Infotillfälle för studiehandledare 30.8.

Fredagen 30.8 kl. 9-10 ordnas ett infotillfälle på finska för studiehandledare med temat YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2019 och webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi

Plats: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Metropolia-sali, Kvarnbäckens campus, Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors.

Infotillfället är öppet för alla och kräver ingen anmälan. Man kan följa med tillfället också på distans. Infotillfället spelas in och inspelningen hittas senare på sidan Till studiehandledaren.

Valikko