvalinnasta

Mitä aloja todistusvalinnan käyttöönotto koskee?

Todistusvalinta on käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.

Millä todistuksilla voi hakea todistusvalinnassa?

Todistusvalinnassa voivat hakea ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut) ja kansainvälisen EB- tai IB-tutkinnon sekä Suomessa suoritetun RP/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat.

Milloin todistusvalinnan uudistus tulee voimaan?

Uudistus tulee voimaan kevään 2020 yhteishaussa.

Minkä todistuksen perusteella opiskelijat valitaan todistusvalinnassa?

Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen valmistuneet tutkinnot) arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville määritellään erilliset aloituspaikkamäärät.

Minulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, mitä teen?

Jos sinulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mitä teen, jos en tule valituksi todistusvalinnassa?

Jos et tule valituksi todistusvalinnassa, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Mistä löydän todistusvalintaan liittyvän pisteytyksen?

Pisteytysmallit löytyvät tältä verkkosivustolta ja Opintopolku.fi -palvelusta.

Mitä tarkoittaa tasasijasääntö todistusvalinnassa?

Mikäli yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys sovittujen tasasijasääntöjen mukaan.

Mitä tarkoittavat vähimmäispisteet?

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada yhteenlasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.

Mitä tarkoittavat kynnysehdot?

Kynnysehto tarkoittaa esimerkiksi tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi, jos ylioppilastutkintotodistuksen osalta ammattikorkeakoulu olisi asettanut jollekin koulutusalalle kynnysehdon pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä, niin se tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä. Pisteytysmalleissa ei ole linjattu valtakunnallisia kynnysehtoja, vaan ne päättää jokainen ammattikorkeakoulu itse.

Ovatko ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat samassa todistusvalintakiintiössä?

Eivät ole. Ammattikorkeakoulut määrittelevät kummastakin koulutuksesta valmistuneille omat todistusvalinnan aloituspaikat.

Miksi ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalleissa on eri maksimipistemäärät?

Ks. edellinen vastaus. Maksimipistemäärät eroavat, koska ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä ja tutkinnoilla on eri pisteytysmallit. Tämän vuoksi pisteytysmallit eivät ole verrannollisia keskenään.

Onko ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallien voimassaoloajasta tehty päätöstä?

Kevään 2020 yhteishaussa käyttöönotettavat ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallit ovat toistaiseksi voimassaolevia. Mikäli niihin on tarvetta jatkossa tehdä muutoksia, muutosten käyttöönotto tehdään suunnitellusti niin, että toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa muutokset huomioon toisen asteen opintojen aikana.

Todistusvalinta ylioppilastutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon perusteella?

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa lasketaan hakijalle yhteispisteet pisteytysmallissa määriteltyjen viiden aineen perusteella (enimmäispistemäärä 198 pistettä).

Pisteytettävät aineet:
 • Äidinkieli
 • Vieras/toinen kotimainen kieli
 • Matematiikka
 • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit)
Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ylioppilastutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnoille on laadittu pisteytysmallit, joiden perusteella ylioppilastutkinnon pisteet hakutilanteessa lasketaan.

Miten kaksoistutkinnot huomioidaan todistusvalinnassa?

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Molemmat tutkinnot pisteytetään. Voit tulla valituksi kummalla tutkinnolla tahansa. Huomioithan kuitenkin tutkinnon suorittamisvuoteen liittyvät ehdot todistusvalinnassa.

Jos olen kirjoittanut neljä ainetta, voinko tulla valituksi?

Kyllä. Pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, mutta mikäli hakijan pisteet riittävät, hän voi tulla valituksi myös neljän aineen pisteiden perusteella.

Onko mahdollista saada useammasta vieraasta kielestä pisteet? Esimerkiksi jos ei ole kirjoittanut lainkaan reaaliaineita, niin voidaanko taulukon alin vieraat kielet -osio käyttää kahdesti?

Kyllä.

Olen suorittanut pelkän lukion oppimäärän. Olenko hakukelpoinen ammattikorkeakouluopintoihin vielä keväällä 2020 ja sen jälkeen? Eli voinko tulla valituksi ammattikorkeakouluun, vaikka en ole suorittanut ylioppilastutkintoa?

Lukion oppimäärän suorittaneena olet nykylainsäädännön mukaan hakukelpoinen myös keväällä 2020, ja voit tulla valituksi valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta. Todistusvalinnan kautta et kuitenkaan ilman ylioppilastutkintoa voi tulla valituksi.  

Toinen kotimainen kieli ei ole neljännessä kohdassa ainereaalin ja vieraan kielen kanssa. Tarkoittaako tämä sitä, että toista kotimaista kieltä ei huomioida kyseisessä kohdassa?

Kyllä. Toinen kotimainen kieli voidaan huomioida vain toinen kotimainen/vieras kieli -kohdassa.

Todistusvalinta ammatillisen perustutkinnon perusteella

Miten opiskelijat valitaan ammatillisen perustutkinnon perusteella?

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä (enimmäispistemäärä 150 pistettä). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinnassa ei ole tehty rajausta soveltuvista tutkinnoista. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Pisteytysmallissa hakija saa pisteitä seuraavasti:

Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
(1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan Hyväksytty/hylätty -asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.)

Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä)

Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin koulutuksiinsa.

Miten ennen 1.8.2015 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet valitaan?

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen 1.8.2015, voit hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Voit myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.

Olen suorittanut merkonomin tutkinnon. Voinko hakea opiskelemaan insinööriksi ammattikorkeakouluun tällä tutkinnolla?

Kyllä. Kaikki toisen asteen tutkinnot käyvät kaikille koulutusaloille pohjakoulutukseksi.

Miten pisteytetään näyttötutkintona suoritettu toisen asteen tutkinto, jossa ei ole ollut yhteisiä opintoja?

Näyttötutkintona suoritettua ammatillista tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea opiskelupaikkaa valintakokeen perusteella. Hän voi myös esimerkiksi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen hän voi hakea erillishaussa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi.
Valikko