Opiskelijavalintauudistus

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat muuttuvat vuoteen 2020 mennessä.

Kansalliset laajasti käytetyt valintatavat yhteishaussa ovat muutoksen myötä jatkossa:

1. Todistusvalinta
2. AMK-valintakoe

1. Todistusvalinta

 • Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (ammatillinen perustutkinto suoritettu 1.8.2015 jälkeen) perusteella.
 • Todistusvalinnassa on huomioitu aiemmin pääosin vain ylioppilastutkintotodistus. Kevään 2020 yhteishausta alkaen todistusvalinnassa voivat tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015 jälkeen suorittaneet.
 • Keväällä 2020 otetaan käyttöön yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle. Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle koulutukselle todistusvalinnassa vähimmäispisterajan ja/tai kynnysehtoja.
 • Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.
 • Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön.

Yhteishaussa keväällä 2020 haettavien koulutuksien todistusvalinnan tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot on julkaistu Todistusvalinta -sivulla

2. AMK-valintakoe

 • AMK-valintakoe korvaa aikaisemmat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset valintakokeet, ja se otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa.
 • AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:
  • Humanistinen ala ja kasvatusala
  • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
  • Luonnonvara-ala
  • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • Merenkulun ala
  • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
  • Tekniikan ala
 • AMK-valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja yhteishaun hakukohteet on esitelty AMK-valintakoe-sivulla.
 • Kulttuuriala ei lähtökohtaisesti ole mukana AMK-valintakokeessa kevään 2020 toisessa yhteishaussa.

Aiempien korkeakouluopintojen perusteella tapahtuva valinta

 • Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakeutua näiden opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi (Avoimen väylä) .
 • Avoimen ammattikorkeakoulun perusteella tehtävät valinnat toteutetaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulukohtaisesti erillishakuna.
 • Perehdy ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla, mitä erilaisia vaihtoehtoja ammattikorkeakoulukohtaisesti on tarjolla aiempien korkeakouluopintojen perusteella tapahtuvassa valinnassa.

Ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet kevään 2020 toisessa yhteishaussa mukana olevat hakukohteet ja valintaperusteet.

Vaikka opiskelijavalinnat yhtenäistyvät keväällä 2020 aiempaan nähden, säilyy ammattikorkeakouluilla edelleen mahdollisuus tehdä yksilöllisiä linjauksia opiskelijavalinnoissa. Eri ammattikorkeakoulut käyttävät uudistuneita valintatapoja osittain eri tavoin, joten on tärkeää varmistaa hakuvaiheessa Opintopolku.fi -palvelusta, miten hakukohteena olevan koulutuksen opiskelijat kyseisessä ammattikorkeakoulussa valitaan.

Kulttuurialan opiskelijavalinnat

Ammattikorkeakoulut määrittävät itsenäisesti, miten kulttuurialan koulutusten valinnat tehdään. Kulttuurialan koulutusten opiskelijavalinnassa ei käytetä todistusvalintaa. Kulttuurialalla ei pääsääntöisesti ole käytössä myöskään AMK-valintakoetta, mutta ammattikorkeakoulu voi mahdollisesti käyttää tätä valintakoetta. Varmista tältä verkkosivustolta löytyvästä listauksesta AMK-valintakoe-sivulla, onko kulttuurialan hakukohde mukana AMK-valintakokeessa. Kulttuurialan opiskelijavalinnoista löydät lisää tietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Kulttuuriala pitää sisällään seuraavat tutkinnot:

 • Artenomi (AMK)
 • Konservaattori (AMK)
 • Kulttuurintuottaja (AMK)
 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muotoilija (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Tanssinopettaja (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • Vestonomi (AMK)

Miksi opiskelijavalinnat ammattikorkeakouluissa muuttuvat?

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen kanssa on sovittu yhteisesti opiskelijavalintojen kehittämisestä vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa siirtymistä toisen asteen oppilaitoksista eli lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta korkeakouluopintoihin. Tällä hetkellä moni toiselta asteelta valmistunut ei saa korkeakoulupaikkaa valmistumisensa jälkeen, vaikka haluaisi päästä suoraan opiskelemaan. Korkeakoulujen valintakokeet ovat saattaneet myös aiemmin vaatia pitkää valmentautumista. Valintakokeissa arvioidaan jatkossa valmiuksia ja kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin, ei korkeakouluopintojen sisältöjä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen myötä opiskelijavalinta on entistä hakijaystävällisempi ja yksinkertaisempi. Lisäksi siinä hyödynnetään entistä enemmän digitaalisuutta.

Valikko