Turun korkeakoulujen yhteinen opoinfo

Opoinfossa mukana Turun AMK, Diakin, Humakin ja Novian Turun yksiköt sekä Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Tapahtuman info: www.turkuamk.fi/amkpaiva2019

Valikko