Ensimmäistä kertaa toteutetun International UAS Exam -valintakokeen tulokset on julkaistu

Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa käytössä olleen International UAS Exam – valintakokeen perusteella tehtävän opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. International UAS Examin perusteella valitaan yli 2 200 opiskelijaa ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakoulut ovat viimeisen vuoden aikana kehittäneet englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan. Kehittäminen on tapahtunut nopealla aikataululla. Englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja lähdettiin kehittämään keväällä 2021 laajassa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä ja jo keväällä 2022 otettiin käyttöön ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe International UAS Exam.

Olen ylpeä siitä, että ammattikorkeakoulut ratkaisevat yhdessä isoja, yhteisiä haasteita. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja voimat yhdistämällä käytämme tehokkaammin resursseja. Näin syntyy siis paitsi säästöjä myös vaikuttavampia tuloksia, sanoo toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, Ammattikorkekaoulujen rehtorineuvosto Arenesta.  

International UAS Examin käyttöönotto on yksinkertaistanut ja helpottanut hakeutumista. Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita ja vaihtelevia valintakoekäytäntöjä, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena.

International UAS Exam kehitettiin korvaamaan aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakeutuminen on helpottunut merkittävästi, sillä yhdellä kokeella on mahdollisuus hakea useisiin eri hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa. Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluun hakeneita oli ennätysmäärä – yli 17 000 hakijaa haki hakukohteeseen, jossa yhteinen valintakoe oli käytössä.

International UAS Exam oli käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä. International UAS Examin kehittämisessä on huomioitu AMK-valintakokeen parissa tehty laadukas kehittämistyö ja hyvät käytännöt. Ammattikorkeakoulut jatkavat englanninkielisten opiskelijavalintojen kehittämistä tulevina vuosina, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostui kahdesta etänä suoritettavasta vaiheesta: kirjallisesta kokeesta ja ryhmähaastattelusta. Ammattikorkeakoulut toteuttivat kokeen molemmat vaiheet onnistuneesti helmi–maaliskuun aikana. Kokonaan verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijan ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hänen oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa.

Ammattikorkeakoulut julkaisivat syksyllä 2021 myös yhteisen englanninkielisen UASinfo-verkkosivuston, jonne on koottu tietoa International UAS Examista sekä ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Yhteinen verkkosivusto tukee englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä.

Valikko