AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

AMK-valintakoe järjestetään 27.5.–30.5.

Kevään AMK-valintakoe alkaa maanantaina 27.5. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 30.5. Valintakokeeseen on ilmoittautunut hieman yli 65 500 hakijaa.  

Kevään AMK-valintakokeessa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse. 

AMK-valintakokeen ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot AMK-valintakokeen pisteytys -osiossa ennen valintakokeeseen osallistumista.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keväällä 2024 tarjolla on yli 10 300 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 8 400 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella. 

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024. Tulosten julkaisun jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeen kokonaispisteensä Oma Opintopolku -palvelussa ja sähköpostitse lähetettävästä tuloskirjeestä. AMK-valintakokeen osiokohtaisiin pisteisiin hakijat voivat tutustua Valintakoepisteet-palvelussa. Valintakoepisteet-palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.   

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä 2024, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin.

Mukautetut arvosanat ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa

Ammattikorkeakoulujen ammatillisen tutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa ei huomioida kevään 2025 toisesta yhteishausta lähtien osittain tai kokonaan mukautetuin arvosanoin suoritettuja ammatillisia perustutkintoja. Päätös perustuu ammattikorkeakoulujen velvollisuuteen toteuttaa opiskelijavalinta oikeudenmukaisesti, hakijoiden yhdenvertainen kohtelu huomioiden. Mukautetun arvioinnin mukainen ja tutkintokoulutuksen arviointiasteikon mukainen sama arvosana ei kuvaa yhtäläistä osaamista, eikä näin ollen arvosanoja voida pisteyttää ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa yhteismitallisesti.

Ammattikorkeakoulujen ammatillisessa todistusvalinnassa korkeakouluvalmiuksia arvioidaan ja opiskelijavalinta tehdään ammatillisessa tutkintotodistuksessa olevien arvosanojen perusteella. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen tarkoittaa, että erityistä tukea saavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset, mukautetut arviointikriteerit. Mukautettuun arviointiin kriteerit laaditaan viisiportaisesti siten, että mukautetun arvioinnin tasolla viisi (5) osaaminen on tutkinnon perusteissa kuvattua tyydyttävän 1-tason osaamista vaatimattomampaa.

Ammatillisen perustutkinnon mukautetusti suorittaneilla hakijoilla on edelleen mahdollisuus hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun AMK-valintakokeen tai muiden valintatapojen kautta.

AMK-valintakoe järjestetään 30.10.–1.11.

Syksyn AMK-valintakoe alkaa maanantaina 30.10. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.11. Valintakokeeseen on ilmoittautunut yli 25 000 hakijaa.  
 
Syksyn yhteishaussa on mukana 20 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään kolmena päivänä yhteensä kuutena koekertana usealla eri paikkakunnalla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse. 
 
AMK-valintakokeen ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. AMK-valintakokeen pisteytykseen tulee muutoksia syksystä 2023 alkaen. Jatkossa hakija saa AMK-valintakokeen kaikissa osioissa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Aiemmin joissakin osioissa käytössä olleet miinuspisteet poistuvat. Tutustu kaikkiin pisteytysmuutoksiin AMK-valintakokeen pisteytys -osiossa

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Syksyllä 2023 tarjolla on yli 3 000 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 3 200 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 18.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella. 
 
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.2023. Tulosten julkaisun jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeen kokonaispisteensä Oma Opintopolku -palvelussa ja sähköpostitse lähetettävästä tuloskirjeestä. AMK-valintakokeen osiokohtaisiin pisteisiin hakijat voivat tutustua Valintakoepisteet-palvelussa. Valintakoepisteet-palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.   

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2024, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutuksiin. Maaliskuussa 2024 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Syksyn yhteishaussa tarjolla yli 9 200 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin  

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 4.9. ja päättyy torstaina 14.9. klo 15. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2024 alkaviin suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin.  

Syksyn yhteishaussa on mukana 20 ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakouluilla on mukana 295 hakukohdetta ja tarjolla on yli 9 200 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin 7 385, joista eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalle. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin on tarjolla 1 832 aloituspaikkaa. Yhteishaussa voi hakea päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkko-opintoina järjestettäviin koulutuksiin. 

