Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita ammattikorkeakouluihin

Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 19.1. Yhteishaussa haettiin ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin englanninkielisiin koulutuksiin.

Yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) haki yhteensä yli 21 000 hakijaa, mikä on lähes 9 000 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Ammattikorkeakouluihin hakeneista 85 % oli muualta kuin Suomesta, suomalaisia hakijoita ammattikorkeakouluihin oli 15 %. Ulkomaalaisista hakijoista valtaosa oli muita kuin EU/ETA-alueen kansalaisia. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 156 hakukohdetta ja tarjolla on lähes 4 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hieman yli 3 000. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Ammattikorkeakouluissa eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli palvelualoilla, joissa hakijoita oli 12,8 per aloituspaikka sekä terveys- ja hyvinvointialoilla, joissa hakijoita oli 7,5 per aloituspaikka.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe International UAS Exam järjestetään helmi–maaliskuussa 

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Ammattikorkeakouluilla on käytössä myös muita valintatapoja, joiden perusteella hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen.

Olen todella ylpeä, että tässäkin asiassa ammattikorkeakoulut tekevät uudistamistyötä eturintamassa. Yhteistyö takaa, että hakijoiden on helpompi löytää ja vertailla hakukohteita. Resursseja yhdistämällä varmistetaan myös paremmat edellytykset kehittämiselle, kuvaa ammattikorkeakouluja edustavan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää International UAS Examia. Yhteishaussa hakeneista yli 17 000 hakijaa on hakenut hakukohteeseen, joka käyttää yhteistä valintakoetta.

Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, toteaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2. Kirjallinen koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Lisätietoja kokeesta löytyy ammattikorkeakoulujen yhteiseltä englanninkieliseltä UASinfo.fi-sivustolta.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään kesäkuun alussa

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.3.–30.3.2022, jolloin haetaan ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Tiedotteen luvut on haettu opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta 20.1.2022. Ilmoitetut luvut voivat muuttua hakemusten käsittelyn edetessä.

AMK-valintakokeet järjestetään 1.–4.11.

Syksyn AMK-valintakokeet alkavat ensi viikon maanantaina 1.11. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 4.11. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut lähes 26 000 hakijaa.

Syksyn yhteishaussa on mukana 19 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 278 hakukohdetta ja tarjolla on yli 8 500 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 051. Loput aloituspaikosta ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista AMK-valintakokeella, jolla haetaan eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Noin puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnan perusteella. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 21.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.11. mennessä. Hakija voi tulla vielä varasijalta valituksi 14.12. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2022, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Maaliskuussa 2022 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia.

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat – yhteistyöllä kohti hakijaystävällisempää opiskelijavalintaa

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan.

Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena. Vuonna 2022 ammattikorkeakoulut toteuttavat ensimmäistä kertaa laajassa yhteistyössä koulutusaloille yhteisen digitaalisen verkossa toteutettavan valintakokeen International UAS Examin. Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä tukemaan on julkaistu ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto UASinfo.fi.

International UAS Exam – uusi yhteinen valintakoe

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään 2.–16.3.2022 välisenä aikana. Ryhmähaastatteluun kutsutaan kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe on käytössä kaikilla eri koulutusaloilla ja se korvaa aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. ​

UASinfo.fi-verkkosivustolta tietoa englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnoista

Ammattikorkeakoulujen yhteinen englanninkielinen verkkosivusto UASinfo.fi on julkaistu. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa englanninkielisten ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista.

Sivustolla kerrotaan englanninkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Sivustolla voi tutustua myös ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutusaloihin ja tutkintoihin. Sivusto on suunnattu englanninkielisistä ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille.

UASinfo.fi-verkkosivuston rinnalla toimii vuonna 2019 julkaistu Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto, josta löytyy tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista sekä ammattikorkeakouluopiskelusta. Sivusto toimii ammattikorkeakoulujen yhteisenä alustana viestiä opiskelijavalinnoista ja opiskelusta.

