YH-urvalsprovet

Anvisningarna gäller gemensam ansökan hösten 2020. Informationen som gäller vårens andra gemensamma ansökan 2021 uppdateras senare.

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator.

YH-urvalsprovet ordnas hösten 2020 under tiden 26–29.10. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan höstens gemensamma ansökan inleds. Läs mera om förverkligandet av YH-urvalsprovet 26–29.10.

YH-urvalsprovet togs i bruk i gemensam ansökan hösten 2019. YH-urvalsprovet ersätter de nationella urvalsproven och de urvalsprov som ingått i urvalprovssamarbetet för följande branscher:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabellen (tabell 1) nedan ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet.

 • Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

I regel kan alla sökande delta i YH-urvalsprovet (se Behörighet). Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå strävar efter att bli antagen till ett högre prioriterat ansökningsmål måste du delta i urvalsprovet.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena.

För att du ska kunna bli antagen måste du få ett godkänt resultat i alla delar. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 
 • Undervisningsspråket (finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del, som utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. Obs! Gränsen för godkänt resultat i färdigheter i undervisningsspråket (finska) sänktes från två poäng till ett poäng (11.11.2020).
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (60 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfarten, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina färdigheter i att lösa grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda kalkylator i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (45 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. Obs! Gränsen för godkänt resultat i matematisk-naturvetenskapliga färdigheter sänktes från ett poäng till 0,1 poäng (11.11.2020). 
Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen.

Räknarens funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (20 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderad dina färdigheter i att identifiera olik påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. 

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i gemensam ansökan hösten 2020.

Här är en figur som presenterar YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2020.
Teknik: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. 
Sjöfarten: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Företagsekonomi och informationsbehandling: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter.
Naturbruk: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Matematiska färdigheter. 
Turism, kosthåll och ekonomi: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, och Matematiska färdigheter. 
Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska, Matematiska färdigheter och Etiska färdigheter. 
Humanistiska och pedagogiska området: Färdigheter i beslutsfattande, Undervisningsspråket, Engelska och Etiska färdigheter.

Anmälan till YH-urvalsprovet

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning.

Den tid och plats för urvalsprov som du valt i tjänsten Studieinfo.fi genom att fylla i ansökningsblanketten fungerar som anmälan. Anmälan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Ingen separat kallelse till YH-urvalsprovet sänds.

Tid och plats för YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet för gemensam ansökan hösten 2020 arrangeras 26–29.10. Alla yrkeshögskolor använder nödvändigtvis inte alla provdagar eller urvalsprovstillfällen. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort. Bekanta dig med de urvalsprovstillfällen som erbjuds redan innan gemensam ansökan börjar (se tabell 2).

Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med dina bankkoder. 

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Sökanden som anländer efter starttiden för urvalsprovstillfället släpps inte in till urvalsprovet.

Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet.

Säkerheten i YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet arrangeras på ett säkert sätt. Arrangörerna följer myndigheternas anvisningar. Följ anvisningarna gällande coronavirusepidemin när du kommer till urvalsprovet och under urvalsprovet. 

Om du är sjuk eller har ens lindriga symtom kan du inte delta i urvalsprovet.

THL:s anvisningar för sökanden:

Yrkeshögskolespecifika anvisningar för sökanden:

 • Läs noggrant anvisningarna från yrkeshögskolan där du ska utföra YH-urvalsprovet.
Fyra anvisningar för ett säkert urvalsprovstillfälle:
•	Håll säkerhetsavstånd
•	Iaktta god handhygien
•	Använd ansiktsmask
•	Stanna hemma om du är sjuk eller har ens lindriga symptom

Yrkeshögskolespecifika anvisningar

Varje yrkeshögskola ger egna anvisningar till deltagarna i YH-urvalsprovet om förfarandet under provtillfället. Bekanta dig med de yrkeshögskolespecifika anvisningarna:

