AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Syksyn yhteishaussa tarjolla yli 9 200 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin  

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 4.9. ja päättyy torstaina 14.9. klo 15. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2024 alkaviin suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin.  

Syksyn yhteishaussa on mukana 20 ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakouluilla on mukana 295 hakukohdetta ja tarjolla on yli 9 200 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin 7 385, joista eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalle. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin on tarjolla 1 832 aloituspaikkaa. Yhteishaussa voi hakea päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkko-opintoina järjestettäviin koulutuksiin. 

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Syksyllä 2023 tarjolla on yli 3 000 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 3 200 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa loka-marraskuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään kolmena päivänä yhteensä kuutena koekertana usealla eri paikkakunnalla. Suorituspaikkoja syksyn kokeeseen on tarjolla 27 300. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. 

AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Jatkossa hakija saa AMK-valintakokeen kaikissa osioissa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Aiemmin joissakin osioissa käytössä olleet miinuspisteet poistuvat. Tutustu kaikkiin pisteytysmuutoksiin AMK-valintakokeen pisteytys -osiossa

Tärkeitä päivämääriä: 

  • Syksyn yhteishaun hakuaika 4.9.–14.9.2023.  
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 18.10.2023. 
  • AMK-valintakoe järjestetään 30.10.–1.11.2023. 
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.2023. 
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2024. 
Valikko