AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

International UAS Exam -valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutettiin onnistuneesti  

International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestettiin 8.2.2023. Valintakokeeseen osallistui 27 000 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 77 %. 

International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Koe oli ensimmäistä kertaa käytössä keväällä 2022 ja nyt koe järjestetään toisen kerran. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää yhteistä valintakoetta ja yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille.  

Suurin osa International UAS Examiin osallistuneista hakijoista oli muualta kuin Suomesta. Verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijoiden ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hakijalla oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa. Valintakoe toteutettiin onnistuneesti Vallu-valintakoepalvelussa. Koe toteutettiin samalla digitaalisella valintakoejärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa AMK-valintakokeessa. 

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen jälkeen koulutusaloittain parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 6.–17.3. välisenä aikana. Myös toisen vaiheen ryhmähaastattelu on kaikille koulutusaloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi myös suomen/ruotsin kielen suullista taitoa 20.–22.3. välisenä aikana. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla hieman yli 3 200 aloituspaikkaa AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 2.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.  

Valikko