Novia, Karriärdag inom byggnadsbranschen, Vasa

Karriärdag inom byggnadsbranschen, Vasa, 6.11 kl. 8.30. Rakennuslehti och RIA ry står som arrangör och evenemanget riktar sig till studerande på andra stadiet som i framtiden vill studera och arbeta inom byggnadsbranschen,
både från svenska och finska skolor. Arrangörerna bjuder på frukost, lunch och transport.

Mer info.

Valikko