AMK-valintakoe järjestetään 30.10.–1.11.

Syksyn AMK-valintakoe alkaa maanantaina 30.10. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.11. Valintakokeeseen on ilmoittautunut yli 25 000 hakijaa.  
 
Syksyn yhteishaussa on mukana 20 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään kolmena päivänä yhteensä kuutena koekertana usealla eri paikkakunnalla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse. 
 
AMK-valintakokeen ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista. AMK-valintakokeen pisteytykseen tulee muutoksia syksystä 2023 alkaen. Jatkossa hakija saa AMK-valintakokeen kaikissa osioissa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen (1p) ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä (0p). Aiemmin joissakin osioissa käytössä olleet miinuspisteet poistuvat. Tutustu kaikkiin pisteytysmuutoksiin AMK-valintakokeen pisteytys -osiossa

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Syksyllä 2023 tarjolla on yli 3 000 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja lähes 3 200 AMK-valintakokeessa. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 18.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella. 
 
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11.2023. Tulosten julkaisun jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeen kokonaispisteensä Oma Opintopolku -palvelussa ja sähköpostitse lähetettävästä tuloskirjeestä. AMK-valintakokeen osiokohtaisiin pisteisiin hakijat voivat tutustua Valintakoepisteet-palvelussa. Valintakoepisteet-palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.   

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2024, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutuksiin. Maaliskuussa 2024 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin on mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Valikko