AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen kehittämisvaiheen ja toteuttamisvaiheen tulokset julkaistu

AMK-opiskelijavalinnat-hanke (ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen) toteutettiin vuosina 2017–2020 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustusrahalla. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja hankkeen verkostoon kuului 23 ammattikorkeakoulua. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeessa kehitettiin uusi digitaalinen valintakoe (AMK-valintakoe) ammattikorkeakoulusektorille koulutusalakohtaiset tarpeet huomioiden. Kehittämistyö toteutui kolmessa vaiheessa: määrittelyvaiheessa, kehittämisvaiheessa ja toteuttamisvaiheessa. Määrittelyvaiheen tulokset on julkaistu aikaisemmin Theseuksessa. Hankkeen kehittämis- ja toteuttamisvaiheessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi digitaalinen AMK-valintakoe. AMK-valintakoe on ensimmäinen Suomessa korkeakoulusektorilla käyttöön otettu valtakunnallinen kaikille koulutusaloille yhteinen koe. Se otettiin käyttöön syksyllä 2019 lähes kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa (n=20). Samalla AMK-valintakoe korvasi aikaisemmat ammattikorkeakoulujen valtakunnalliset alakohtaiset valintakokeet. AMK-opiskelijavalintojen kehittämistä on jatkanut hankkeen päätyttyä ammattikorkeakoulujen muodostama AMK-opiskelijavalinnat-konsortio. Hankkeen kehittämis- ja toteuttamisvaiheen keskeiset tulokset on julkaistu huhtikuussa 2021 Metropolia AMK:n julkaisusarjassa. 

Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – kehittämisvaiheen tulokset  

Raportissa kuvataan AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen vuosien 2018 ja 2019 aikana toteutuneen kehittämisvaiheen tulokset. Vaihe sisälsi AMK-valintakokeen sisällön ja rakenteen, valintakoejärjestelmän, koejärjestelyiden sekä ohjauksen ja viestinnän kehittämisen. Kehittämisvaihe päättyi syksyllä 2019, ja sen tuloksena valmistui ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe. Raportti on saatavilla Theseuksessa.

Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – toteuttamisvaiheen tulokset  

Raportissa kuvataan AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen toteuttamisvaiheen (syksy 2019) tulokset. Toteuttamisvaiheen tarkoituksena oli AMK-valintakokeen käyttöönotto sekä ammattikorkeakouluhakijoiden valintakoemenestyksen ja valintakokeen luotettavuuden sekä käytettävyyden tarkastelu. AMK-valintakokeen yhteydessä kerättiin laaja tutkimusaineisto (13 049 ammattikorkeakouluhakijaa), jonka tulokset kuvataan tässä raportissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää AMK-valintakokeen jatkokehittämisessä. Raportti on saatavilla Theseuksessa.

Valikko