AMK-valintakokeet järjestettiin onnistuneesti

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestettiin 30.5.–3.6. välisenä aikana. Kokeeseen osallistui yli 36 800 hakijaa.

Kevään AMK-valintakokeessa oli mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestettiin viiden päivän aikana usealla eri paikkakunnalla. Valintakokeeseen osallistuneiden määrät vaihtelivat koetilaisuuksittain ja paikkakunnittain, mutta valtakunnallisesti kokeeseen osallistui reilu 55 % ilmoittautuneista hakijoista.  

Opiskelijat valitaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen pääasiallisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen kautta. Ammattikorkeakoulut julkaisivat todistusvalinnan tulokset toukokuun lopussa, eikä todistusvalinnalla valituksi tulleiden hakijoiden tarvinnut osallistua AMK-valintakokeeseen. Suoraan todistuksella ammattikorkeakouluihin hyväksyttiin noin 10 800 hakijaa. Alle puolet opiskelijoista valitaan AMK-valintakokeella, tarjolla on yli 9 100 aloituspaikkaa AMK-valintakokeessa. 

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7., jonka jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeesta samaansa kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelusta. Tänä kesänä ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön Valintakoepisteet-palvelun, josta hakijat pääsevät katsomaan AMK-valintakokeen osiokohtaiset pisteensä. Palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. 

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä aikavälillä 31.8.−14.9. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin.

AMK-valintakokeet järjestetään 30.5.–3.6.

AMK-valintakokeet alkavat ensi viikon maanantaina 30.5. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään perjantaina 3.6. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 66 400 hakijaa.

Kevään AMK-valintakokeessa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viiden päivän aikana yhteensä yhdeksänä koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 22 673. Loput aloituspaikosta ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista AMK-valintakokeella, jolla haetaan eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Noin puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnan perusteella. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille, eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7. mennessä. Hakija voi tulla vielä varasijalta valituksi 2.8. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä aikavälillä 31.8.−14.9. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin.

AMK-valintakokeesta julkaistu esimerkkitehtäviä  

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla on julkaistu esimerkkitehtäviä AMK-valintakokeesta. Esimerkkitehtäviä on julkaistu jokaisesta AMK-valintakokeen osiosta. AMK-valintakoe sisältää kaikille hakijoille yhteisiä osoita sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. 

Esimerkkitehtävät eivät kata kaikkia AMK-valintakokeessa arvioitavia sisältöjä. Valintakokeen osioiden kuvauksiin kannattaakin tutustua tarkemmin AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys -osiossa.  

Tutustu esimerkkitehtäviin!

Ensimmäistä kertaa toteutetun International UAS Exam -valintakokeen tulokset on julkaistu

Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa käytössä olleen International UAS Exam – valintakokeen perusteella tehtävän opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. International UAS Examin perusteella valitaan yli 2 200 opiskelijaa ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakoulut ovat viimeisen vuoden aikana kehittäneet englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan. Kehittäminen on tapahtunut nopealla aikataululla. Englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja lähdettiin kehittämään keväällä 2021 laajassa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä ja jo keväällä 2022 otettiin käyttöön ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe International UAS Exam.

Olen ylpeä siitä, että ammattikorkeakoulut ratkaisevat yhdessä isoja, yhteisiä haasteita. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja voimat yhdistämällä käytämme tehokkaammin resursseja. Näin syntyy siis paitsi säästöjä myös vaikuttavampia tuloksia, sanoo toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, Ammattikorkekaoulujen rehtorineuvosto Arenesta.  

International UAS Examin käyttöönotto on yksinkertaistanut ja helpottanut hakeutumista. Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita ja vaihtelevia valintakoekäytäntöjä, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena.

International UAS Exam kehitettiin korvaamaan aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakeutuminen on helpottunut merkittävästi, sillä yhdellä kokeella on mahdollisuus hakea useisiin eri hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa. Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluun hakeneita oli ennätysmäärä – yli 17 000 hakijaa haki hakukohteeseen, jossa yhteinen valintakoe oli käytössä.

International UAS Exam oli käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä. International UAS Examin kehittämisessä on huomioitu AMK-valintakokeen parissa tehty laadukas kehittämistyö ja hyvät käytännöt. Ammattikorkeakoulut jatkavat englanninkielisten opiskelijavalintojen kehittämistä tulevina vuosina, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostui kahdesta etänä suoritettavasta vaiheesta: kirjallisesta kokeesta ja ryhmähaastattelusta. Ammattikorkeakoulut toteuttivat kokeen molemmat vaiheet onnistuneesti helmi–maaliskuun aikana. Kokonaan verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijan ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hänen oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa.

Ammattikorkeakoulut julkaisivat syksyllä 2021 myös yhteisen englanninkielisen UASinfo-verkkosivuston, jonne on koottu tietoa International UAS Examista sekä ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Yhteinen verkkosivusto tukee englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä.

Yhteishaku korkeakouluihin alkaa – tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin 

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 16.3. ja päättyy 30.3. klo 15. Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2022 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Keskiviikkona alkavassa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 22 673 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 4 690. Hakukohteita on 821.

Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland järjestävät omat erilliset hakunsa.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keväällä 2022 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on tarjolla yli 10 800 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja yli 9 100 aloituspaikkaa AMK-valintakokeessa. 

Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viiden päivän aikana yhteensä yhdeksänä koekertana eri paikkakunnilla. Suorituspaikkoja on tarjolla yli 81 000. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoa AMK-valintakokeesta ja kevään toisesta yhteishausta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Kevään toinen yhteishaku korkeakouluihin 16.–30.3.2022.
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5.2022.
  • AMK-valintakoe järjestetään 30.5.–3.6.2022.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022 mennessä.
  • Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Ammattikorkeakoulut toteuttivat International UAS Exam -valintakokeen ensimmäisen vaiheen onnistuneesti

Ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestettiin tänään 9.2.2022. Valintakokeeseen osallistui 12 054 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 72,4 %.

International UAS Exam on käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja sitä käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Kokeeseen kutsuttuja hakijoita oli 16 641. 

Suurin osa International UAS Examiin osallistuneista hakijoista oli muualta kuin Suomesta, eniten osallistuneita oli EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijoiden ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hakijalla oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa. Valintakoe toteutettiin onnistuneesti valintakoejärjestelmässä. Koe toteutettiin samalla digitaalisella valintakoejärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa AMK-valintakokeessa.

Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet opiskelijavalintoja yhteistyössä ja työn tuloksena syntynyt yhteinen valintakoe helpottaa ja yksinkertaistaa hakeutumista. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää yhteistä valintakoetta ja yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille.

Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet kehittämään koko ammattikorkeakoulusektorin laajassa yhteistyössä englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan, mistä hyvänä osoituksena on onnistunut International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen toteutus, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kokeesta hyväksytyn tuloksen saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Myös toisen vaiheen ryhmähaastattelu on kaikille koulutusaloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi myös suomen ja/tai ruotsin kielen suullista taitoa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana hieman yli 3 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen on tarjolla lähes 1 000 aloituspaikkaa.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita ammattikorkeakouluihin

Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 19.1. Yhteishaussa haettiin ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin englanninkielisiin koulutuksiin.

Yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) haki yhteensä yli 21 000 hakijaa, mikä on lähes 9 000 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Ammattikorkeakouluihin hakeneista 85 % oli muualta kuin Suomesta, suomalaisia hakijoita ammattikorkeakouluihin oli 15 %. Ulkomaalaisista hakijoista valtaosa oli muita kuin EU/ETA-alueen kansalaisia. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 156 hakukohdetta ja tarjolla on lähes 4 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hieman yli 3 000. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Ammattikorkeakouluissa eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli palvelualoilla, joissa hakijoita oli 12,8 per aloituspaikka sekä terveys- ja hyvinvointialoilla, joissa hakijoita oli 7,5 per aloituspaikka.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe International UAS Exam järjestetään helmi–maaliskuussa 

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Ammattikorkeakouluilla on käytössä myös muita valintatapoja, joiden perusteella hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen.

Olen todella ylpeä, että tässäkin asiassa ammattikorkeakoulut tekevät uudistamistyötä eturintamassa. Yhteistyö takaa, että hakijoiden on helpompi löytää ja vertailla hakukohteita. Resursseja yhdistämällä varmistetaan myös paremmat edellytykset kehittämiselle, kuvaa ammattikorkeakouluja edustavan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää International UAS Examia. Yhteishaussa hakeneista yli 17 000 hakijaa on hakenut hakukohteeseen, joka käyttää yhteistä valintakoetta.

Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, toteaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2. Kirjallinen koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Lisätietoja kokeesta löytyy ammattikorkeakoulujen yhteiseltä englanninkieliseltä UASinfo.fi-sivustolta.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään kesäkuun alussa

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.3.–30.3.2022, jolloin haetaan ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Tiedotteen luvut on haettu opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta 20.1.2022. Ilmoitetut luvut voivat muuttua hakemusten käsittelyn edetessä.

AMK-valintakokeet järjestetään 1.–4.11.

Syksyn AMK-valintakokeet alkavat ensi viikon maanantaina 1.11. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 4.11. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut lähes 26 000 hakijaa.

Syksyn yhteishaussa on mukana 19 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 278 hakukohdetta ja tarjolla on yli 8 500 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 051. Loput aloituspaikosta ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista AMK-valintakokeella, jolla haetaan eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Noin puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnan perusteella. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 21.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.11. mennessä. Hakija voi tulla vielä varasijalta valituksi 14.12. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2022, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Maaliskuussa 2022 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia.

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat – yhteistyöllä kohti hakijaystävällisempää opiskelijavalintaa

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan.

Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena. Vuonna 2022 ammattikorkeakoulut toteuttavat ensimmäistä kertaa laajassa yhteistyössä koulutusaloille yhteisen digitaalisen verkossa toteutettavan valintakokeen International UAS Examin. Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä tukemaan on julkaistu ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto UASinfo.fi.

International UAS Exam – uusi yhteinen valintakoe

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään 2.–16.3.2022 välisenä aikana. Ryhmähaastatteluun kutsutaan kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe on käytössä kaikilla eri koulutusaloilla ja se korvaa aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. ​

UASinfo.fi-verkkosivustolta tietoa englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnoista

Ammattikorkeakoulujen yhteinen englanninkielinen verkkosivusto UASinfo.fi on julkaistu. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa englanninkielisten ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista.

Sivustolla kerrotaan englanninkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Sivustolla voi tutustua myös ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin koulutusaloihin ja tutkintoihin. Sivusto on suunnattu englanninkielisistä ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille.

UASinfo.fi-verkkosivuston rinnalla toimii vuonna 2019 julkaistu Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto, josta löytyy tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista sekä ammattikorkeakouluopiskelusta. Sivusto toimii ammattikorkeakoulujen yhteisenä alustana viestiä opiskelijavalinnoista ja opiskelusta.

UASinfo.fi-verkkosivuston sisältöjen täydentäminen ja kehittämistyö jatkuvat myös julkaisun jälkeen. International UAS Examin tarkemmat tiedot päivitetään sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tervetuloa tutustumaan uuteen UASinfo.fi-sivustoon! 

Syksyn yhteishaku alkaa – tarjolla yli 8 500 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. ja päättyy 15.9. klo 15. Yhteishaussa haetaan tammikuussa 2022 alkaviin koulutuksiin.

Keskiviikkona alkavassa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 8 500 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 051 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 1 528. Hakukohteita on mukana lähes 280.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle. Syksyn todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 21.10.2021.

AMK-valintakoe järjestetään marraskuussa

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös AMK-valintakokeella. Ammattikorkeakoulujen AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa 1.11.–4.11.2021. Syksyn yhteishaussa on mukana 19 ammattikorkeakoulua. Koetilaisuuksia järjestetään neljänä päivänä yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Suorituspaikkoja syksyn kokeeseen on tarjolla yli 32 000.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa. Yhteishaun hakulomakkeella voi valita itselleen sopivan kokeen suorituspaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoja AMK-valintakokeesta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021.
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 21.10.2021.
  • AMK-valintakoe järjestetään 1.11.–4.11.2021.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 26.11.2021.
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Valikko