AMK-valintakoe järjestetään 31.10.–3.11.

Syksyn AMK-valintakokeet alkavat maanantaina 31.10. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 3.11. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut hieman yli 24 000 hakijaa.

Syksyn AMK-valintakokeessa on mukana 18 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Kaikissa ammattikorkeakouluissa noudatetaan yhteisiä AMK-valintakoetta koskevia valtakunnallisia ohjeita, joista viestitään ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. Henkilöllisyystodistuksia koskevaa ohjeistusta on päivitetty syksyn yhteishakuun siten, että AMK-valintakokeessa hyväksytään seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset: passi, kuvallinen poliisin myöntämä suomalainen henkilökortti, suomalainen ajokortti ja kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti. Hakija voi todistaa henkilöllisyyden AMK-valintakokeessa myös vanhentuneella passilla tai henkilökortilla, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu AMK-valintakokeeseen. AMK-valintakokeen ohjeet löytyvät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 20.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 292 hakukohdetta ja tarjolla lähes 9 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 379 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 1 917.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11. Hakija voi tulla varasijalta valituksi vielä 13.12. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2023, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Maaliskuussa 2023 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia.

Valikko