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Syksyllä 2023 tarjolla on yli 3 000 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 3 200 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa loka-marraskuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään kolmena päivänä yhteensä kuutena koekertana usealla eri paikkakunnalla. Suorituspaikkoja syksyn kokeeseen on tarjolla 27 300. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. 

AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Jatkossa hakija saa AMK-valintakokeen kaikissa osioissa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Aiemmin joissakin osioissa käytössä olleet miinuspisteet poistuvat. Tutustu kaikkiin pisteytysmuutoksiin AMK-valintakokeen pisteytys -osiossa

Tärkeitä päivämääriä: 

 • Syksyn yhteishaun hakuaika 4.9.–14.9.2023.  
 • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 18.10.2023. 
 • AMK-valintakoe järjestetään 30.10.–1.11.2023. 
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.2023. 
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2024. 

AMK-valintakoe järjestetään 29.5.–2.6.  

Kevään AMK-valintakoe alkaa maanantaina 29.5. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään perjantaina 2.6. Valintakokeeseen on ilmoittautunut hieman yli 66 600 hakijaa.  
 
Kevään AMK-valintakokeessa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viiden päivän aikana yhteensä yhdeksänä koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse. 
 
AMK-valintakokeen ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. Sivustolla on myös julkaistu uusia esimerkkitehtäviä AMK-valintakokeesta ja samalla voi tutustua siihen, miltä Vallu-valintakoepalvelun koejärjestelmänäkymä näyttää. Vallu-valintakoepalvelu on AMK-valintakokeessa käytössä oleva koejärjestelmä ja se on käytössä myös monissa yliopistojen digitaalisissa valintakokeissa.
 
AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keväällä 2023 tarjolla on yli 10 500 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 8 400 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella. 
 
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Tulosten julkaisun jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeen kokonaispisteensä Oma Opintopolku –palvelussa ja sähköpostitse lähetettävästä tuloskirjeestä. AMK-valintakokeen osiokohtaisiin pisteisiin hakijat voivat tutustua Valintakoepisteet-palvelussa. Valintakoepisteet-palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.   
 
Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä 2023, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin.

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 15.3. ja päättyy torstaina 30.3. klo 15. Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toisessa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 806 hakukohdetta ja tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 22 329 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 4 860. Yhteishaussa voi hakea päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkko-opintoina järjestettäviin koulutuksiin.

Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland järjestävät omat erilliset hakunsa.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keväällä 2023 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on tarjolla yli 10 500 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 8 400 aloituspaikkaa AMK-valintakokeessa. 

Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viitenä päivänä yhteensä yhdeksänä koekertana usealla eri paikkakunnalla. Suorituspaikkoja on tarjolla lähes 71 000. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoa kevään toisesta yhteishausta löytyy ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

 • Kevään toinen yhteishaku korkeakouluihin 15.−30.3.2023. 
 • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5.2023.
 • AMK-valintakoe järjestetään 29.5.–2.6.2023.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023.
 • Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023.

International UAS Exam -valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutettiin onnistuneesti  

International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestettiin 8.2.2023. Valintakokeeseen osallistui 27 000 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 77 %. 

International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Koe oli ensimmäistä kertaa käytössä keväällä 2022 ja nyt koe järjestetään toisen kerran. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää yhteistä valintakoetta ja yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille.  

Suurin osa International UAS Examiin osallistuneista hakijoista oli muualta kuin Suomesta. Verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijoiden ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hakijalla oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa. Valintakoe toteutettiin onnistuneesti Vallu-valintakoepalvelussa. Koe toteutettiin samalla digitaalisella valintakoejärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa AMK-valintakokeessa. 

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen jälkeen koulutusaloittain parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 6.–17.3. välisenä aikana. Myös toisen vaiheen ryhmähaastattelu on kaikille koulutusaloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi myös suomen/ruotsin kielen suullista taitoa 20.–22.3. välisenä aikana. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla hieman yli 3 200 aloituspaikkaa AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 2.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.  