UASinfo.fi-verkkosivuston sisältöjen täydentäminen ja kehittämistyö jatkuvat myös julkaisun jälkeen. International UAS Examin tarkemmat tiedot päivitetään sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tervetuloa tutustumaan uuteen UASinfo.fi-sivustoon! 

Syksyn yhteishaku alkaa – tarjolla yli 8 500 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. ja päättyy 15.9. klo 15. Yhteishaussa haetaan tammikuussa 2022 alkaviin koulutuksiin.

Keskiviikkona alkavassa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 8 500 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 051 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 1 528. Hakukohteita on mukana lähes 280.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Syksyn todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 21.10.2021.

AMK-valintakoe järjestetään marraskuussa

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös AMK-valintakokeella. Ammattikorkeakoulujen AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa 1.11.–4.11.2021. Syksyn yhteishaussa on mukana 19 ammattikorkeakoulua. Koetilaisuuksia järjestetään neljänä päivänä yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Suorituspaikkoja syksyn kokeeseen on tarjolla yli 32 000.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa. Yhteishaun hakulomakkeella voi valita itselleen sopivan kokeen suorituspaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoja AMK-valintakokeesta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021.
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 21.10.2021.
  • AMK-valintakoe järjestetään 1.11.–4.11.2021.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.11.2021.
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Tutustu ammattikorkeakoulujen syksyn 2021 yhteishaun hakukohteisiin ja aloituspaikkoihin

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle on koottu syksyn 2021 yhteishaun todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen hakukohdekohtaiset tiedot. Todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella valitaan suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakoulutukseen. 

Todistusvalinta-sivulle on koottu todistusvalintaa käyttävät hakukohteet syksyn yhteishaussa. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa perustuu kunkin ammattikorkeakoulun omaan päätökseen.

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 1.–4.11.2021. AMK-valintakoe-sivulle on koottu syksyn yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävien ammattikorkeakoulujen hakukohteet ja aloituspaikat sekä ammattikorkeakoulujen järjestämät valintakoetilaisuudet.

Syksyn yhteishaku järjestetään 1.–15.9.2021.

AMK-valintakokeet onnistuneesti päätökseen – kokeeseen osallistui yli 44 600 hakijaa

Keskiviikkona päättyneet AMK-valintakokeet sujuivat hyvin. Kokeeseen osallistui yli 44 600 hakijaa.

AMK-valintakokeet järjestettiin kahdeksana päivänä aikavälillä 31.5.–9.6. Koetilaisuuksia järjestettiin ympäri Suomea yhteensä 25 eri paikkakunnalla. AMK-valintakokeeseen oli ilmoittautunut lähes 76 000 hakijaa ja ilmoittautuneista hakijoista kokeeseen osallistui 59 prosenttia.

– Ammattikorkeakoulut valmistautuivat kokeiden järjestämiseen huolellisesti. Kokeet toteutettiin tarkoin turvallisuusjärjestelyin viranomaisten ohjeita noudattaen ja kokeeseen osallistuneet hakijat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti, toteaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

Kevään toisessa yhteishaussa on tarjolla yli 26 500 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin. Aloituspaikoista lähes 22 000 on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin ja loput ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin.

Ammattikorkeakouluihin opiskelijat valitaan pääasiallisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen kautta. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Ammattikorkeakoulut julkaisivat todistusvalinnan tulokset toukokuun lopussa. Suoraan todistuksen perusteella ammattikorkeakouluihin hyväksyttiin 11 950 hakijaa. Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkintotodistuksella ja ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville.

Kaikki yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 9.7. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 16.7. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä aikavälillä 1.9.−15.9. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin.

AMK-valintakokeet järjestetään 31.5.–9.6.

