AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Mukautetut arvosanat ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa

Ammattikorkeakoulujen ammatillisen tutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa ei huomioida kevään 2025 toisesta yhteishausta lähtien osittain tai kokonaan mukautetuin arvosanoin suoritettuja ammatillisia perustutkintoja. Päätös perustuu ammattikorkeakoulujen velvollisuuteen toteuttaa opiskelijavalinta oikeudenmukaisesti, hakijoiden yhdenvertainen kohtelu huomioiden. Mukautetun arvioinnin mukainen ja tutkintokoulutuksen arviointiasteikon mukainen sama arvosana ei kuvaa yhtäläistä osaamista, eikä näin ollen arvosanoja voida pisteyttää ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa yhteismitallisesti.

Ammattikorkeakoulujen ammatillisessa todistusvalinnassa korkeakouluvalmiuksia arvioidaan ja opiskelijavalinta tehdään ammatillisessa tutkintotodistuksessa olevien arvosanojen perusteella. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen tarkoittaa, että erityistä tukea saavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset, mukautetut arviointikriteerit. Mukautettuun arviointiin kriteerit laaditaan viisiportaisesti siten, että mukautetun arvioinnin tasolla viisi (5) osaaminen on tutkinnon perusteissa kuvattua tyydyttävän 1-tason osaamista vaatimattomampaa.

Ammatillisen perustutkinnon mukautetusti suorittaneilla hakijoilla on edelleen mahdollisuus hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun AMK-valintakokeen tai muiden valintatapojen kautta.

Valikko