Yhteishaku korkeakoulujen englanninkielisiin koulutuksiin alkaa 4.1.2023

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 4.1. ja päättyy 18.1. klo 15:00. Yhteishaussa haetaan syksyllä 2023 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiin.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 165 hakukohdetta. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on tarjolla 3 224 aloituspaikkaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen 1 112 aloituspaikkaa.

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää International UAS Examia. International UAS Examia käyttäviä hakukohteita on yhteishaussa mukana 94, ja niissä on tarjolla yhteensä 2 525 aloituspaikkaa. Ammattikorkeakouluilla on käytössä myös muita valintatapoja, joiden perusteella hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen.

International UAS Exam koostuu kahdesta etänä toteutettavasta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 8.2.2023. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään 6.–17.3.2023. Lisäksi joissakin sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan suomen/ruotsin taitoa suullisessa kielitaitotestissä, jotka järjestetään aikavälillä 20.–22.3.2023. Toisen vaiheen ryhmähaastatteluun kutsutaan alakohtaisesti ensimmäisen vaiheen kirjallisessa kokeessa parhaiten menestyneet hakijat.

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja on kehitetty yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan vuosien 2021–2022 aikana. International UAS Exam on käytössä kaikilla eri koulutusaloilla ja se on korvannut aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakea useisiin eri hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa.

Tärkeitä päivämääriä:

 • Yhteishaku 4.1.–18.1.2023
 • Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe 8.2.2023
 • Toisen vaiheen ryhmähaastattelut 6.–17.3.2023
 • Suomen/ruotsin suullisen kielitaidon testaus 20.–22.3.2023
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.6.2023
 • Opinnot alkavat syksyllä 2023

AMK-valintakoe järjestetään 31.10.–3.11.

Syksyn AMK-valintakokeet alkavat maanantaina 31.10. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 3.11. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut hieman yli 24 000 hakijaa.

Syksyn AMK-valintakokeessa on mukana 18 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Kaikissa ammattikorkeakouluissa noudatetaan yhteisiä AMK-valintakoetta koskevia valtakunnallisia ohjeita, joista viestitään ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. Henkilöllisyystodistuksia koskevaa ohjeistusta on päivitetty syksyn yhteishakuun siten, että AMK-valintakokeessa hyväksytään seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset: passi, kuvallinen poliisin myöntämä suomalainen henkilökortti, suomalainen ajokortti ja kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti. Hakija voi todistaa henkilöllisyyden AMK-valintakokeessa myös vanhentuneella passilla tai henkilökortilla, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu AMK-valintakokeeseen. AMK-valintakokeen ohjeet löytyvät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 20.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 292 hakukohdetta ja tarjolla lähes 9 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 379 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 1 917.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11. Hakija voi tulla varasijalta valituksi vielä 13.12. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2023, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Maaliskuussa 2023 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia.

Tutustu AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin koejärjestelmänäkymässä

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla julkaistiin esimerkkitehtäviä AMK-valintakokeesta huhtikuussa 2022. Nyt pääset tutustumaan AMK-valintakokeen koejärjestelmänäkymään ja katsomaan, miltä kunkin osion esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä. 

Koejärjestelmänäkymässä pääset myös kokeilemaan koejärjestelmän laskimen käyttöä. Laskin on AMK-valintakokeessa käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa ja sen käyttöä voit kokeilla vain kyseisen osion esimerkkitehtävien yhteydessä.   

Huomioithan, että esimerkkitehtävät eivät kata kaikkia AMK-valintakokeessa arvioitavia sisältöjä. Esimerkkitehtävien vastausaika ja tehtävien määrä koejärjestelmänäkymässä eroaa todellisesta koetilanteesta. Valintakokeen osioihin kannattaakin tutustua tarkemmin AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys -osiossa.   

Lue tarkemmat ohjeet ja tutustu esimerkkitehtäviin koejärjestelmänäkymässä!

Valikko