AMK-valintakokeen pisteytys on muuttunut syksystä 2023 alkaen. Käy lukemassa tarkemmat tiedot ennen valintakoetta.

Tunneälytaidot uutena osiona AMK-valintakokeeseen keväällä 2021

Tunneälytaitojen osio otetaan käyttöön AMK-valintakokeessa keväällä 2021. Osion suorittavat sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan sekä humanistisen ja kasvatusalan hakukohteiden hakijat. Tunneälytaidot on tunnistettu keskeiseksi arvioitavaksi sisällöksi kyseisillä aloilla AMK-valintakokeessa aikaisemman tutkimuksen perusteella (Talman ym. 2018; Talman 2019).

Tunneäly muodostuu erilaisista taidoista, kuten kyvystä tunnistaa, ymmärtää, ilmaista ja säädellä tunteita. Tunneälytaidot ovat tärkeitä sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammateissa ja työympäristöissä, joissa ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutustilanteissa tunneälytaidot ovat keskeisiä onnistuneelle vuorovaikutukselle. Tunneälytaitojen on aikaisemman kirjallisuuden perusteella osoitettu vaikuttavan myönteisesti terveysalan opiskelijoiden opintomenestykseen etenkin kliinisessä harjoittelussa. Tunneälytaitojen osiota on kehitetty vuosina 2018–2021 ja se valmistuu kevään 2021 AMK-valintakokeeseen. Lisätietoja AMK-valintakokeen sisällöstä löydät täältä.

Lähteet: 

Talman, K., Borodavkin, M., Kanerva, A.-M., Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti. Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Aatos-artikkelit 22. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Talman, K. Näkökulmia sote-alan valintakokeiden sisältöön ja kehittämiseen. Saatavilla: https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/11/01/nakokulmia-sote-alan-valintakokeiden-sisaltoon-ja-kehittamiseen/  

Valikko