Opiskelijavalintauudistus

Kansalliset laajasti käytetyt valintatavat yhteishaussa ovat opiskelijavalintauudistuksen myötä:

1. Todistusvalinta
2. AMK-valintakoe

1. Todistusvalinta

 • Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijoista valitaan ammattikorkeakouluihin ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (ammatillinen perustutkinto suoritettu 1.8.2015 jälkeen) perusteella.
 • Todistusvalinnassa on huomioitu aiemmin pääosin vain ylioppilastutkintotodistus. Kevään 2020 yhteishausta alkaen todistusvalinnassa voivat tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015 jälkeen suorittaneet.
 • Keväällä 2020 otettiin käyttöön yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle. Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle koulutukselle todistusvalinnassa vähimmäispisterajan ja/tai kynnysehtoja.
 • Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.
 • Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.

2. AMK-valintakoe

 • AMK-valintakoe korvaa aikaisemmat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset valintakokeet, ja se otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa.
 • AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:
  • Humanistinen ala ja kasvatusala
  • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
  • Luonnonvara-ala
  • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • Merenkulun ala
  • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
  • Tekniikan ala
 • AMK-valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja yhteishaun hakukohteet on esitelty AMK-valintakoe-sivulla.
 • Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta.

Aiempien korkeakouluopintojen perusteella tapahtuva valinta

 • Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakeutua näiden opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi (avoimen väylä).
 • Avoimen ammattikorkeakoulun perusteella tehtävät valinnat toteutetaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulukohtaisesti erillishakuna.
 • Perehdy ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla, mitä erilaisia vaihtoehtoja ammattikorkeakoulukohtaisesti on tarjolla aiempien korkeakouluopintojen perusteella tapahtuvassa valinnassa.

Kulttuurialan opiskelijavalinnat

Ammattikorkeakoulut määrittävät itsenäisesti, miten kulttuurialan koulutusten valinnat tehdään. Kulttuurialan koulutusten opiskelijavalinnassa ei käytetä todistusvalintaa. Kulttuurialalla ei pääsääntöisesti ole käytössä myöskään AMK-valintakoetta, mutta ammattikorkeakoulu voi mahdollisesti käyttää tätä valintakoetta. Varmista tältä verkkosivustolta löytyvästä listauksesta AMK-valintakoe-sivulla, onko kulttuurialan hakukohde mukana AMK-valintakokeessa. Kulttuurialan opiskelijavalinnoista löydät lisää tietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Kulttuuriala pitää sisällään seuraavat tutkinnot:

 • Artenomi (AMK)
 • Konservaattori (AMK)
 • Kulttuurintuottaja (AMK)
 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muotoilija (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Tanssinopettaja (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • Vestonomi (AMK)
Valikko