AMK-valintakoe järjestetään 31.10.–3.11.

Syksyn AMK-valintakokeet alkavat maanantaina 31.10. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään torstaina 3.11. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut hieman yli 24 000 hakijaa.

Syksyn AMK-valintakokeessa on mukana 18 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljän päivän aikana yhteensä kahdeksana koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Kaikissa ammattikorkeakouluissa noudatetaan yhteisiä AMK-valintakoetta koskevia valtakunnallisia ohjeita, joista viestitään ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. Henkilöllisyystodistuksia koskevaa ohjeistusta on päivitetty syksyn yhteishakuun siten, että AMK-valintakokeessa hyväksytään seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset: passi, kuvallinen poliisin myöntämä suomalainen henkilökortti, suomalainen ajokortti ja kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti. Hakija voi todistaa henkilöllisyyden AMK-valintakokeessa myös vanhentuneella passilla tai henkilökortilla, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu AMK-valintakokeeseen. AMK-valintakokeen ohjeet löytyvät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään 20.10., eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 292 hakukohdetta ja tarjolla lähes 9 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 379 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 1 917.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11. Hakija voi tulla varasijalta valituksi vielä 13.12. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään tammikuussa 2023, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä koulutuksia. Maaliskuussa 2023 järjestetään kevään toinen yhteishaku, jolloin haettavana on ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuksia.

Tutustu AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin koejärjestelmänäkymässä

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla julkaistiin esimerkkitehtäviä AMK-valintakokeesta huhtikuussa 2022. Nyt pääset tutustumaan AMK-valintakokeen koejärjestelmänäkymään ja katsomaan, miltä kunkin osion esimerkkitehtävät näyttävät koejärjestelmänäkymässä. 

Koejärjestelmänäkymässä pääset myös kokeilemaan koejärjestelmän laskimen käyttöä. Laskin on AMK-valintakokeessa käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa ja sen käyttöä voit kokeilla vain kyseisen osion esimerkkitehtävien yhteydessä.   

Huomioithan, että esimerkkitehtävät eivät kata kaikkia AMK-valintakokeessa arvioitavia sisältöjä. Esimerkkitehtävien vastausaika ja tehtävien määrä koejärjestelmänäkymässä eroaa todellisesta koetilanteesta. Valintakokeen osioihin kannattaakin tutustua tarkemmin AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys -osiossa.   

Lue tarkemmat ohjeet ja tutustu esimerkkitehtäviin koejärjestelmänäkymässä!

Syksyn yhteishaussa tarjolla lähes 9 300 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 31.8. ja päättyy 14.9. klo 15. Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2023 alkaviin suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin.

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 292 hakukohdetta ja tarjolla lähes 9 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 7 379, joista eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalle. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin on tarjolla 1 917 aloituspaikkaa. Yhteishaussa voi hakea päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkko-opintoina järjestettäviin koulutuksiin.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa loka-marraskuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään neljänä päivänä yhteensä kahdeksana koekertana usealla eri paikkakunnalla. Suorituspaikkoja syksyn kokeeseen on tarjolla yli 30 200. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Kaikissa ammattikorkeakouluissa noudatetaan yhteisiä AMK-valintakoetta koskevia valtakunnallisia ohjeita, joista viestitään ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. Henkilöllisyystodistuksia koskevaa ohjeistusta on päivitetty siten, että AMK-valintakokeessa hyväksytään seuraavat voimassa olevat henkilöllisyystodistukset: passi, kuvallinen poliisin myöntämä suomalainen henkilökortti, suomalainen ajokortti ja kuvallinen EU/ETA-maan henkilökortti. Syksystä 2022 alkaen hakija voi todistaa henkilöllisyyden AMK-valintakokeessa myös vanhentuneella passilla tai henkilökortilla, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Vuoden aikaraja lasketaan siitä päivästä, kun hakija osallistuu AMK-valintakokeeseen. Lisätietoa syksyn yhteishausta ja AMK-valintakokeesta on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Syksyn yhteishaun hakuaika 31.8.–14.9.2022.
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 20.10.2022.
  • AMK-valintakoe järjestetään 31.10.–3.11.2022.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11.2022.
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

31.8.2022. Lisätty tiedotteeseen tieto, että syksyn yhteishaussa on mukana myös englanninkielisiä koulutuksia.

AMK-valintakokeet järjestettiin onnistuneesti

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe järjestettiin 30.5.–3.6. välisenä aikana. Kokeeseen osallistui yli 36 800 hakijaa.

