AMK-valintakokeen pisteytys muuttuu syksystä 2023 alkaen. Tutustu AMK-valintakokeen pisteytysmuutoksiin.

Arcada: Högskoledagen

Under Högskoledagen har du chansen att bekanta dig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors.

Tapahtuman tiedot: www.studeraihelsingfors.fi/hogskoledagen/ 

Valikko