AMK-valintakokeet alkavat ensi viikon maanantaina 31.5. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.6. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut lähes 76 000 hakijaa, jotka tavoittelevat yli 26 500 aloituspaikkaa.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa yksivaiheisena. Valintakoetilaisuuksien määrää on kasvatettu ja tilaisuuksia järjestetään kahdeksana päivänä yhteensä 15:nä koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Turvallisuus AMK-valintakokeessa

AMK-valintakoe toteutetaan tarkoin turvallisuusjärjestelyin viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. Hakijoita pyydetään tutustumaan ennen AMK-valintakoetta huolellisesti ammattikorkeakoulujen yleisiin turvallisuusohjeisiin sekä sen ammattikorkeakoulun ohjesivuihin, mihin hakija on menossa tekemään AMK-valintakokeen. Hakijoita pyydetään huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä käyttämään kasvomaskeja. Sairaana tai edes vähäoireisena ei valintakokeeseen pidä osallistua. Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat aiemmin vedonneet siihen, että toimimalla yhdessä vastuullisesti pystytään turvaamaan hakijoille turvalliset valintakokeet.

– Ammattikorkeakoulut ovat panostaneet valintakoejärjestelyissään merkittävästi siihen, että valinnat saadaan järjestettyä terveysturvallisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Terveysturvallisten valintakokeiden onnistuminen edellyttää lisäksi, että myös jokainen valintakokeisiin osallistuva henkilö noudattaa annettuja ohjeita ja suosituksia ennen koetta ja itse koetilaisuudessa, toteaa Arenen va. toiminnanjohtaja Samuli Maxenius.

Valinta AMK-valintakokeella tai todistusvalinnalla

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista yhteisellä AMK-valintakokeella, jolla haetaan eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. AMK-valintakoe sisältää kaikille hakijoille yhteisiä osoita sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti.

Ammattikorkeakoulututkintojen aloituspaikoista noin puolet täytetään todistusvalinnan perusteella. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Valintakokeeseen tulee kuitenkin osallistua, mikäli haluaa tavoitella vielä mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.

Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt: Yli sadalla tuhannella hakijalla edessä tärkeä valintakoekevät – muistetaan siis huolehtia koronaviruksen torjunnasta

Toimimalla yhdessä vastuullisesti voimme vaikuttaa siihen, että epidemiatilanne ei pahene ja hakijat pystyvät keskittymään kokeisiin.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintakokeet lähestyvät. Suurin osa yliopistojen kokeista järjestetään 24.5.–11.6. ja ammattikorkeakoulujen AMK-valintakoe 31.5.–9.6.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa 157 800 hakijaa, mikä on 6 100 enemmän kuin viime vuonna. Jopa yli sadalla tuhannella hakijalla on siis edessään tulevaisuutta määrittävä valintakoekevät. Sen vuoksi koko yhteiskunnalta tarvitaan yhteishenkeä ja tarkkoja koronantorjuntatoimia, jotta hakijat pysyvät terveinä ja valintakokeet onnistuvat.

Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt* vetoavat yhdessä, että kaikki suomalaiset noudattaisivat voimassa olevia koronarajoituksia ja THL:n yleisiä ohjeita koronavirukselta suojautumiseen.

Toimitaan fiksusti yhdessä

Vaikka kesä lähestyy ja rajoitukset hellittävät, pyydämme teitä kuitenkin muistamaan suuren hakijajoukon, joille valintakokeet ovat hyvin tärkeä hetki, toteavat opiskelijajärjestöt.

Toimimalla yhdessä fiksusti ja vastuullisesti voimme vaikuttaa siihen, että epidemiatilanne ei pahene ja hakijat pystyvät rauhassa valmistautumaan kokeisiin, korostavat Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala ja Arenentoiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Vaikka kokeiden turvatoimet ovat tarkat, tarvitaan koko yhteiskunnan panostusta, jotta koronatartunnat saadaan laskemaan kevään aikana.

Korkeakoulujen yhteishauissa haetaan syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin. Yhteishakujen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.

Tehdään yhdessä #turvallisetvalintakokeet!

AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen kehittämisvaiheen ja toteuttamisvaiheen tulokset julkaistu

AMK-opiskelijavalinnat-hanke (ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen) toteutettiin vuosina 2017–2020 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustusrahalla. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja hankkeen verkostoon kuului 23 ammattikorkeakoulua. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeessa kehitettiin uusi digitaalinen valintakoe (AMK-valintakoe) ammattikorkeakoulusektorille koulutusalakohtaiset tarpeet huomioiden. Kehittämistyö toteutui kolmessa vaiheessa: määrittelyvaiheessa, kehittämisvaiheessa ja toteuttamisvaiheessa. Määrittelyvaiheen tulokset on julkaistu aikaisemmin Theseuksessa. Hankkeen kehittämis- ja toteuttamisvaiheessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi digitaalinen AMK-valintakoe. AMK-valintakoe on ensimmäinen Suomessa korkeakoulusektorilla käyttöön otettu valtakunnallinen kaikille koulutusaloille yhteinen koe. Se otettiin käyttöön syksyllä 2019 lähes kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa (n=20). Samalla AMK-valintakoe korvasi aikaisemmat ammattikorkeakoulujen valtakunnalliset alakohtaiset valintakokeet. AMK-opiskelijavalintojen kehittämistä on jatkanut hankkeen päätyttyä ammattikorkeakoulujen muodostama AMK-opiskelijavalinnat-konsortio. Hankkeen kehittämis- ja toteuttamisvaiheen keskeiset tulokset on julkaistu huhtikuussa 2021 Metropolia AMK:n julkaisusarjassa. 

Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – kehittämisvaiheen tulokset  

Raportissa kuvataan AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen vuosien 2018 ja 2019 aikana toteutuneen kehittämisvaiheen tulokset. Vaihe sisälsi AMK-valintakokeen sisällön ja rakenteen, valintakoejärjestelmän, koejärjestelyiden sekä ohjauksen ja viestinnän kehittämisen. Kehittämisvaihe päättyi syksyllä 2019, ja sen tuloksena valmistui ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe. Raportti on saatavilla Theseuksessa.

Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – toteuttamisvaiheen tulokset  

Raportissa kuvataan AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen toteuttamisvaiheen (syksy 2019) tulokset. Toteuttamisvaiheen tarkoituksena oli AMK-valintakokeen käyttöönotto sekä ammattikorkeakouluhakijoiden valintakoemenestyksen ja valintakokeen luotettavuuden sekä käytettävyyden tarkastelu. AMK-valintakokeen yhteydessä kerättiin laaja tutkimusaineisto (13 049 ammattikorkeakouluhakijaa), jonka tulokset kuvataan tässä raportissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää AMK-valintakokeen jatkokehittämisessä. Raportti on saatavilla Theseuksessa.

Yhteishaussa tarjolla yli 26 500 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 17.3. ja päättyy 31.3. klo 15. Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Ammattikorkeakouluihin opiskelijat valitaan pääasiallisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen kautta. 

Keskiviikkona alkavassa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 26 500 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 21 994 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 4 561. Hakukohteita on lähes 700. Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland järjestävät omat erilliset hakunsa.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös valintakokeella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta, jonka hakija tekee omalla kannettavalla tietokoneellaan ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa.

AMK-valintakoe sisältää kaikille hakijoille yhteisiä osoita sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kevään AMK-valintakokeessa on ensimmäistä kertaa mukana tunneälytaitojen osio, jonka suorittavat sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan sekä humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen hakevat. Lisätietoja tunneälytaitojen osiosta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Valintakokeet touko-kesäkuun vaihteessa

AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa 31.5.–9.6.2021. Koetilaisuuksia järjestetään kahdeksana päivänä yhteensä 15:nä koekertana eri paikkakunnilla. Suorituspaikkoja on tarjolla yli 82 000.

Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kokeet järjestetään viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen. Lisätietoa kevään toisesta yhteishausta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Kevään toinen yhteishaku korkeakouluihin 17.−31.3.2021. 
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5.2021.
  • AMK-valintakoe järjestetään 31.5.–9.6.2021.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2021.
  • Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.

15.3.2021. Aloituspaikkojen määrät korjattu tiedotteeseen. Aloituspaikkoja oli alun perin ilmoitettu olevan yli 24 000. Oikea luku on yli 26 500.

Valikko