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2020 och nybörjarplatser.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 16 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, päivätoteutus, Helsinki 12 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Oulu 18 15 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pori 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), monimuototeutus, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus,  Helsinki 18 15 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus 19 10 48 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 31 22 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, päivätoteutus 39 29 49 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 14 9 38 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 45 24 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 48 33 51 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätotetutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 21 13 84 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 27 16 77 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 57 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 10 4 50 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 15 6 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 12 5 48 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 7 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 48 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 17 14 60 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna 20 16 100 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus, Kotka 30 24 100 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka 30 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Liikunnanohjaaja (AMK),  päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 - 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 30 - 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 32 26 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 25 - 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 11 10 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 8 5 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), Matkailu, monimuotototeutus 8 5 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapia (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 25 20 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Lahti 12 - 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Lahti 22 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lahti 19 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 - 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 - 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 - 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 19 - 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 - 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 22 - 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 - 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi 9 7 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi 23 18 50 %
Sosionomi (AMK), Kemi 13 10 52 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio 18 14 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio 18 14 60 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus  12 10 49 %
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 17 12 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 17 12 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Hyvinkää 12 10 49 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 14 10 70 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 24 17 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätotetutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 9 7 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 42 29 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tikkurila 21 15 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 21 15 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 26 21 45 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 45 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 9 45 %
Geronomi (AMK), Vanhustyö, monimuotototeutus 10 5 45 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 23 18 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 6 5 10 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 45 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 13 10 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 16 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  41 33 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 11 9 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 20 45 %
Suuhygienisti (AMK), monimuotototeutus 11 9 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus (täydentävä) 28 0 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 16 8 45 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- viestintätekniikka, monimuotototeutus 24 19 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 14 11 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 24 19 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 15 10 60 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 10 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 9 6 60 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Alavus, monimuotototeutus 18 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Seinäjoki, monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 12 8 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 3 3 100 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 48 %
Insinööri (AMK) Konetekniikka, monimuotototeutus 17 14 46 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Infrarakentaminen, monimuotototeutus 30 24 100 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 45 %
Kätilö (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus 18 14 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 14 11 47 %
Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 7 7 100 %
Sairaanhoitaja (AM), päivätoteutus 44 40 48 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 16 13 50 %
Sosionomi (AMK); muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 7 7 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus (rajattu pohjakoulutus) 2 2 100 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 27 23 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 9 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 4 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 15 13 30 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Turku 11 9 30 %
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Salo 5 4 30 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 5 4 30 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 4 - 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto  7 6 30 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  14 - 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 8 - 40 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen som erbjuds av yrkeshögskolorna som använder YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2020.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 435
iltapäivä/eftermiddag 435
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 120
iltapäivä/eftermiddag 120
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 198
iltapäivä/eftermiddag 198

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 5 ja 7, 45100 Kouvola
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 40
iltapäivä/eftermiddag 40

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 125
iltapäivä/eftermiddag 125

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 170
iltapäivä/eftermiddag 170
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 62
iltapäivä/eftermiddag 62

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Messukeskus, Halli 5, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 673
iltapäivä/eftermiddag 673

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 588
iltapäivä/eftermiddag 588

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 303
iltapäivä/eftermiddag 303
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 302

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori 26.10.2020 iltapäivä/eftermiddag 180

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 75
iltapäivä/eftermiddag 75
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 75
iltapäivä/eftermiddag 75

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 166
iltapäivä/eftermiddag 166
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 166
iltapäivä/eftermiddag 166
28.10.2020 aamupäivä / förmiddag 154
iltapäivä/eftermiddag 154
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 153
iltapäivä/eftermiddag 153

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 253
iltapäivä/eftermiddag 253

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 26.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350
29.10.2020 aamupäivä/förmiddag 350
iltapäivä/eftermiddag 350

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 26.10.2020 aamupäivä /förmiddag 43
27.10.2020 aamupäivä/förmiddag 43
28.10.2020 aamupäivä/förmiddag 44

Förberedelser för YH-urvalsprovet

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet förutsätter inte att du förbereder dig på förhand och där ingår varken förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

Förbered dig genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får man inte ta med sig någon överlopps utrustning, vilket innebär att jackor, väskor o.dyl. lämnas  på en anvisad plats. Mobiltelefonen måste vara avstängd under hela urvalsprovet. Lämna hemma alla andra apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. dessa apparater som använder Bluetooth:
-smartklockor
-aktivitetsarmband
-datormöss
-tangentbord

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identifierare

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 43. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 43.

