Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat – yhteistyöllä kohti hakijaystävällisempää opiskelijavalintaa

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan.

Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena. Vuonna 2022 ammattikorkeakoulut toteuttavat ensimmäistä kertaa laajassa yhteistyössä koulutusaloille yhteisen digitaalisen verkossa toteutettavan valintakokeen International UAS Examin. Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä tukemaan on julkaistu ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto UASinfo.fi.

International UAS Exam – uusi yhteinen valintakoe

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään 2.–16.3.2022 välisenä aikana. Ryhmähaastatteluun kutsutaan kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe on käytössä kaikilla eri koulutusaloilla ja se korvaa aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. ​

UASinfo.fi-verkkosivustolta tietoa englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnoista

Ammattikorkeakoulujen yhteinen englanninkielinen verkkosivusto UASinfo.fi on julkaistu. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa englanninkielisten ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista.

Sivustolla kerrotaan englanninkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Sivustolla voi tutustua myös ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutusaloihin ja tutkintoihin. Sivusto on suunnattu englanninkielisistä ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille.

UASinfo.fi-verkkosivuston rinnalla toimii vuonna 2019 julkaistu Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto, josta löytyy tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista sekä ammattikorkeakouluopiskelusta. Sivusto toimii ammattikorkeakoulujen yhteisenä alustana viestiä opiskelijavalinnoista ja opiskelusta.

UASinfo.fi-verkkosivuston sisältöjen täydentäminen ja kehittämistyö jatkuvat myös julkaisun jälkeen. International UAS Examin tarkemmat tiedot päivitetään sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tervetuloa tutustumaan uuteen UASinfo.fi-sivustoon! 

Valikko