Kevään AMK-valintakokeessa oli mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestettiin viiden päivän aikana usealla eri paikkakunnalla. Valintakokeeseen osallistuneiden määrät vaihtelivat koetilaisuuksittain ja paikkakunnittain, mutta valtakunnallisesti kokeeseen osallistui reilu 55 % ilmoittautuneista hakijoista.  

Opiskelijat valitaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen pääasiallisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen kautta. Ammattikorkeakoulut julkaisivat todistusvalinnan tulokset toukokuun lopussa, eikä todistusvalinnalla valituksi tulleiden hakijoiden tarvinnut osallistua AMK-valintakokeeseen. Suoraan todistuksella ammattikorkeakouluihin hyväksyttiin noin 10 800 hakijaa. Alle puolet opiskelijoista valitaan AMK-valintakokeella, tarjolla on yli 9 100 aloituspaikkaa AMK-valintakokeessa. 

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7., jonka jälkeen hakijat näkevät AMK-valintakokeesta samaansa kokonaispisteet Oma Opintopolku -palvelusta. Tänä kesänä ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön Valintakoepisteet-palvelun, josta hakijat pääsevät katsomaan AMK-valintakokeen osiokohtaiset pisteensä. Palvelun käyttöönotosta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla. 

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä aikavälillä 31.8.−14.9. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin.

AMK-valintakokeet järjestetään 30.5.–3.6.

AMK-valintakokeet alkavat ensi viikon maanantaina 30.5. ja viimeinen valintakoetilaisuus järjestetään perjantaina 3.6. AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 66 400 hakijaa.

Kevään AMK-valintakokeessa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viiden päivän aikana yhteensä yhdeksänä koekertana eri paikkakunnilla. Yhteishaun aikana hakija on valinnut itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Hakijoille on lähetetty tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 22 673. Loput aloituspaikosta ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista AMK-valintakokeella, jolla haetaan eri alojen ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Noin puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnan perusteella. Todistusvalinnan tulokset on ilmoitettu hakijoille, eikä todistusvalinnan kautta valituksi tulleiden hakijoiden tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on hyväksytty alempaan hakutoiveeseen todistusvalinnassa, voi hän halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveensa paikkaa AMK-valintakokeella.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7. mennessä. Hakija voi tulla vielä varasijalta valituksi 2.8. klo 15 mennessä. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Seuraavan kerran korkeakoulujen yhteishaku järjestetään syksyllä aikavälillä 31.8.−14.9. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin.

AMK-valintakokeesta julkaistu esimerkkitehtäviä  

Millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on?

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla on julkaistu esimerkkitehtäviä AMK-valintakokeesta. Esimerkkitehtäviä on julkaistu jokaisesta AMK-valintakokeen osiosta. AMK-valintakoe sisältää kaikille hakijoille yhteisiä osoita sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. 

Esimerkkitehtävät eivät kata kaikkia AMK-valintakokeessa arvioitavia sisältöjä. Valintakokeen osioiden kuvauksiin kannattaakin tutustua tarkemmin AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys -osiossa.  

Tutustu esimerkkitehtäviin!

Ensimmäistä kertaa toteutetun International UAS Exam -valintakokeen tulokset on julkaistu

Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa käytössä olleen International UAS Exam – valintakokeen perusteella tehtävän opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. International UAS Examin perusteella valitaan yli 2 200 opiskelijaa ammattikorkeakouluihin.

Ammattikorkeakoulut ovat viimeisen vuoden aikana kehittäneet englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan. Kehittäminen on tapahtunut nopealla aikataululla. Englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja lähdettiin kehittämään keväällä 2021 laajassa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä ja jo keväällä 2022 otettiin käyttöön ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe International UAS Exam.

Olen ylpeä siitä, että ammattikorkeakoulut ratkaisevat yhdessä isoja, yhteisiä haasteita. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja voimat yhdistämällä käytämme tehokkaammin resursseja. Näin syntyy siis paitsi säästöjä myös vaikuttavampia tuloksia, sanoo toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, Ammattikorkekaoulujen rehtorineuvosto Arenesta.  

International UAS Examin käyttöönotto on yksinkertaistanut ja helpottanut hakeutumista. Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita ja vaihtelevia valintakoekäytäntöjä, mikä on näyttäytynyt hakijalle työläänä ja monimutkaisena.

International UAS Exam kehitettiin korvaamaan aiemmin käytössä olleet koulutusalakohtaiset valintakokeet. Hakeutuminen on helpottunut merkittävästi, sillä yhdellä kokeella on mahdollisuus hakea useisiin eri hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa. Kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluun hakeneita oli ennätysmäärä – yli 17 000 hakijaa haki hakukohteeseen, jossa yhteinen valintakoe oli käytössä.

International UAS Exam oli käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä. International UAS Examin kehittämisessä on huomioitu AMK-valintakokeen parissa tehty laadukas kehittämistyö ja hyvät käytännöt. Ammattikorkeakoulut jatkavat englanninkielisten opiskelijavalintojen kehittämistä tulevina vuosina, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostui kahdesta etänä suoritettavasta vaiheesta: kirjallisesta kokeesta ja ryhmähaastattelusta. Ammattikorkeakoulut toteuttivat kokeen molemmat vaiheet onnistuneesti helmi–maaliskuun aikana. Kokonaan verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijan ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hänen oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa.

Ammattikorkeakoulut julkaisivat syksyllä 2021 myös yhteisen englanninkielisen UASinfo-verkkosivuston, jonne on koottu tietoa International UAS Examista sekä ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisesta, valintatavoista ja opiskelusta. Yhteinen verkkosivusto tukee englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämistä.

Yhteishaku korkeakouluihin alkaa – tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin 

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 16.3. ja päättyy 30.3. klo 15. Yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2022 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Keskiviikkona alkavassa yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on tarjolla yli 27 300 aloituspaikkaa. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin 22 673 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin 4 690. Hakukohteita on 821.

Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland järjestävät omat erilliset hakunsa.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keväällä 2022 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on tarjolla yli 10 800 aloituspaikkaa todistusvalinnassa ja yli 9 100 aloituspaikkaa AMK-valintakokeessa. 

Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja hakukohteittain, mutta keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. Todistusvalinnan hakukohteet ja aloituspaikkojen määrät ammattikorkeakouluittain on koottu Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta. AMK-valintakoe järjestetään ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään viiden päivän aikana yhteensä yhdeksänä koekertana eri paikkakunnilla. Suorituspaikkoja on tarjolla yli 81 000. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoa AMK-valintakokeesta ja kevään toisesta yhteishausta löytyy Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Kevään toinen yhteishaku korkeakouluihin 16.–30.3.2022.
  • Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5.2022.
  • AMK-valintakoe järjestetään 30.5.–3.6.2022.
  • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022 mennessä.
  • Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Ammattikorkeakoulut toteuttivat International UAS Exam -valintakokeen ensimmäisen vaiheen onnistuneesti

Ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestettiin tänään 9.2.2022. Valintakokeeseen osallistui 12 054 hakijaa ja osallistumisprosentti oli 72,4 %.

International UAS Exam on käytössä ensimmäistä kertaa tänä keväänä ja sitä käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Kokeeseen kutsuttuja hakijoita oli 16 641. 

Suurin osa International UAS Examiin osallistuneista hakijoista oli muualta kuin Suomesta, eniten osallistuneita oli EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Verkossa toteutettu valintakoe mahdollisti sen, että hakijoiden ei tarvinnut matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, vaan hakijalla oli mahdollisuus suorittaa koe haluamassaan paikassa. Valintakoe toteutettiin onnistuneesti valintakoejärjestelmässä. Koe toteutettiin samalla digitaalisella valintakoejärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa AMK-valintakokeessa.

Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet opiskelijavalintoja yhteistyössä ja työn tuloksena syntynyt yhteinen valintakoe helpottaa ja yksinkertaistaa hakeutumista. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää yhteistä valintakoetta ja yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille.

Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet kehittämään koko ammattikorkeakoulusektorin laajassa yhteistyössä englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään suuntaan, mistä hyvänä osoituksena on onnistunut International UAS Examin ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen toteutus, kuvaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

International UAS Exam koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kokeesta hyväksytyn tuloksen saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Myös toisen vaiheen ryhmähaastattelu on kaikille koulutusaloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi myös suomen ja/tai ruotsin kielen suullista taitoa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana hieman yli 3 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen on tarjolla lähes 1 000 aloituspaikkaa.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita ammattikorkeakouluihin

Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 19.1. Yhteishaussa haettiin ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin englanninkielisiin koulutuksiin.

Yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) haki yhteensä yli 21 000 hakijaa, mikä on lähes 9 000 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Ammattikorkeakouluihin hakeneista 85 % oli muualta kuin Suomesta, suomalaisia hakijoita ammattikorkeakouluihin oli 15 %. Ulkomaalaisista hakijoista valtaosa oli muita kuin EU/ETA-alueen kansalaisia. 

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ammattikorkeakouluilla on mukana 156 hakukohdetta ja tarjolla on lähes 4 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Aloituspaikkoja on tarjolla ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hieman yli 3 000. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Ammattikorkeakouluissa eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli palvelualoilla, joissa hakijoita oli 12,8 per aloituspaikka sekä terveys- ja hyvinvointialoilla, joissa hakijoita oli 7,5 per aloituspaikka.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe International UAS Exam järjestetään helmi–maaliskuussa 

International UAS Exam on Suomen ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen digitaalinen valintakoe, jota käytetään valittaessa opiskelijoita englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin. Valintakoe on käytössä ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Ammattikorkeakouluilla on käytössä myös muita valintatapoja, joiden perusteella hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen.

Olen todella ylpeä, että tässäkin asiassa ammattikorkeakoulut tekevät uudistamistyötä eturintamassa. Yhteistyö takaa, että hakijoiden on helpompi löytää ja vertailla hakukohteita. Resursseja yhdistämällä varmistetaan myös paremmat edellytykset kehittämiselle, kuvaa ammattikorkeakouluja edustavan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää International UAS Examia. Yhteishaussa hakeneista yli 17 000 hakijaa on hakenut hakukohteeseen, joka käyttää yhteistä valintakoetta.

Hakijan näkökulmasta hakeutuminen on aiempaa yksinkertaisempaa, sillä yhdellä kokeella on mahdollista hakeutua opiskelemaan moneen eri hakukohteeseen ja eri aloille. Verkossa toteutettava valintakoe mahdollistaa sen, että hakijan ei tarvitse matkustaa Suomeen tehdäkseen valintakokeen, toteaa AMK-opiskelijavalinnat-konsortion projektipäällikkö Marko Borodavkin.

Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen kirjallinen koe järjestetään 9.2. Kirjallinen koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään 2.–16.3. välisenä aikana. Lisätietoja kokeesta löytyy ammattikorkeakoulujen yhteiseltä englanninkieliseltä UASinfo.fi-sivustolta.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään kesäkuun alussa

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 3.6. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin koulutuksiin, joihin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista. 

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.3.–30.3.2022, jolloin haetaan ammattikorkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Tiedotteen luvut on haettu opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta 20.1.2022. Ilmoitetut luvut voivat muuttua hakemusten käsittelyn edetessä.

Valikko