Länken till identifieraren har skickats per sms och e-post 21.10.2020.

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • ett fotoförsett identitetsbevis (pass eller ett finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen)
 • ett finländskt körkort
 • ett fotoförsett FPA-kort
 • ett fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin bärbara dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som fyller kraven. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en telefon eller en pekplatta.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari
Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Webbläsarens insticksprogram/tillägg
Diverse insticksprogram eller tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du kopplar bort dem innan du loggar in till provet. Läs mera detaljerade anvisningar för hur man tar tillägg ur bruk i webbläsarna Firefox och Chrome.

Till utrymmet får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Andra apparater som använder trådlös nätanslutning, t.ex. smarta klockor, aktivitetsarmband, datormöss eller tangentbord som använder Bluetooth-anslutning får inte tas med till provutrymmet. Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till YH-urvalsprovet.

Trådbunden mus till datorn

Du kan, om du vill, ta med en separat trådbunden datormus. Till utrymmet för urvalsprovet får man inte ta med en trådlös mus som använder Bluetooth-anslutning.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet om du vill. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Ta med dig identifieraren och den utrustning som behövs vid urvalsprovet (se punkten Att förbereda sig för YH-urvalsprovet). Lämna de saker som man inte får ta med till urvalsprovsutrymmet på de ställen som anvisats.
 • Visa identifieraren och identitetsbevis åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna och koppla din dator till elnätet.
 • Räck upp handen om du får problem med att logga in på nätverket och meddela om problemet till övervakarna vid provtillfället. De försöker lösa problemet innan urvalsprovet börjar.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Räck upp handen om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet. Vänta tills övervakaren kommer fram till dig.
 • Då du har genomfört urvalsprovet och det är tillåtet att avlägsna sig kan du lämna utrymmet. Ta med dig alla dina saker.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  

Individuella arrangemang och tillgänglighet vid YH-urvalsprovet

Individuella arrangemang och tillgänglighet vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkes-högskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 23.9.2020 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

De flesta yrkeshögskolor använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Haaga-Helia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu. Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om sökanden är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Kontrollera i anvisningarna ovan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan. Blankett för anhållan om individuella arrangemang (YH-urvalsprovet).

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovets:

 • förenklade uppgifter
 • rätt att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar
 • bristande språkkunskaper, rätt att använda ordbok
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter
 • rätt att utföra provet på papper

Checklista för deltagare i YH-urvalsprovet

Checklista för deltagarna i YH-urvalsprovet: 
• Anmäl dig till YH-urvalsprovet genom att under ansökningstiden på ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi välja en tid och en plats för urvalsprovet som passar dig.
• Ifall du behöver individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet skall du komma ihåg att anhålla om det i enlighet med de gemensamma anvisningarna och tidtabellen.
• Försäkra dig om att du har tillgång till en dator som har de egenskaper som behövs.
• Kontrollera tid och plats (yrkeshögskola) för ditt YH-urvalsprov i tjänsten Min Studieinfo. 
På YH-urvalsprovsdagen
• Kom till urvalsprovet på anvisad tid och till den plats som du har valt på ansökningsblanketten.
Till YH-urvalsprovet skall du ha med dig:
• din identifierare
• ett giltigt officiellt identitetsbevis
• en dator som uppfyller kraven och som är utrustad med ett laddat batteri
• strömkabeln till din dator
• en trådbunden datormus (om du vill)
• en penna
Följ de anvisningar som du får av personalen som finns på plats på urvalsprovsdagen.

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller de kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en kalkylator i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda kalkylator endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets kalkylator. Det är förbjudet att använda sin egen kalkylator. I de andra delarna får man inte använda kalkylator.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprov och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Gemensam ansökan hösten 2020

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast då resultaten publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 27.11.2020. Du kan bli antagen från reservplats före 15.12.2020 kl. 15.00. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2020 publiceras inte.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökanden, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko